Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RKqaPWkf3rb4z1
Ćwiczenie 1
Wola mocy stanowi... Możliwe odpowiedzi: 1. chęć niszczenia fałszywych nauk moralnych., 2. poczucie konieczności zniszczenia religii chrześcijańskiej., 3. umiłowanie własnego losu i godzenie się z nim, przy jednoczesnej chęci posiadania wpływu na własne życie., 4. pewien wrodzony pierwiastek własnych sił, które zdrowa istota pomnaża i rozwija przez całe życie.
R1TzKmMBTGZd71
Ćwiczenie 2
Do cech nadczłowieka należą... Możliwe odpowiedzi: 1. realizowanie zasady amor fati., 2. ateizm., 3. niemożliwość osiągnięcia tego ideału., 4. krwawa walka z Kościołem., 5. poklask, który zdobywa ze strony tłumu dzięki swoim dziełom.
R15RrMR54q98H11
Ćwiczenie 3
Poniższa tabela zawiera stwierdzenia dotyczące nietzscheańskich rozstrzygnięć etycznych i sposobu rozumienia pojęć z zakresu etyki. Przeczytaj je, a następnie wskaż te prawdziwe. 1. U Nietzschego immoralizm łączy się z zagadnieniami etyki egalitarnej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 2. Nietzsche twierdzi, że powszechnie panującą naukę moralną należy zostawić szaremu tłumowi, gdyż inaczej nie będzie on w stanie poprawnie funkcjonować. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 3. Zdaniem filozofa w powszechnie panującej nauce moralnej pojęcia cnoty, dobra i zła opierają się na błędnych przesłankach, jakimi są boskie objawienia. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 4. Nietzsche uważa, że największym błędem chrześcijaństwa jest realizowanie zasady amor fati. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
11
Ćwiczenie 4

Własnymi słowami opisz, czym jest cnota zmniejszająca.

R4SyMhK0MHlO3
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Własnymi słowami opisz, czym jest cnota darząca.

RBx3FWyAxkDsG
(Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 6

Poniżej znajduje się wypowiedź nietzscheańskiego Zaratustry. Przeczytaj ją, a następnie wskaż zdania, które poprawnie ukazują jej treść.

1
Fryderyk Nietzsche Tako rzecze Zaratustra

Dziwią się, żem nie przyszedł chuci i występków gromić; i zaprawdę, nie na tom ja przyszedł, abym przed złodziejami kieszonkowymi ostrzegał! [...]
A gdy wołam: „Przekleństwo wszystkim tym tchórzliwym dyabłom w was, co skwierczą, ręce składają i bogomolstwa czynić gotowi”, wonczas krzyczą: „Zaratustra jest bezbożnikiem.” 
[...]
Oto jest moje kazanie dla ich uszu: jam jest Zaratustra, ów bezbożnik, który powiada: „Któż jest bardziej bezbożnym ode mnie, abym się od niego pouczył?”
Jam jest Zaratustra bezbożnik: gdzież znajdę równych sobie? Zaś równi są mi ci wszyscy, którzy nadają sobie własną wolę i wyzbędą się wszelkiego poddania.

11 Źródło: Fryderyk Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Poznań 2000, s. 154.
RQCpIbAnBJEPm
Możliwe odpowiedzi: 1. W powyższym cytacie Zaratustra wskazuje, że faktycznie broni ludzkich emocji i namiętności., 2. Dzięki postaci Zaratustry Nietzsche wyjaśnia, że jest ateistą., 3. Nietzsche, dzięki powyższemu cytatowi, w zawoalowany sposób wskazuje na pierwiastki, które podobają mu się w chrześcijaństwie., 4. Powyższy cytat ma charakter prowokacyjny, pozwala Nietzschemu (ustami Zaratustry) prowokować chrześcijan.
31
Ćwiczenie 7

Własnymi słowami wyjaśnij, czym jest tzw. etyka elitarna.

R4SyMhK0MHlO3
(Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 8

Poniżej znajduje się wypowiedź Nietzschego dotycząca chrześcijaństwa. Przeczytaj ją, a następnie wskaż zdanie, które poprawnie oddaje jej treść.

1
Fryderyk Nietzsche Antychryst

– Wracam do rzeczy, opowiem istotną historię chrześcijaństwa. – Już samo słowo „chrześcijaństwo” jest nieporozumieniem – w gruncie istniał tylko jeden chrześcijanin i ten umarł na krzyżu. „Ewangelia” umarła na krzyżu. Co od tej chwili zwie się „Ewangelią”, było już przeciwieństwem tego, co on przeżył: „złą nowiną”, dysangelium
[…]
I stąd wynurzył się niedorzeczny problemat: „jak Bóg mógł do tego dopuścić!”. Zburzony rozum małej gminy znachodzi wprost straszliwie niedorzeczną odpowiedź: Bóg zesłał Syna swego dla przebaczenia grzechów, jako ofiarę. Jakże od jednego razu położono kres Ewangelii! Ofiara za winy i to w swej najwstrętniejszej, najbardziej barbarzyńskiej formie, ofiarowanie niewinnego za grzechy winnych! Co za okropna pogańszczyzna! – Przecie Jezus sam usunął pojęcie „winy” – zaprzeczał wszelkiej przepaści między Bogiem a człowiekiem, przeżywał tę jedność Boga i człowieka, jako swą „radosną nowinę”...

12 Źródło: Fryderyk Nietzsche, Antychryst, tłum. L. Staff, Kraków 2005, s. 36–39.
RgUJJSPY6LGlc
Możliwe odpowiedzi: 1. W powyższych cytatach Nietzsche po prostu wyśmiewa postawę Chrystusa i wskazuje, że na podstawie jego nauk nie da się stworzyć żadnej religii., 2. Nietzsche wskazuje, że chrześcijaństwo od samego początku jest wypaczeniem, gdyż z Chrystusa, który był niewinny, uczyniło tego, który umarł za grzechy winnych, zaprzeczając tym samym jego własnej nauce., 3. Nietzsche wskazuje, że chrześcijanie, z winy samego Jezusa, błędnie rozumieją istotę grzechu pierworodnego, przez co w ogóle nie są w stanie rozumieć sensu ludzkiego życia., 4. Nietzsche w zawoalowany sposób informuje nas, że skoro w myśl religii chrześcijańskiej każdy jest od urodzenia winny (grzech pierworodny), to powinniśmy pogardzać Bogiem, który nas za takich uważa.