Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
Zapoznaj się z opisem sali obrad Sejmu i następnie wykonaj zadanie.
Zapoznaj się z opisem sali obrad Sejmu i następnie wykonaj zadanie.
R1aYSh09UffwA
Źródło: domena publiczna.
R15aoHf3hStHv
Na zdjęciu znajduje się określona w opisie grupie społeczna. Podaj określenie definicyjne, które najbardziej do niej pasuje ze względu na kryterium podziału grup społecznych, jakim jest rodzaj zorganizowania. (Uzupełnij).
R1LUfIg2PBoXi
Zaznacz swoją odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. grupa formalna, 2. grupa ekskluzywna, 3. grupa pierwotna, 4. grupa odniesienia
R96CvDhQuQZhn1
Ćwiczenie 2
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Przez grupę społeczną rozumie się co najmniej dwie osoby połączone więzią społeczną i mające wspólną tożsamość. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Role w grupie społecznej są odgrywane „na niby”, tak jak w teatrze. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Grupa społeczna może być jednocześnie i pierwotna, i wtórna. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Grupa społeczna może być jednocześnie i formalna, i duża. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Grupa duża może mieć taką samą liczbę członków jak grupa mała. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Grupa odniesienia może mieć charakter pozytywny lub negatywny. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 3
Bronisław Malinowski to światowej sławy polski antropolog i socjolog, który przeprowadzał badania terenowe plemion na wyspach Trobrianda. Zapoznaj się z opisem fotografii i wykonaj polecenie.
Bronisław Malinowski to światowej sławy polski antropolog i socjolog, który przeprowadzał badania terenowe plemion na wyspach Trobrianda. Zapoznaj się z opisem fotografii i wykonaj polecenie.
R1HxOHiyPuBLV
Źródło: domena publiczna.
R1UT47Vr5cznh
Podaj, czy badane przez Malinowskiego grupy miały charakter formalny, czy nieformalny. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4
Zapoznaj się z opisem fotografii prezentującej ślub hinduskiej pary: mężczyzny i kobiety pochodzących z tej samej kasty, a następnie zapoznaj się z definicją i wykonaj polecenie.
Zapoznaj się z opisem fotografii prezentującej ślub hinduskiej pary: mężczyzny i kobiety pochodzących z tej samej kasty, a następnie zapoznaj się z definicją i wykonaj polecenie.
R4HseIWuVHAin
Źródło: domena publiczna.
1
Encyklopedia PWN Kasta

zamknięta, endogamiczna (endogamia) grupa społ. oparta na dziedzicznej przynależności członków; poszczególne kasty zajmują ustaloną pozycję w hierarchii społ., ukonstytuowaną przez przywileje społ. i usankcjonowaną religijnie i prawnie; odrębność kastowa wiąże się zwykle z daleko posuniętą specjalizacją zaw. poszczególnych kast, z pełnieniem przez nie określonych funkcji społ., ze zróżnicowaniem ich obyczajów i opiera się na zasadzie surowej i nienaruszalnej hierarchizacji całej struktury społ., umacnianej przez konserwatyzm i tradycjonalizm danego społeczeństwa (kasty hinduskie).

cytat2 Źródło: Encyklopedia PWN, Kasta, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 29.05.2020 r.].
R6HdzW91LBNri
Rozstrzygnij, czy ten ślub świadczy o zamkniętym, czy otwartym charakterze grupy społecznej jaką są rodziny państwa młodych. Odpowiedź uzasadnij. Rozstrzygnięcie: (Wybierz: grupa otwarta, grupa zamknięta) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 5
Zapoznaj się z opisem fotografii zrobionej w trakcie spotkania grupy terapeutycznej AA, a następnie wykonaj zadanie.
Zapoznaj się z opisem fotografii zrobionej w trakcie spotkania grupy terapeutycznej AA, a następnie wykonaj zadanie.
RWRIRg1ct9PuH
Źródło: rudamese, domena publiczna.
RPtJ7ZtAY2bez
Podaj, w jakim zakresie cech typologicznych ta grupa jest podobna do klasy szkolnej. (Uzupełnij).

Materiał źródłowy do ćwiczeń 6 i 7.

RqjH89917qk0g
Socjogram prezentujący pozycje poszczególnych członków grupy

Oprac. na podst. Mirosław Urbaniak, Socjometria bez tajemnic.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Mirosław Urbaniak Socjometria bez tajemnic

Gwiazda socjometryczna pozytywna [zielona - dop. red.] – osoba, która uzyskała najwięcej wyborów pozytywnych. To nieformalny przywódca grupy, który w przyszłości może właściwie wypełniać obowiązki jako formalny kierownik grupy lub pełnić inne funkcje. Osoby te cechuje: punktualność, towarzyskość, poczucie humoru.

Gwiazda socjometryczna negatywna [czerwona - dop. red] – osoba, która otrzymała najwięcej wyborów negatywnych. Zwykle jest to: osoba nadmiernie agresywna, mająca niepoprawne kontakty z rówieśnikami, o której można sądzić, że nie jest najlepiej przystosowana społecznie; osoba wycofana, charakteryzująca się niską energią, której nie interesuje uznanie społeczne.

cytat3 Źródło: Mirosław Urbaniak, Socjometria bez tajemnic, dostępny w internecie: slideplayer.pl [dostęp 28.05.2020 r.].
3
Ćwiczenie 6
R12GdDdTEjhAp
Podaj zbiorowości, w których można zastosować metodę przedstawioną w materiale źródłowym. (Uzupełnij).
R1NHSA1b6kyCh
Zapoznaj się z propozycjami odpowiedzi. Zaznacz te najbliższe twoim. Możliwe odpowiedzi: 1. rodzina Podleców, 2. koło gospodyń wiejskich we wsi Podłe Łężyce, 3. klasa IV b Liceum Ekonomicznego w Pcimiu Dolnym, 4. Rosjanie, 5. naukowcy
31
Ćwiczenie 7
R13VfkzuAIXDu
Rozstrzygnij, czy metoda budowania socjogramu nadaje się do badania grup odniesienia. Odpowiedź uzasadnij. Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Barbara Szacka Wprowadzenie do socjologii

Nie w każdej zbiorowości etnicznej tak wyróżnione składniki etniczności występują wszystkie razem [nazwa zbiorowości, wspólne pochodzenie, wspólne dzieje, odrębna kultura, związek z terytorium, poczucie solidarności i tożsamości]. Ponadto w rozmaitych zbiorowościach waga ich bywa różna. Jednak kształtowaniu się etniczności zawsze towarzyszy tendencja do podkreślania tego, co nam jest wspólne i co nas różni od innych, w tych wszystkich sześciu wymiarach. Jeśli w którymś czegoś nie dostaje, dąży się do jego uzupełnienia.

cytat4 Źródło: Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 242.
R1PA8ODRtx7Hz
Wyjaśnij, do jakiego podziału grupowego odwołuje się różnicowanie grup etnicznych. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida