Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RnGnB03NULJ1g1
Ćwiczenie 1
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
Spermatogeneza rozpoczyna się w… Możliwe odpowiedzi: 1. nabłonku plemnikotwórczym w kanalikach nasiennych każdego z jąder., 2. nabłonku plemnikotwórczym w kanalikach nasiennych jednego z jąder., 3. nabłonku plemnikotwórczym w nasieniowodzie., 4. nabłonku plemnikotwórczym w ciele jamistym.
R1MBu92hPioxh1
Ćwiczenie 2
Zaznacz wszystkie fałszywe zdania. Możliwe odpowiedzi: 1. Spermatogonia dzielą się mitotycznie., 2. Spermatocyty I rzędu podlegają mitozie., 3. Produkcja gamet u człowieka zachodzi jedynie wiosną., 4. Z jednego spermatocytu I rzędu powstają cztery spermatydy.
RD7zKbKUHN89K1
Ćwiczenie 3
Uporządkuj kolejne etapy spermatogenezy. Elementy do uszeregowania: 1. Dwa spermatocyty II rzędu, 2. Spermatogonium, 3. Spermatocyt I rzędu, 4. Cztery dojrzałe plemniki, 5. Cztery spermatydy
RTdCW31hfuld82
Ćwiczenie 4
Wstaw podane słowa w luki tak, aby podane zdania były prawdziwe. Każdy dojrzały plemnik składa się z główki, wstawki i 1. mitochondrium, 2. dostarczanie energii, 3. witki, 4. aparat Golgiego, 5. mitochondria, 6. jądro komórkowe, 7. produkcja białek, 8. jądra komórkowe, 9. rzęski, 10. akrosomem, 11. wydzielanie hormonów, 12. mikrotubule. W skład główki wchodzi przede wszystkim 1. mitochondrium, 2. dostarczanie energii, 3. witki, 4. aparat Golgiego, 5. mitochondria, 6. jądro komórkowe, 7. produkcja białek, 8. jądra komórkowe, 9. rzęski, 10. akrosomem, 11. wydzielanie hormonów, 12. mikrotubule, którego szczytowa część pokryta jest 1. mitochondrium, 2. dostarczanie energii, 3. witki, 4. aparat Golgiego, 5. mitochondria, 6. jądro komórkowe, 7. produkcja białek, 8. jądra komórkowe, 9. rzęski, 10. akrosomem, 11. wydzielanie hormonów, 12. mikrotubule, zawierającym enzymy. We wstawce znajdują się liczne 1. mitochondrium, 2. dostarczanie energii, 3. witki, 4. aparat Golgiego, 5. mitochondria, 6. jądro komórkowe, 7. produkcja białek, 8. jądra komórkowe, 9. rzęski, 10. akrosomem, 11. wydzielanie hormonów, 12. mikrotubule, których funkcją jest 1. mitochondrium, 2. dostarczanie energii, 3. witki, 4. aparat Golgiego, 5. mitochondria, 6. jądro komórkowe, 7. produkcja białek, 8. jądra komórkowe, 9. rzęski, 10. akrosomem, 11. wydzielanie hormonów, 12. mikrotubule.
Rtal6VQTZ7xKz2
Ćwiczenie 5
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Ropc0iWSAVmIz2
Ćwiczenie 6
Możliwe odpowiedzi: 1. Tworzą barierę krew-jądro., 2. Tworzą barierę krew-mózg., 3. Regulują przebieg spermatogenezy poprzez wydzielanie enzymów., 4. Produkują plemniki., 5. Są położone w ciele jamistym., 6. Są położone w ciele gąbczastym., 7. Regulują przebieg spermatogenezy poprzez wydzielanie substancji biologicznie czynnych.
31
Ćwiczenie 7
RXoSJn7hIB7Vx
Wyjaśnij, dlaczego u męskiego płodu na dwa miesiące przed porodem jądra przemieszczają się z jamy brzusznej do worka mosznowego. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Liczba produkowanych przez mężczyzn plemników w latach 70. ubiegłego wieku w USA wynosiła ok. 100 mln komórek na mililitr nasienia, podczas gdy dziś wartość ta nie przekracza 60 mln.

Indeks dolny Na podstawie: Hagai Levine, Niels Jørgensen, Anderson Martino‑Andrade i in., Temporal Trends in Sperm Count: A Systematic Review and Meta‑Regression Analysis, „Human Reproduction Update” 2017, nr 23(6). Indeks dolny koniec

RU9WGaBrDZV1V
Jakie są prawdopodobne przyczyny, które doprowadziły do spadku zawartości plemników w nasieniu? (Uzupełnij).