Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RIu5HBoOm2AA5
Ćwiczenie 1
Połącz równanie dwukwadratowe ze zbiorem rozwiązań. element 1 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 3 prawy, 2. element 4 prawy, 3. element 2 prawy, 4. element 1 prawy, 5. element 5 prawy element 2 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 3 prawy, 2. element 4 prawy, 3. element 2 prawy, 4. element 1 prawy, 5. element 5 prawy element 3 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 3 prawy, 2. element 4 prawy, 3. element 2 prawy, 4. element 1 prawy, 5. element 5 prawy element 4 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 3 prawy, 2. element 4 prawy, 3. element 2 prawy, 4. element 1 prawy, 5. element 5 prawy element 5 lewy Możliwe odpowiedzi: 1. element 3 prawy, 2. element 4 prawy, 3. element 2 prawy, 4. element 1 prawy, 5. element 5 prawy
R10EYUq0FliBf
Ćwiczenie 2
Wskaż liczbę rozwiązań równania dwukwadratowego x4-x2-6=0. Możliwe odpowiedzi: 1. 2, 2. 1, 3. 3, 4. 4
RS5CLbUZaoWVm
Ćwiczenie 3
Wskaż równania sprzeczne. Możliwe odpowiedzi: 1. x4-3x2+13=0., 2. x4+x2+45=0., 3. -3x4+x2-27=0., 4. x4+(5-1)x2-5=0., 5. x4+x2-45=0., 6. x4-17x2+16=0.
R1WK91fVsYint
Ćwiczenie 4
-2x2-3x2-1. 6)=0
R1Sze8Fr54Fga
Ćwiczenie 5
grupa 1 Możliwe odpowiedzi: 1. element 1 grupy 1, 2. element 4 grupy 1, 3. element 2 grupy 1, 4. element 1 grupy 2, 5. element 3 grupy 1, 6. element 2 grupy 2, 7. element 3 grupy 2 grupa 2 Możliwe odpowiedzi: 1. element 1 grupy 1, 2. element 4 grupy 1, 3. element 2 grupy 1, 4. element 1 grupy 2, 5. element 3 grupy 1, 6. element 2 grupy 2, 7. element 3 grupy 2
R13yNsiVXtDZb
Ćwiczenie 6
Uzupełnij równanie odpowiednią liczbą tak, aby nie posiadało rzeczywistych rozwiązań. x4-35x2+ 1. 3, 2. 5, 3. 12, 4. 1 =0
R1cG0Cln5LKaE
Ćwiczenie 7
Elementy do uszeregowania: 1. 2x4-16x2=0., 2. x4+32x2=0., 3. x4-5x2+4=0., 4. x4-3x2+11=0., 5. x4-5x2-36=0.
Rjmmirqq8eYWC
Ćwiczenie 8
Równanie x2-kx2-2k-5=0 nie posiada rzeczywistych rozwiązań dla: Możliwe odpowiedzi: 1. k<-2,5., 2. k0., 3. k<0., 4. k>-2,5.