Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Wybierz właściwe dokończenie zdania. Na rysunku przedstawiony jest czworościan foremny. Przekrojem jego jest kwadrat. Liczba kwadratowych przekrojów czworościanu foremnego, to:

R1ZyYmKUtbqoh
Rgs6zRFm4Fkcq
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
1
Ćwiczenie 2

Wybierz właściwe dokończenie zdania. Rysunek przedstawia czworościan foremny o  krawędzi długości 16. Jego przekrojem jest kwadrat. Pole tego kwadratu jest równe:

Ry5u7d3Y21TcB
R1Cc8SZvFp72M
Możliwe odpowiedzi: 1. 64, 2. 4, 3. 16, 4. 8
RoLQrx9GMptlZ2
Ćwiczenie 3
Wstaw właściwą odpowiedź. Czworościan foremny przecięto płaszczyzną przechodzącą przez krawędź boczną i wysokość podstawy, której długość wynosi 23. Pole powierzchni otrzymanego przekroju wynosi:
2
Ćwiczenie 4
R1D0KAMqefNs8
R1LXTrXNVzFuH
Połącz parami. Czworościan foremny przecięto płaszczyzną przechodzącą przez krawędź boczną i wysokość podstawy. Jako przekrój otrzymano trójkąt. P=322 Możliwe odpowiedzi: 1. a=6, 2. element 2 prawy, 3. element 3 prawy, 4. element 4 prawy, 5. element 5 prawy element 2 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. a=6, 2. element 2 prawy, 3. element 3 prawy, 4. element 4 prawy, 5. element 5 prawy element 3 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. a=6, 2. element 2 prawy, 3. element 3 prawy, 4. element 4 prawy, 5. element 5 prawy element 4 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. a=6, 2. element 2 prawy, 3. element 3 prawy, 4. element 4 prawy, 5. element 5 prawy element 5 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. a=6, 2. element 2 prawy, 3. element 3 prawy, 4. element 4 prawy, 5. element 5 prawy
2
Ćwiczenie 5

Czworościan foremny o krawędzi długości 6 cm przecięto płaszczyzną przecinając cztery krawędzie czworościanu (zobacz rysunek) w taki sposób, że uzyskano trapez. Podstawy trapezu są równoległe do boku podstawy czworościanu, którego ramiona trapezu nie przecinają. Wyznacz pole powierzchni tego przekroju  przyjmując wymiary jak na rysunku.

R1CPe4qElUJEf
RSvqmH1ryPPcY
3
Ćwiczenie 6

Czworościan foremny o krawędzi długości a planowano przeciąć płaszczyzną równoległą do dwóch krawędzi skośnych czworościanu ABCD. Na czworościanie zaznaczono linię planowanego przecięcia. Jest ona równoległa do krawędzi AB i odległa o x od tej krawędzi. Wyznacz dla jakiej wartości x przekrój będący prostokątem ma największe pole.

RHCMUlmH3kEyA
3
Ćwiczenie 7

Przekrój czworościanu foremnego o krawędzi długości a jest prostokątem. Stosunek długości jego boków wynosi 13. Oblicz pole tego przekroju.

3
Ćwiczenie 8

Czworościan foremny o krawędzi długości 8 cm przecięto płaszczyzną prostopadłą do podstawy i równoległą do jednej z krawędzi podstawy w odległości d od tej krawędzi. W wyniku przecięcia otrzymano trapez równoramienny. Wyznacz dla jakiej wartości d przekrój będący trapezem ma największe pole.