Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
RO34RRqNiwH6C
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1Y2uwEm2ukD3
Uzupełnij luki podanymi pojęciami. Jakie kąty opisano w poniższych zdaniach? Wybierz prawidłowe odpowiedzi z listy rozwijalnej. W walcu oznaczono środki podstaw: górnej B i dolnej A. Środki te połączono, tworząc wysokość AB o długości 4; z wierzchołka B poprowadzono ukośny odcinek do krawędzi dolnej podstawy do punktu C. Odcinek AC będący promieniem dolnej podstawy ma długość trzy. Trójkąt ABC, który utworzono, jest trójkątem 1. prostokątnym, 2. 50, 3. 90, 4. 60, 5. 30, 6. równobocznym, 7. równoramiennym. Odcinek AC nachylony jest do osi walca pod kątem 1. prostokątnym, 2. 50, 3. 90, 4. 60, 5. 30, 6. równobocznym, 7. równoramiennym stopni, a do płaszczyzny bocznej walca pod kątem 1. prostokątnym, 2. 50, 3. 90, 4. 60, 5. 30, 6. równobocznym, 7. równoramiennym stopni.
2
Ćwiczenie 2

Przekątna przekroju osiowego walca tworzy z podstawą kąt α, taki że tgα=73. Pole przekroju osiowego walca wynosi 84 cm2. Oblicz objętość walca. W rachunkach przyjmij π227. Zakoduj odpowiednio cyfrę setek, cyfrę dziesiątek i cyfrę jedności otrzymanego wyniku.

R1USuF3E3w1TR
RyHwLpZveCRaf
cyfra setek Tu uzupełnij cyfra dziesiątek Tu uzupełnij cyfra jedności Tu uzupełnij
R19UWVZJuBJij2
Ćwiczenie 3
Łączenie par. . Objętość walca może wynosić V=10368π cm3.. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Objętość walca może wynosić V=1152π cm3.. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz
RhGf5EkJfc0un2
Ćwiczenie 4
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
2
Ćwiczenie 5

Pole przekroju osiowego walca jest równe 300 cm2, a przekątna tego przekroju jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem α takim, że cosα=45. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego walca.

3
Ćwiczenie 6

Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest prostokątem. Przekątna otrzymanego prostokąta ma długość p i tworzy z wysokością walca kąt α. Wyznacz objętość tego walca.

3
Ćwiczenie 7

Stosunek pola powierzchni bocznej walca do pola jego powierzchni całkowitej wynosi 3:4. Uzasadnij, ze stosunek długości promienia podstawy walca do długości wysokości walca wynosi 1:3.

3
Ćwiczenie 8

Wysokość walca jest o 7 cm krótsza od średnicy podstawy walca, natomiast przekątna przekroju osiowego walca jest o 7 cm dłuższa od promienia podstawy walca. Wyznacz sinus kąta nachylenia przekątnej przekroju osiowego walca do płaszczyzny podstawy walca.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida