Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Pokaż ćwiczenia:
RdMEMr6PvZYrP1
Ćwiczenie 1
Dostępne opcje do wyboru: ostrokątnym, 45°, równobocznym, odwrotne, równe, 1, 90°, 22, równoramiennym. Polecenie: Uzupełnij tekst poprzez przeciągniecie poprawnych odpowiedzi. Wartości sin45°cos45° są luka do uzupełnienia i wynoszą luka do uzupełnienia .

Trójkąt o kątach 90°, 45°, 45° nazywamy luka do uzupełnienia i prostokątnym.

Wartość tg luka do uzupełnienia wynosi 1.
1
Ćwiczenie 2

Na podstawie załączonego rysunku zaznacz poprawną odpowiedź.

RQfapupEqaWvC
R1XtOv7MD3Icp
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
2
Ćwiczenie 3

Na podstawie załączonego rysunku oblicz ile wynosi pole poniższego trapezu.

R1LTncs1xRfat
2
Ćwiczenie 4

Punkt C jest punktem przecięcia się przekątnych kwadratu ABDE.

RtoXH9RW3O8ql
R1O9UNo2UibgY
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 5

Do zadanego okręgu o środku w punkcie A i promieniu 7 dorysowany został styczny okrąg o promieniu 7·2-1 i środku w punkcie C. Z punktu C poprowadzono styczną do pierwszego okręgu, a punkt styczności oznaczono literą B. Oznaczmy punkt przecięcia tej stycznej i mniejszego okręgu przez E. Oblicz długość odcinka BE.

RSLvN4edFeGHj2
Ćwiczenie 6
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RjetCv2SZDx2r2
Ćwiczenie 7
Niech ABC będzie prostokątnym trójkątem równoramiennym, o przyprostokątnej BC o długości 26. Na jego przyprostokątnych ABAC zbudowano dwa trójkąty do niego podobne (ABDACE) w taki sposób, że ramiona pierwotnej figury stanowiły przeciwprostokątne nowo utworzonych trójkątów. Następnie czynność tę powtórzono, tworząc w analogiczny sposób dodatkowe cztery trójkąty prostokątne równoramienne, których przeciwprostokątne stanowiły przyprostokątne trójkątów ABDACE. Wskaż zdania prawdziwe: Możliwe odpowiedzi: 1. Pole całej figury wynosi 108 cm2., 2. Pole całej figury wynosi 56+182 cm2., 3. Stosunek łącznego pola powierzchni czterech trójkątów dodanych w ostatnim etapie tworzenia tej figury do pola powierzchni jej całości wynosi 1:8., 4. Stosunek łącznego pola powierzchni czterech trójkątów dodanych w ostatnim etapie tworzenia tej figury do pola powierzchni jej całości wynosi 1:4., 5. Stosunek łącznego pola powierzchni czterech trójkątów dodanych w ostatnim etapie tworzenia tej figury do pola powierzchni jej całości wynosi 1:3., 6. Obwód utworzonej w ten sposób figury wynosi 8+22·3., 7. Obwód utworzonej w ten sposób figury wynosi 8+26., 8. Obwód utworzonej w ten sposób figury wynosi 106.
3
Ćwiczenie 8

Dany jest trapez, w którym podstawy mają długości AB=122 cmCD=162 cm, zaś bok AD, będący dłuższym z jego ramion tworzy z podstawą CD kąt o mierze 45°. Oblicz obwód tego trapezu, jeżeli jego pole wynosi 112 cm2.

3
Ćwiczenie 9

Korzystając z danych przedstawionych na poniższym rysunku wyznacz długość a boku ED, jeżeli y=343x.

R18INPr3XCPjD