Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RsUaHUEZLRx0g1
Ćwiczenie 1
Powierzchnia kulistego balonu po dopompowaniu zwiększyła się o 69%. O ile procent wzrósł promień kuli? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. o 69%, 2. o 30%, 3. o 130%
R1F8A87dXasiN1
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
2
Ćwiczenie 3

Graniastosłupy 1, 2 i 3 są podobne w skali 1:2:4.

R1U0U2DGV3eSF
R1JFxmpPbAWwn
Uzupełnij zdania przeciągając prawidłowe odpowiedzi w puste pola.
  • Pole podstawy graniastosłupa nr 1 wynosi 1. 4 razy, 2. 2 razy, 3. nr 1, 4. 8, 5. 4a, 6. a234, 7. 16a23, 8. 4a23, 9. nr 3, 10. a2, natomiast graniastosłupa nr 3 - 1. 4 razy, 2. 2 razy, 3. nr 1, 4. 8, 5. 4a, 6. a234, 7. 16a23, 8. 4a23, 9. nr 3, 10. a2.
  • Wysokość graniastosłupa nr 2 ma długość 1. 4 razy, 2. 2 razy, 3. nr 1, 4. 8, 5. 4a, 6. a234, 7. 16a23, 8. 4a23, 9. nr 3, 10. a2. Pole całkowite graniastosłupa nr 2 jest 1. 4 razy, 2. 2 razy, 3. nr 1, 4. 8, 5. 4a, 6. a234, 7. 16a23, 8. 4a23, 9. nr 3, 10. a2 większe od pola graniastosłupa 1. 4 razy, 2. 2 razy, 3. nr 1, 4. 8, 5. 4a, 6. a234, 7. 16a23, 8. 4a23, 9. nr 3, 10. a2.
2
Ćwiczenie 4

Dany jest walec pokazany na rysunku poniżej.

R1H9mHWOISny4

Zaznacz walec podobny do danego.

R1TUquyASbtSZ
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Rcf302RvZUdfF
Zaznacz walec podobny do danego. Możliwe odpowiedzi: 1. Ilustracja przedstawia walec, jego krawędź boczna ma długość pięć, a pole jest równe 37,5π., 2. Ilustracja przedstawia walec, średnica podstawy ma długość 7, a jego pole jest równe 238π., 3. Ilustracja przedstawia walec, jego krawędź boczna ma długość 10, a pole jest równe 112π.
2
Ćwiczenie 5
RDv8v6feXhDP2
Dany jest ostrosłup prawidłowy sześciokątny o wysokości H i krawędzi bocznej nachylonej do płaszczyzny podstawy pod kątem 45°. Ile wynosi pole powierzchni całkowitej ostrosłupa podobnego w skali k=3? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 272H2(3+7), 2. 3H23, 3. 9H2(3+7)
RkhSIU6Pym7KI2
Ćwiczenie 6
Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o polu S.
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Długość boku trójkąta równobocznego, który jest przekrojem stożka wynosi 4S33., 2. Jeśli pole przekroju osiowego stożka podobnego do wyjściowego wynosi 481S2, to stożki te są podobne w skali k=29., 3. Promień stożka, podobnego do wyjściowego stożka w skali k=29 ma miarę 194S33.
3
Ćwiczenie 7

Dane są dwie kule. Promień pierwszej kuli to R=S2. Pole powierzchni drugiej kuli to P=2S3π . Oblicz skalę podobieństwa mniejszej bryły do większej oraz stosunek ich pól.

3
Ćwiczenie 8

Sprawdź, czy graniastosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy a, w którym cosinus kąta nachylenia przekątnej graniastosłupa do przekątnej jego ściany bocznej wynosi 63 jest podobny do sześcianu o przekątnej długości a3. Jeśli tak, podaj skalę ich podobieństwa.