1
Pokaż ćwiczenia:
R10TG3e3EOpOW1
Ćwiczenie 1
Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Jeśli krawędź czworościanu foremnego jest równa 2, to Możliwe odpowiedzi: 1. wysokość czworościanu foremnego jest równa 62, 2. objętość czworościanu jest równa 14, 3. pole powierzchni całkowitej wynosi 23
RZvaMEnfbjmjS1
Ćwiczenie 2
Dany jest czworościan foremny o krawędzi długości a. Jak zmieni się jego objętość, jeżeli długość krawędzi zwiększymy trzykrotnie? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 3-krotnie się zwiększy., 2. 27-krotnie się zwiększy., 3. Pozostanie taka sama., 4. Zwiększy się o 3 jednostki.
RL8DgsxMjzoSL1
Ćwiczenie 3
W sześcienne akwarium o krawędzi 20 cm włożono klocek w kształcie czworościanu foremnego, którego cztery wierzchołki dotykają wierzchołków akwarium. Wskaż zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Objętość akwarium to 25023 cm2., 2. Objętość drewnianego klocka to 25023 cm2., 3. Do akwarium można wlać jeszcze 163 l wody., 4. Objętość drewnianego klocka to 80003 cm2.
2
Ćwiczenie 4

Trójkąt równoboczny o boku 42 cm jest siatką czworościanu foremnego.

R169EhRBWgZLp
RR6HyF9l1zeVe
Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 38, 2. 13, 3. 83, 4. 643
RbRzvsoYuuO1e2
Ćwiczenie 5
Połącz parami wysokość z objętością czworościanu foremnego. H=4 Możliwe odpowiedzi: 1. V= 98, 2. V=3, 3. V=412, 4. V=9 H=26 Możliwe odpowiedzi: 1. V= 98, 2. V=3, 3. V=412, 4. V=9 H=2 Możliwe odpowiedzi: 1. V= 98, 2. V=3, 3. V=412, 4. V=9 H=23 Możliwe odpowiedzi: 1. V= 98, 2. V=3, 3. V=412, 4. V=9
RAQw4RANM08TM3
Ćwiczenie 6
Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Krawędź czworościanu foremnego, którego objętość jest równa 9 cm3, wynosi: Możliwe odpowiedzi: 1. 62, 2. 32, 3. 26, 4. 62
3
Ćwiczenie 7

Czworościan foremny przecięto płaszczyzną przechodzącą przez krawędź boczną i wysokość podstawy. Jako przekrój otrzymano trójkąt o polu równym 92 cm2. Oblicz objętość tego czworościanu.

R11mOataadCPm3
Ćwiczenie 8
Zaznacz poprawną odpowiedź. Pole powierzchni całkowitej czworościanu foremnego wynosi 363. Objętość czworościanu wynosi: Możliwe odpowiedzi: 1. 182, 2. 1633, 3. 92, 4. 163