Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Rjbvo9Qy7yNY8
Ćwiczenie 1
W trójkącie ABC wysokość opuszczona z wierzchołka A jest zawarta w symetralnej jednego z boków tego trójkąta. Wynika stąd, że Możliwe odpowiedzi: 1. AB=AC, 2. AC=AB, 3. AB=BC
R1AUThIuml7M9
Ćwiczenie 2
Wykorzystując jedynie konstrukcję symetralnej odcinka nie można podzielić odcinka na dwie części, których stosunek długości jest równ Możliwe odpowiedzi: 1. 1:1, 2. 1:2, 3. 1:3, 4. 1:7
R1be3rs1FVfz91
Ćwiczenie 3
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RtfP9gc9lftd0
Ćwiczenie 4
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Ćwiczenie 5

Symetralna boku AB rombu ABCD przecina jego bok CD w takim punkcie P, że CP=3 oraz DP=1 (zobacz rysunek).

ep2019.contentplus.io:RFh0gkLJiGDdK
ep2019.contentplus.io:R1Ji6Bte0q4wn
Pole trapezu ABCD jest rowne Możliwe odpowiedzi: 1. 22, 2. 23, 3. 24, 4. 25, 5. 26
Ćwiczenie 6

Symetralna każdego boku trójkąta ABC przechodzi przez któryś z wierzchołków tego trójkąta. Udowodnij, że trójkąt ABC jest równoboczny. Czy do wykazania prawdziwości tezy wystarczy założyć, że symetralne dwóch boków trójkąta przechodzą przez wierzchołki trójkąta?

Ćwiczenie 7

Symetralne dwóch boków trójkąta ABC przecinają się w punkcie leżącym na trzecim boku tego tójkąta. Udowodnij, że trójkąt ABC jest prostokątny.

Ćwiczenie 8

Czworokąt ABCD jest trapezem prostokątnym o podstawach ABCD. Bok BC jest wysokością tego trapezu. Podstawy i dłuższe ramię mają długości równe  |AB|=a, CD=b, AD=c, a wierzchołek B leży na symetralnej boku AD. Udowodnij, że c=2aa-b.