Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RCRdyJCjRWqxJ1
Ćwiczenie 1
Wskaż cechy poetyki twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Możliwe odpowiedzi: 1. bogactwo poetyckich obrazów., 2. wieloznaczna metaforyka., 3. oszczędność środków artystycznych., 4. symboliczne przedstawienia świata.
R1Ob0BffnXCRG1
Ćwiczenie 2
Tematyka wojenna w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wiąże się w nich przede wszystkim z: Możliwe odpowiedzi: 1. obecnością batalistycznych opisów., 2. niepokojem i lękiem towarzyszącym obrazom miłości., 3. występowaniem apokaliptycznych wizji świata., 4. rozbudowaną metaforyką.
RfvH4gW7hSbjS1
Ćwiczenie 3
Wiersz [Niebo złote ci otworzę…] zawiera: Możliwe odpowiedzi: 1. wizję wymarzonego świata i apel do ukochanej., 2. tylko wizję wymarzonego świata., 3. tylko apel do ukochanej., 4. żadne z wymienionych.
R1Optl13VPL4n1
Ćwiczenie 4
W wierszu Noc podmiot mówiący pragnie, by: Możliwe odpowiedzi: 1. ukochana uwolniła go od nocy., 2. wojna już się skończyła., 3. ukochana się obudziła., 4. ukochana przestała płakać.
RreqqxOw3BZkJ2
Ćwiczenie 5
Połącz przykłady środków stylistycznych z ich nazwami: zakryj groby płaszczem rzeki Możliwe odpowiedzi: 1. porównanie, 2. metafora, 3. personifikacja, 4. epitet siwy splot Możliwe odpowiedzi: 1. porównanie, 2. metafora, 3. personifikacja, 4. epitet noc jak zwierzę zatulone w strach Możliwe odpowiedzi: 1. porównanie, 2. metafora, 3. personifikacja, 4. epitet noc, która zawsze pamięta Możliwe odpowiedzi: 1. porównanie, 2. metafora, 3. personifikacja, 4. epitet
21
Ćwiczenie 6

Zinterpretuj poniższe epitety metaforyczne:

R1SE3IARzkd8G
czas kaleki. (Uzupełnij). usta gorzkie. (Uzupełnij). łez lusterka. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Określ w kontekście przeżyć wojennych podmiotu sensy poniższych metafor:

Ra0uNOsgN1IPP
wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne. (Uzupełnij). obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. (Uzupełnij). odmień czas kaleki. (Uzupełnij).
R1Vsi39mDFvPs3
Ćwiczenie 8
Przyporządkuj obrazy poetyckie do kręgów tematycznych, do których należą. Wojna Możliwe odpowiedzi: 1. blask twój, co tonie w morzach powrotnych, 2. pszczelich skrzydeł hymn, 3. wiolonczel żal, 4. zetrzyj z włosów pył, 5. lata gniewne, 6. łodygi spalone tak młodo Miłość Możliwe odpowiedzi: 1. blask twój, co tonie w morzach powrotnych, 2. pszczelich skrzydeł hymn, 3. wiolonczel żal, 4. zetrzyj z włosów pył, 5. lata gniewne, 6. łodygi spalone tak młodo
31
Ćwiczenie 9

Czemu służą środki artystyczne zastosowane przez poetę w pierwszej części wiersza Niebo złote ci otworzę..., a jaką funkcję pełnią w drugiej? Nazwij te środki i określ ich funkcje.

R1e5Yn99K2h9z
(Uzupełnij).