1
Pokaż ćwiczenia:
RJD8loPeVn6401
Ćwiczenie 1
Co źródłowo oznacza termin "estetyka"? Możliwe odpowiedzi: 1. dotyczący poznania piękna, 2. dotyczący poznania intelektualnego, 3. dotyczący poznania zmysłowego, 4. dotyczący poznania harmonii
R1OIdq3m6ewq41
Ćwiczenie 2
Zaznacz wszystkie te pytania, na które stara się odpowiedzieć estetyka współczesna. Możliwe odpowiedzi: 1. W jaki sposób możemy interpretować dzieła sztuki?, 2. Co możemy poznać zmysłami?, 3. Czy nadmiar sztuki prowadzi do otępienia?, 4. Czy świat zbudowany jest harmonijnie?, 5. Czy istnieją granice sztuki?
1
RepSpzhJg0j3t11
Ćwiczenie 3
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
1
Ćwiczenie 3
RrdxRUAvWSn4d
(Uzupełnij).
RjiS8a06EkLxK11
Ćwiczenie 4
Zastanów się, na czym polega, podważane przez współczesnych filozofów, rozróżnienie na sztukę wysoką i niską. Na podstawie swoich przemyśleń, przyporządkuj poszczególne elementy do odpowiednich kategorii. sztuka wysoka Możliwe odpowiedzi: 1. festiwal Eurowizja, 2. opera Halka, 3. I koncert fortepianowy Chopina, 4. książka z serii Harlequin, 5. serial Pierwsza miłość, 6. epopeja Pan Tadeusz sztuka niska Możliwe odpowiedzi: 1. festiwal Eurowizja, 2. opera Halka, 3. I koncert fortepianowy Chopina, 4. książka z serii Harlequin, 5. serial Pierwsza miłość, 6. epopeja Pan Tadeusz
21
Ćwiczenie 5

Popularne powiedzenie mówi, że o gustach się nie dyskutuje. Jeżeli jednak zgodzimy się z twierdzeniem, że wartości estetyczne istnieją obiektywnie, to jaki z tego płynie wniosek?

R1b9PAOKCAioz
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6
Przeanalizuj fragment wypowiedzi Umberto Eco z wywiadu udzielonego Jarosławowi Mikołajewskiemu. Wypowiedź dotyczy piękna i brzydoty. Czy zdaniem słynnego włoskiego filozofa brzydota to przeciwieństwo piękna?
Przeanalizuj fragment wypowiedzi Umberto Eco z wywiadu udzielonego Jarosławowi Mikołajewskiemu. Wypowiedź dotyczy piękna i brzydoty. Czy zdaniem słynnego włoskiego filozofa brzydota to przeciwieństwo piękna?
1
Jarosław Mikołajewski Umberto Eco: Piękna brzydota to nie bajka

Gdybyśmy mieli określić brzydotę jako to, co nam się nie podoba, przekonalibyśmy się szybko – tak jak przekonujemy się na każdym kroku – że to, co jednym się podoba, drudzy uważają za ohydę. Gdyby tak przymierzyć się do definicji brzydoty jako zaprzeczenia piękna, należałoby zdefiniować piękno, a te definicje z biegiem czasu zmieniały się bardzo. Kiedy piękno łączono z proporcją, łatwo było powiedzieć, że brzydota jest zakłóceniem proporcji. Ale poczucie proporcji się zmienia. W renesansie katedry gotyckie – proporcjonalne dla średniowiecza – uchodziły już za nieproporcjonalne.

Według innych teorii piękno gwarantowała integralność, czyli oczekiwano, że każda rzecz będzie miała wszystkie swoje części składowe. Człowiek powinien mieć dwoje oczu, ramion, uszu i brak jednego elementu był wskaźnikiem brzydoty. Lecz utrata proporcji i brak integralności nie wyczerpują zjawisk brzydoty. Istnieją nieokreślone grymasy czy deformacje twarzy, czy choćby kolczyki w pępku, o których mówiliśmy wcześniej. Fenomenologia brzydoty jest nieskończona. Nie mówiąc już o tym, że człowiek bez ręki czy oka może się podobać, i to bardzo.

fil1 Źródło: Jarosław Mikołajewski, Umberto Eco: Piękna brzydota to nie bajka, „Gazeta Wyborcza”, dostępny w internecie: wyborcza.pl [dostęp 5.10.2017 r.].
RqETtQaIyysUC
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Przypomnij sobie pojęcie anestetyki – tak jak je rozumiał Wolfgang Welsch. Czy dostrzegasz w swoim życiu natłok bodźców estetycznych, które prowadzą do otępienia i spadku wrażliwości na doznania zmysłowe? Podaj przykłady takiego zjawiska i opisz, jaki wpływ ma to na twoje życie.

R13vP0AgyPDCB
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

W klasycznym ujęciu rolą sztuki było ukazywanie piękna. Współcześni artyści kierują się jednak również innym celami: chcą inspirować, pobudzać lub krytykować. Jaka twoim zdaniem powinna być rola sztuki?

Rxlvg7x2rtWaX
(Uzupełnij).