Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Pokaż ćwiczenia:
RsUaHUEZLRx0g1
Ćwiczenie 1
Powierzchnia kulistego balonu po dopompowaniu zwiększyła się o 69 %. O ile procent wzrósł promień kuli? Możliwe odpowiedzi: 1. o 69 %, 2. o 30 %, 3. o 130 %
R1F8A87dXasiN1
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Ćwiczenie 3

Graniastosłupy 1, 2 i 3 są podobne w skali 1:2:4
Uzupełnij zdania przeciągając prawidłowe odpowiedzi.

R1U0U2DGV3eSF1
R1JFxmpPbAWwn
Pole podstawy graniastosłupa nr 1 wynosi 1. 8a, 2. a2, 3. 4a23, 4. 4a, 5. nr 1, 6. a234, 7. 2 razy, 8. 16a23, 9. 4 razy, 10. nr 3, natomiast graniastosłupa nr 3 - 1. 8a, 2. a2, 3. 4a23, 4. 4a, 5. nr 1, 6. a234, 7. 2 razy, 8. 16a23, 9. 4 razy, 10. nr 3.
Wysokość graniastosłupa nr 2 ma długość 1. 8a, 2. a2, 3. 4a23, 4. 4a, 5. nr 1, 6. a234, 7. 2 razy, 8. 16a23, 9. 4 razy, 10. nr 3. Pole całkowite graniastosłupa nr 2 jest 1. 8a, 2. a2, 3. 4a23, 4. 4a, 5. nr 1, 6. a234, 7. 2 razy, 8. 16a23, 9. 4 razy, 10. nr 3 większe od pola graniastosłupa 1. 8a, 2. a2, 3. 4a23, 4. 4a, 5. nr 1, 6. a234, 7. 2 razy, 8. 16a23, 9. 4 razy, 10. nr 3,
Ćwiczenie 4

Dany jest walec pokazany na rysunku poniżej.

R1H9mHWOISny4

Zaznacz walec podobny do danego.

R1TUquyASbtSZ
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RDv8v6feXhDP2
Ćwiczenie 5
Dany jest ostrosłup prawidłowy sześciokątny o wysokości H i krawędzi bocznej nachylonej do płaszczyzny podstawy pod kątem 45°. Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa podobnego w skali k=3 wynosi: Możliwe odpowiedzi: 1. 272H2(3+7), 2. 3H23, 3. 9H2(3+7)
RkhSIU6Pym7KI
Ćwiczenie 6
Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o polu S. Zaznacz zdania jest prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Długość boku trójkąta równobocznego, który jest przekrojem stożka wynosi 4S33., 2. Jeśli pole przekroju osiowego stożka podobnego do wyjściowego wynosi 481S2 to stożki te są podobne w skali k=29., 3. Promień stożka podobnego ma miarę 194S33.
Ćwiczenie 7

Dane są dwie kule. Promień pierwszej kuli to R=S2. Pole powierzchni drugiej kuli to P=2S3π . Oblicz skalę podobieństwa mniejszej bryły do większej oraz stosunek ich pól.

Ćwiczenie 8

Sprawdź, czy graniastosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy a, w którym cosinus kąta nachylenia przekątnej graniastosłupa do przekątnej jego ściany bocznej wynosi 63 jest podobny do sześcianu o przekątnej długości a3. Jeśli tak, podaj skalę ich podobieństwa.