Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RkYkYB5zZtgTh
Ćwiczenie 1
Łączenie par. Wybierz Prawda, jeśli zdanie jest prawdziwe i Fałsz, jeśli jest fałszywe. W graniastosłupie prostym płaszczyzna zawierająca dowolną ścianę ma odpowiadającą jej płaszczyznę, która jest do niej prostopadła i zawiera ścianę graniastosłupa.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W graniastosłupie prostym jedyną parą ścian prostopadłych są podstawy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ściany boczne graniastosłupów są do siebie prostopadłe.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W graniastosłupie o podstawie rombu do każdej podstawy istnieją dokładnie cztery różne ściany, które są do nich prostopadłe.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Ćwiczenie 2

Dany jest graniastosłup prosty o podstawie trapezu prostokątnego jak na rysunku. Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe.

RpEKVvPRYWJBK
R130JO5rSXSc2
Możliwe odpowiedzi: 1. Prawidłowa odpowiedź A, 2. Nieprawidłowa odpowiedź B, 3. Nieprawidłowa odpowiedź C, 4. Prawidłowa odpowiedź D
Ćwiczenie 3

Określ wzajemne położenie podanych krawędzi w graniastosłupie pochyłym czworokątnym o podstawie kwadratu, jak na rysunku. Uzupełnij tabelę.

RYD11989pPcdy
RKSiPKInFgeUf
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Rtl2LEIzaf5fp
Ćwiczenie 4
W podstawie graniastosłupa jest sześciokąt foremny. Ile krawędzi jest równoległych do każdej z krawędzi podstawy? Możliwe odpowiedzi: 1. Prawidłowa odpowiedź, 2. Nieprawidłowa odpowiedź A, 3. Nieprawidłowa odpowiedź A, 4. Nieprawidłowa odpowiedź A
Ćwiczenie 5

Dany jest graniastosłup prosty pięciokątny jak na rysunku.

R1O5XuMBvJ2pJ
Rzf5MusdSh5Dy
Możliwe odpowiedzi: 1. Prawidłowa odpowiedź, 2. Nieprawidłowa odpowiedź A, 3. Nieprawidłowa odpowiedź A, 4. Nieprawidłowa odpowiedź A
R8iLWFy3wlqd2
Ćwiczenie 6
W którym z podanych graniastosłupów jest najwięcej ścian równoległych do podstawy? Możliwe odpowiedzi: 1. Prawidłowa odpowiedź, 2. Nieprawidłowa odpowiedź A, 3. Nieprawidłowa odpowiedź A, 4. Nieprawidłowa odpowiedź A
R1YoiGmxBpftK
Ćwiczenie 7
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
REM5gbudDQPpk
Ćwiczenie 8
Spośród poniższych graniastosłupów wybierz ten, dla którego nie do każdej ściany istnieje ściana równoległa: Możliwe odpowiedzi: 1. Prawidłowa odpowiedź, 2. Nieprawidłowa odpowiedź A, 3. Nieprawidłowa odpowiedź A, 4. Nieprawidłowa odpowiedź A