Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RK1FHxB6CPAoO
Ćwiczenie 1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R14WaBbe0Rzt7
Ćwiczenie 2
Dana jest funkcja opisana wzorem fx=15x4-2x3+4x2-7x. Wybierz zdanie prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. limx+fx=limx-fx=+, 2. limx+fx=-, 3. limx+fx=-limx-fx, 4. Granica funkcji f dla x nie istnieje
RDpGexnLEfynj
Ćwiczenie 3
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1IOgyQR0E1NV
Ćwiczenie 4
Dane są funkcje: fx=3-xx+2gx=3-x3x+2 W miejsce kropek wstaw odpowiednie liczby całkowite lub symbol nieskończoności.
R1Lc9t0wv90W3
Ćwiczenie 5
Dana jest funkcja opisana wzorem fx=2sinx. Wybierz zdanie prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Granica funkcji f dla x nie istnieje, 2. limx+fx=+, 3. limx-fx=-2, 4. limx+fx=2
R1Ie33AbPR9mu
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Dane są funkcje f(x)=(8|x|+5)/(2x-1) i g(x)=√(x^2-9)/∛(1+8x^3 ). Oceń prawdziwość poniższych zdań.. a. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. a. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. a. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. a. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1Up8wOMLKE3X
Ćwiczenie 7
Dana jest funkcja opisana wzorem ffx=1x+4-x-4. Wybierz zdanie prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. limx+fx=+, 2. limx+fx=-, 3. limx-fx=-, 4. limx-fx=0
R1Qf5kLjIgoFQ
Ćwiczenie 8
Dana jest funkcja opisana wzorem fx=12x9x2+5-9x2-1. Wybierz zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Wzór funkcji można zapisać w postaci fx=3x9x2+5+9x2-1, 2. limxfx=1, 3. limxfx=0,5, 4. Granica funkcji f dla x nie istnieje