Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R7ogUlJccc96C
Przyporządkuj przykłady mechanizmów obronnych potencjalnych ofiar do odpowiedniej kategorii. Utrudnienie spotkania drapieżnika Możliwe odpowiedzi: 1. Zasiedlanie środowisk wolnych od drapieżników, 2. Mimikra, 3. Ostrzeganie przed zagrożeniem, 4. Wydzielanie substancji toksycznych i drażniących, 5. Tworzenie grup rodzinnych i stad, 6. Obecność tworów ochronnych, 7. Znieruchomienie, 8. Ubarwienie ochronne, 9. Cykliczna aktywność dobowa i sezonowa Utrudnienie rozpoznania przez drapieżnika Możliwe odpowiedzi: 1. Zasiedlanie środowisk wolnych od drapieżników, 2. Mimikra, 3. Ostrzeganie przed zagrożeniem, 4. Wydzielanie substancji toksycznych i drażniących, 5. Tworzenie grup rodzinnych i stad, 6. Obecność tworów ochronnych, 7. Znieruchomienie, 8. Ubarwienie ochronne, 9. Cykliczna aktywność dobowa i sezonowa Zniechęcenie drapieżnika do ataku Możliwe odpowiedzi: 1. Zasiedlanie środowisk wolnych od drapieżników, 2. Mimikra, 3. Ostrzeganie przed zagrożeniem, 4. Wydzielanie substancji toksycznych i drażniących, 5. Tworzenie grup rodzinnych i stad, 6. Obecność tworów ochronnych, 7. Znieruchomienie, 8. Ubarwienie ochronne, 9. Cykliczna aktywność dobowa i sezonowa
1
Ćwiczenie 2
R1WBLMcYaRLwb
Zaznacz przystosowania drapieżników do polowania. Możliwe odpowiedzi: 1. Ostrzegawcze ubarwienie, 2. Ubarwienie maskujące, 3. Tworzenie agregacji, 4. Silne i dobrze rozwinięte mięśnie, 5. Ucieczka, 6. Obecność odnóży chwytnych, szponów i pazurów, 7. Tropienie i skradanie, 8. Produkcja i wydzielanie substancji toksycznych
1
Ćwiczenie 3
R9qRRy4CFYsUY
Oceń i zaznacz, czy podane stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe. Tworzenie pułapek to strategia polowania wykorzystywana przez zwierzęta i rośliny mięsożerne. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Drapieżnik zaburza funkcjonowanie ekosystemu, ponieważ zmniejsza liczebność populacji ofiar. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Pościg może być krótkotrwały, gdy drapieżnik rezygnuje z powodu zbyt małej skuteczności ataku, lub długi, gdy ma na celu wyczerpanie ofiary. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
2
Ćwiczenie 4
RN352rdOmeCSE
Uzupełnij tekst, zaznaczając prawidłowe sformułowania spośród podanych propozycji. Drapieżniki przyjmują różne strategie polowania na swoje ofiary. Niektóre z nich tropią i gonią swoją zdobycz. Pomagają im w tym bardzo dobrze rozwinięte: wzrok, węch i słuch oraz silniesłabo rozwinięte mięśnie. Inne, takie jak dzbanecznikkaktus tworzą dla swoich ofiar pułapki. Drapieżniki mogą też wytwarzać jad, który po wstrzyknięciu do organizmu ofiary powoduje jej śmierćparaliż. Jeszcze inne, jak kameleon, ogłuszają swoją zdobycz za pomocą uderzenia językiemogonem. Są także zwierzęta, które podczas polowania wykorzystują zjawisko echolokacji – wydają dźwięki o niskiejwysokiej częstotliwości, które odbijając się od potencjalnej ofiary, pozwalają na jej zlokalizowanie.
21
Ćwiczenie 5
RklPqxg93e4G9
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: pixabay.com, domena publiczna.
RbKBiXSgUCSux
Dopasuj strategię polowania do odpowiedniego drapieżnika. Larwa mrówkolwa Możliwe odpowiedzi: 1. Paraliżowanie jadem, 2. Pościg za ofiarą, 3. Ogłuszanie ofiary, 4. Tworzenie pułapek Gepard Możliwe odpowiedzi: 1. Paraliżowanie jadem, 2. Pościg za ofiarą, 3. Ogłuszanie ofiary, 4. Tworzenie pułapek Skorpion Możliwe odpowiedzi: 1. Paraliżowanie jadem, 2. Pościg za ofiarą, 3. Ogłuszanie ofiary, 4. Tworzenie pułapek Kameleon Możliwe odpowiedzi: 1. Paraliżowanie jadem, 2. Pościg za ofiarą, 3. Ogłuszanie ofiary, 4. Tworzenie pułapek
2
Ćwiczenie 6
R1IxiylhLtAAi
Przyporządkuj podanym pojęciom odpowiednie definicje. Mimetyzm Możliwe odpowiedzi: 1. Upodabnianie się do siebie nawzajem gatunków zdolnych do obrony, 2. Jedna z form oddziaływań antagonistycznych, w której jeden organizm zabija i zjada drugi, 3. Upodabnianie się gatunków bezbronnych do gatunków będących w stanie się bronić, 4. Upodabnianie się niektórych zwierząt do otaczającego je środowiska Mimikra batesowska Możliwe odpowiedzi: 1. Upodabnianie się do siebie nawzajem gatunków zdolnych do obrony, 2. Jedna z form oddziaływań antagonistycznych, w której jeden organizm zabija i zjada drugi, 3. Upodabnianie się gatunków bezbronnych do gatunków będących w stanie się bronić, 4. Upodabnianie się niektórych zwierząt do otaczającego je środowiska Mimikra müllerowska Możliwe odpowiedzi: 1. Upodabnianie się do siebie nawzajem gatunków zdolnych do obrony, 2. Jedna z form oddziaływań antagonistycznych, w której jeden organizm zabija i zjada drugi, 3. Upodabnianie się gatunków bezbronnych do gatunków będących w stanie się bronić, 4. Upodabnianie się niektórych zwierząt do otaczającego je środowiska Drapieżnictwo Możliwe odpowiedzi: 1. Upodabnianie się do siebie nawzajem gatunków zdolnych do obrony, 2. Jedna z form oddziaływań antagonistycznych, w której jeden organizm zabija i zjada drugi, 3. Upodabnianie się gatunków bezbronnych do gatunków będących w stanie się bronić, 4. Upodabnianie się niektórych zwierząt do otaczającego je środowiska
31
Ćwiczenie 7
R1N234UYmfFtG
Płoszczyca szara (Nepa cinerea).
Źródło: Ryszard, Flickr, licencja: CC BY-NC 2.0.
RKxC5JyMz0zr4
Określ, jaki rodzaj mimikry został przedstawiony na zdjęciach. Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 7
R1BTqa8yGP39M
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
RhOLO3S1Qobh3
Wyjaśnij, w jaki sposób drapieżniki przyczyniają się do zachowania równowagi w ekosystemie. (Uzupełnij).