Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Pokaż ćwiczenia:
RwphFNuq2W0jj1
Ćwiczenie 1
Wszystkie liczby spełniające równanie sinxcosxcos2x=14 są postaci: Możliwe odpowiedzi: 1. x=kπ2, gdzie k, 2. x=kπ, gdzie k, 3. x=π2+kπ, gdzie k, 4. x=2kπ, gdzie k
R16z4JyHBupP01
Ćwiczenie 2
Wszystkie liczby spełniające równanie cos3x+cosx=cosxcos2x są postaci: Możliwe odpowiedzi: 1. π2+kπ lub x=π4+kπ2, gdzie k, 2. x=π4+kπ2, gdzie k, 3. π2+kπ, gdzie k, 4. x=kπ4, gdzie k
R16fWetWeIRfM2
Ćwiczenie 3
Połącz w pary równania z równymi zbiorami rozwiązań. cos4x=sin2x Możliwe odpowiedzi: 1. sin3xcosx=2sin3x, 2. 2sin22x-sin2x-1=0, 3. 2cos2x=1, 4. sin2x=29 sin4x+cos4x=89 Możliwe odpowiedzi: 1. sin3xcosx=2sin3x, 2. 2sin22x-sin2x-1=0, 3. 2cos2x=1, 4. sin2x=29 3sin22x+5cos2x-3=0 Możliwe odpowiedzi: 1. sin3xcosx=2sin3x, 2. 2sin22x-sin2x-1=0, 3. 2cos2x=1, 4. sin2x=29 tgx=tg4x Możliwe odpowiedzi: 1. sin3xcosx=2sin3x, 2. 2sin22x-sin2x-1=0, 3. 2cos2x=1, 4. sin2x=29
R1Eme3MMYdkv92
Ćwiczenie 4
Wstaw takie wyrażenie, aby otrzymać zdanie prawdziwe. (1+cos2x)·sinx=cos2x wtedy i tylko wtedy, gdy 1. x=π2+πk, 2. x=π3+2kπ, 3. x=kπ2, 4. x=2π3+2kπ, 5. x=5π6+2kπ, 6. x=π6+2kπ, 7. x=-π6+2kπ, 8. x=π2+2kπ, 9. x=-5π6+2kπ lub 1. x=π2+πk, 2. x=π3+2kπ, 3. x=kπ2, 4. x=2π3+2kπ, 5. x=5π6+2kπ, 6. x=π6+2kπ, 7. x=-π6+2kπ, 8. x=π2+2kπ, 9. x=-5π6+2kπ lub 1. x=π2+πk, 2. x=π3+2kπ, 3. x=kπ2, 4. x=2π3+2kπ, 5. x=5π6+2kπ, 6. x=π6+2kπ, 7. x=-π6+2kπ, 8. x=π2+2kπ, 9. x=-5π6+2kπ, gdzie k
RFKC5G1OUNBKg2
Ćwiczenie 5
Wstaw takie wyrażenie, aby otrzymać zdanie prawdziwe. 1-cosx=3tgx2 wtedy i tylko wtedy, gdy 1. x=2kπ, 2. x=π2+kπ, 3. x=kπ2, 4. x=π2+2kπ, 5. x=kπ, gdzie k
R16df2VRIw7Wb2
Ćwiczenie 6
Wszystkie rozwiązania równania cosπ9+x+cos5π9-x=12 mają postać: Możliwe odpowiedzi: 1. x=-π9+2kπ lub x=5π9+2kπ, gdzie k, 2. x=2π9+2kπ lub x=7π9+2kπ, gdzie k, 3. x=π9+2kπ lub x=-13π9+2kπ, gdzie k, 4. x=-π9+2kπ lub x=13π9+2kπ, gdzie k
3
Ćwiczenie 7

Rozwiąż równanie sin7x+cos22x=sin22x+sinx.

3
Ćwiczenie 8

Rozwiąż równanie: sin2x·cos6x=sin3x·cos5x.