Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1DQMj7v7z6Df1
Ćwiczenie 1
Ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych podzielnych przez 6 lub przez 15? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 210, 2. 180, 3. 150, 4. 60
RMteW6egnBaby1
Ćwiczenie 2
Ile jest liczb naturalnych dziesięciocyfrowych w zapisie dziesiętnym których tylko pierwsza cyfra jest parzysta, a pozostałe cyfry są nieparzyste? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 4·59, 2. 4·95, 3. 5·49, 4. 5·94
REptruSFomKzj2
Ćwiczenie 3
Dostępne opcje do wyboru: 15120, 2688, 3024, 5712. Polecenie: W koszu jest tyle piłeczek, ile jest liczb naturalnych pięciocyfrowych o różnych cyfrach podzielnych przez 5. Przeciągnij poprawną odpowiedź. W koszu jest luka do uzupełnienia piłeczek.
Rei3OzQvhYfo12
Ćwiczenie 4
Dostępne opcje do wyboru: 107, 2, 6, 13440, 26, 15360, 31, 62, 104. Polecenie: Rozpatrujemy wszystkie liczby naturalne dziesięciocyfrowe w zapisie dziesiętnym których występują tylko cyfry 7, 8, 9, przy czym cyfra 7 występuje dokładnie cztery razy. Oblicz, ile jest takich liczb. Uzupełnij obliczenia, przeciągając odpowiednie liczby. Miejsce dla cyfry 7 można wybrać na luka do uzupełnienia sposobów.
Na pozostałych luka do uzupełnienia miejscach można wpisać jedną z pozostałych dwóch cyfr.
Tych możliwości jest luka do uzupełnienia .
Wszystkich takich liczb dziesięciocyfrowych jest luka do uzupełnienia .
R1b6NtkHr2rUN2
Ćwiczenie 5
Oblicz, ile jest liczb naturalnych dodatnich mniejszych od 1001 podzielnych przez 3, ale niepodzielnych przez 5.
Uzupełnij rozwiązanie zadania, wpisując odpowiednie liczby naturalne. Niech A będzie zbiorem liczb naturalnych dodatnich mniejszych od 1001 podzielnych przez 3. Niech B będzie zbiorem liczb naturalnych dodatnich mniejszych od 1001 podzielnych przez 5. Niech C będzie zbiorem liczb naturalnych dodatnich mniejszych od 1001 podzielnych przez 3, ale niepodzielnych przez 5. Wtedy: A= Tu uzupełnij B= Tu uzupełnij Zbiór AB składa się z liczb podzielnych przez Tu uzupełnij. AB= Tu uzupełnij C=AAB= Tu uzupełnij - Tu uzupełnij = Tu uzupełnij
RfYVZFGsf1x082
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Ze zbioru liczb 1, 2, 3, 4, 5 losujemy kolejno ze zwracaniem trzy liczby. Zaznacz, czy dane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.. Zdanie 1. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zdanie 2. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zdanie 3. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zdanie 4. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
3
Ćwiczenie 7

Oblicz, ile jest liczb naturalnych sześciocyfrowych, których suma cyfr jest równa 3.

3
Ćwiczenie 8

Oblicz, ile jest liczb trzycyfrowych, które w dzieleniu przez 7 dają resztę 4.