Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1Oz9m8VFXqMc1
Ćwiczenie 1
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Metoda kalorymetrii pośredniej polega na: Możliwe odpowiedzi: 1. wykorzystaniu kalorymetru do pomiaru oddawanego ciepła, 2. pomiarze zużytego O2 lub produkcji CO2, 3. obliczeniu spożytego pokarmu na kg masy ciała, 4. określeniu ilości spożytego pokarmu w określonej jednostce czasu
RI9GxKJCZApF51
Ćwiczenie 2
Do podanych pojęć dobierz definicję. Podstawowy wydatek energetyczny Możliwe odpowiedzi: 1. tempo metabolizmu, energia uwalniana podczas reakcji katabolicznych wykorzystywana do podstawowych procesów życiowych oraz wysiłku fizycznego, 2. stosunek wytwarzanego dwutlenku węgla do pobranego tlenu, 3. PPM mierzona po 12 godzinnym spoczynku (na czczo), 4. ogół reakcji chemicznych zachodzących w organizmach jedno- i wielkokomórkowych. Niektóre z nich wymagają dostarczania energii w postaci ATP. W ich wyniku powstają złożone związki. Inne polegają na uwolnieniu energii zmagazynowanej w wiązaniach chemicznych w wyniku rozpadu złożonych związków Metabolizm Możliwe odpowiedzi: 1. tempo metabolizmu, energia uwalniana podczas reakcji katabolicznych wykorzystywana do podstawowych procesów życiowych oraz wysiłku fizycznego, 2. stosunek wytwarzanego dwutlenku węgla do pobranego tlenu, 3. PPM mierzona po 12 godzinnym spoczynku (na czczo), 4. ogół reakcji chemicznych zachodzących w organizmach jedno- i wielkokomórkowych. Niektóre z nich wymagają dostarczania energii w postaci ATP. W ich wyniku powstają złożone związki. Inne polegają na uwolnieniu energii zmagazynowanej w wiązaniach chemicznych w wyniku rozpadu złożonych związków Spoczynkowa przemiana materii Możliwe odpowiedzi: 1. tempo metabolizmu, energia uwalniana podczas reakcji katabolicznych wykorzystywana do podstawowych procesów życiowych oraz wysiłku fizycznego, 2. stosunek wytwarzanego dwutlenku węgla do pobranego tlenu, 3. PPM mierzona po 12 godzinnym spoczynku (na czczo), 4. ogół reakcji chemicznych zachodzących w organizmach jedno- i wielkokomórkowych. Niektóre z nich wymagają dostarczania energii w postaci ATP. W ich wyniku powstają złożone związki. Inne polegają na uwolnieniu energii zmagazynowanej w wiązaniach chemicznych w wyniku rozpadu złożonych związków Współczynnik oddechowy (RQ) Możliwe odpowiedzi: 1. tempo metabolizmu, energia uwalniana podczas reakcji katabolicznych wykorzystywana do podstawowych procesów życiowych oraz wysiłku fizycznego, 2. stosunek wytwarzanego dwutlenku węgla do pobranego tlenu, 3. PPM mierzona po 12 godzinnym spoczynku (na czczo), 4. ogół reakcji chemicznych zachodzących w organizmach jedno- i wielkokomórkowych. Niektóre z nich wymagają dostarczania energii w postaci ATP. W ich wyniku powstają złożone związki. Inne polegają na uwolnieniu energii zmagazynowanej w wiązaniach chemicznych w wyniku rozpadu złożonych związków
R1PqVRpoZQVs21
Ćwiczenie 3
Wskaż prawdziwą informację. Możliwe odpowiedzi: 1. Energia zmagazynowana w wiązaniach chemicznych związków złożonych uwalniania jest w wyniku procesów anabolicznych., 2. Czynnikami wpływającymi na tempo metabolizmu, które mogą być kontrolowane przez człowieka jest dieta i wysiłek fizyczny., 3. Podstawowa przemiana materii określa średni poziom metabolizmu na dobę., 4. Współczynnik oddechowy jest stosunkiem zużycia O2 do produkcji CO2.
R1EJi3zlmxwzx2
Ćwiczenie 4
Uzupełnij poniższy tekst prawidłowymi określeniami. Tempo metabolizmu zależy m. in. od wieku, płci oraz zawartości tkanki mięśniowej. U mężczyzn stwierdza się wyższe niższe tempo metabolizmu w porównaniu do kobiet. U obu płci wraz z wiekiem wzrostem masy ciała tempo metabolizmu obniża się, zaś z wiekiem wzrostem tkanki mięśniowej tempo metabolizmu wzrasta.
RKLGNsmAJsK1B2
Ćwiczenie 5
Dopasuj przykłady reakcji metabolicznych do odpowiednich kategorii. Reakcje anaboliczne Możliwe odpowiedzi: 1. glikogenogeneza, 2. glukoneogeneza, 3. oddychanie beztlenowe, 4. oddychanie tlenowe, 5. fermentacja alkoholowa Reakcje kataboliczne Możliwe odpowiedzi: 1. glikogenogeneza, 2. glukoneogeneza, 3. oddychanie beztlenowe, 4. oddychanie tlenowe, 5. fermentacja alkoholowa
Rb1u1xhmHFGPN2
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Oceń poprawność poniższych twierdzeń.. Podstawowa przemiana materii jest średnią wartością tempa metabolizmu uzyskanego z pięciokrotnego pomiaru dobowego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Spoczynkowa przemiana materii określana jest na czczo po 12- godzinnym spoczynku.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Intensywność metabolizmu jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości zwierzęcia, a wprost proporcjonalna do jego powierzchni.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Intensywność metabolizmu wzrasta wraz z wiekiem.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 7
R1dVok0B24p79
Oblicz swoje PPM. Obliczenia zapisz poniżej. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

W chorobie Hashimoto występuje niedoczynność tarczycy. Schorzenie to polega na wzmożonym wydzielaniu tyreotropiny (TSH), co prowadzi do zahamowania wydzielania wolnej tyroksyny (FT4) oraz wolnej trójjodotyroniny (FT3) przez tarczycę. Hormony te wpływają na metabolizm podstawowy organizmu.

RxqePxOoaSQcW
Przeczytaj powyższy tekst, a następnie określ, w jaki sposób zmienia się tempo metabolizmu u osób z chorobą Hashimoto oraz jakie to niesie ze sobą skutki. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida