Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Symulacja 1

Przesuwając suwak, obserwuj poszczególne etapy spermatogenezy.

R1LHTg9VBmVJN1
Symulacja przedstawia przebieg spermatogenezy. Pierwotne komórki płciowe w zarodku na skutek podziałów mitotycznych dają komórkę diploidalną 2n 2c – n oznacza liczbę chromosomów, c ilość DNA. Na skutek podziałów mitotycznych powstaje spermatogonium – komórka 2n 2c. Dalsza mitoza daje komórkę 2n 4c – to spermatocyt pierwszego rzędu. Pierwszy podział mejotyczny daje spermatocyty drugiego rzędu – to dwie komórki haploidalne 1n 2c. W wyniku drugiego podziału mejotycznego powstają cztery komórki haploidalne 1n 1c – to wczesna spermatyda. W wyniku dwóch stadiów różnicowania powstają cztery plemniki o jądrach 1n 1c. Dojrzałe plemniki są uwalniane do światła kanalika nasiennego.
Przebieg spermatogenezy.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o, Neil Campbell i in., Biologia, tłum. K. Stobrawa i in., Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2016, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 1
R16mamXKEn9Uk
Zapoznaj się z opisem symulacji interaktywnej przedstawiającej przebieg spermatogenezy, a następnie omów jej poszczególne etapy. (Uzupełnij).
Polecenie 2
R1NqLmZS3dUh2
Wyjaśnij, które komórki ulegają podziałom mejotycznym, a które mitotycznym podczas spermatogenezy. Jak i dlaczego dochodzi do zmiany liczby chromosomów? (Uzupełnij).