Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RArIRodbGTZwu1
Ćwiczenie 1
Uzupełnij pola podanymi rzeczownikami, przypisując wymienione emocje bohaterom wiersza – kobiecie lub mężczyźnie. Uczucia kobiety Możliwe odpowiedzi: 1. obojętność, 2. zazdrość, 3. złość, 4. radość, 5. zaciekawienie, 6. miłość, 7. ekscytacja, 8. rezygnacja, 9. znużenie Uczucia mężczyzny Możliwe odpowiedzi: 1. obojętność, 2. zazdrość, 3. złość, 4. radość, 5. zaciekawienie, 6. miłość, 7. ekscytacja, 8. rezygnacja, 9. znużenie Nie występują emocje Możliwe odpowiedzi: 1. obojętność, 2. zazdrość, 3. złość, 4. radość, 5. zaciekawienie, 6. miłość, 7. ekscytacja, 8. rezygnacja, 9. znużenie
R73pZObU49WcQ1
Ćwiczenie 2
Zaznacz stwierdzenia trafnie charakteryzujące sytuację bohaterów wiersza. Możliwe odpowiedzi: 1. Uważnie słuchają siebie nawzajem., 2. Każde z nich jest skoncentrowane na własnych uczuciach., 3. Oboje przeżywają negatywne emocje., 4. Oboje w jednakowy sposób interpretują wydarzenia ze wspólnej przeszłości., 5. Emocje obojga pozostają niezmienne przez cały czas rozmowy., 6. Niemożność porozumienia prowadzi parę bohaterów do rozstania.
11
Ćwiczenie 3
Rozważ przyczyny braku porozumienia między bohaterami wiersza Wisławy Szymborskiej. Prześledź dialog przedstawiony poniżej i zastanów się, jaką wspólną przeszłość mogą mieć bohaterowie wiersza. Swoje spostrzeżenia zanotuj poniżej.
Rozważ przyczyny braku porozumienia między bohaterami wiersza Wisławy Szymborskiej. Prześledź dialog przedstawiony poniżej i zastanów się, jaką wspólną przeszłość mogą mieć bohaterowie wiersza. Swoje spostrzeżenia zanotuj poniżej.
RT3ZtPILL6YCC
Fotografia pary ludzi, którzy są zwróceni plecami do fotografa. Na zdjęciu zamieszczono ich dialog: 1. Więc nie słyszałaś burzy? Murem targnął wiatr, wieża ziewnęła jak lew, wielką bramą na skrzypiących zawiasach. 2. Jak to, zapomniałeś? Miałam na sobie zwykłą szarą suknię spinaną na ramieniu. 3. Masz słuszność, widocznie to był sen. 4. Dlaczego kłamiesz, dlaczego mówisz do mnie jej imieniem, kochasz ją jeszcze? 5. I to już wszystko? 6. Nikogo jak ciebie. 7. To stare dzieje, ostrze przeszło nie naruszając kości. 8. Nie ma za co, mój drogi, nie ma za co.
R1WFfSBpLgjEW
O czym mówi mężczyzna? (Uzupełnij) O czym mówi kobieta? (Uzupełnij). Czego oczekuje mężczyzna? (Uzupełnij) Czego oczekuje kobieta? (Uzupełnij).
R12ygZ6IZHE3H11
Ćwiczenie 4
Oceń prawdziwość stwierdzeń. Bohaterowie wiersza spełniają regułę odniesienia Grice’a, ponieważ rozmawiają na jeden temat. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Bohaterowie wiersza dysponują wspólnym kodem (w rozumieniu Jakobsona). Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Bohaterowie wiersza nie mogą się porozumieć z powodu braku wspólnego kontekstu (w rozumieniu Jakobsona). Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Bohaterowie wiersza spełniają regułę ilości Grice’a, ponieważ przekazują sobie wszystkie istotne informacje. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz
211
Ćwiczenie 5

Wyobraź sobie, że jesteś terapeutą i masz pomóc parze bohaterów wiersza porozumieć się. Zaproponuj zestaw reguł (po dwie dla każdego z bohaterów), które umożliwią osiągnięcie tego celu. Reguły zapisz w 2. osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym.

R6yYbN1aOaSSt
Reguły dla mężczyzny 1 (Uzupełnij) 2 (Uzupełnij) Reguły dla kobiety 1 (Uzupełnij) 2 (Uzupełnij).
R5nLBYHHJIpcp2
Ćwiczenie 6
Do fragmentów tekstu dopasuj nazwy występujących w nich środków artystycznych. dzwoneczka u szyi – 1. neologizm, 2. epitet, 3. oksymoron, 4. hiperbola, 5. porównanie, 6. personifikacja, 7. ożywienie, 8. zdrobnienie
wieża ziewnęła – 1. neologizm, 2. epitet, 3. oksymoron, 4. hiperbola, 5. porównanie, 6. personifikacja, 7. ożywienie, 8. zdrobnienie
ziewnęła jak lew – 1. neologizm, 2. epitet, 3. oksymoron, 4. hiperbola, 5. porównanie, 6. personifikacja, 7. ożywienie, 8. zdrobnienie
w stubłysku – 1. neologizm, 2. epitet, 3. oksymoron, 4. hiperbola, 5. porównanie, 6. personifikacja, 7. ożywienie, 8. zdrobnienie
311
Ćwiczenie 7
Zapoznaj się ze stwierdzeniami dotyczącym bohaterów wiersza i zastanów się nad ich prawdziwością. Zajmij stanowisko wobec każdego z nich, formułując argument na poparcie swojego zdania.1
Zapoznaj się ze stwierdzeniami dotyczącym bohaterów wiersza i zastanów się nad ich prawdziwością. Zajmij stanowisko wobec każdego z nich, formułując argument na poparcie swojego zdania.
RRueXwdNL5eNn
1. Kobieta jest bardziej niż mężczyzna skupiona na przeszłości. Tak, ponieważ (Uzupełnij). Nie, ponieważ (Uzupełnij). 2. Mężczyzna jest bardziej niż kobieta skupiony na świecie zewnętrznym. Tak, ponieważ (Uzupełnij). Nie, ponieważ (Uzupełnij). 3. Kobieta pragnie rozstania. Tak, ponieważ (Uzupełnij). Nie, ponieważ (Uzupełnij). 4. Mężczyzna pragnie rozstania. Tak, ponieważ (Uzupełnij). Nie, ponieważ (Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 8
R140qaCPayCKd1
Spośród poniższych haseł wybierz te, które trafnie odpowiadają na pytanie, co jest tematem wiersza Wisławy Szymborskiej. Następnie ułóż je w piramidę, zaczynając od kwestii twoim zdaniem najważniejszej. Umieść ją na szczycie piramidy. Propozycje błędy budowniczych wieży Babel, przyczyny nieporozumień między ludźmi, zazdrość, rozstanie kochanków i towarzyszące mu emocje, konsekwencje egoizmu, zdrada i jej konsekwencje, znaczenie związku frazeologicznego „wieża Babel”, polemika z biblijną historią budowniczych wieży Babel, sposoby na podtrzymanie uczuć ukochanej osoby
Źródło: domena publiczna.
2
Ćwiczenie 8
RwBTgdJ1gil7h
propozycje błędy budowniczych wieży Babel, przyczyny nieporozumień między ludźmi, zazdrość, rozstanie kochanków i towarzyszące mu emocje, konsekwencje egoizmu, zdrada i jej konsekwencje, znaczenie związku frazeologicznego „wieża Babel”, polemika z biblijną historią budowniczych wieży Babel, sposoby na podtrzymanie uczuć ukochanej osoby. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Uzupełnij wypowiedzi bohaterów wiersza samodzielnie wymyślonymi zdaniami tak, by stworzyć dialog spełniające reguły konwersacyjne Grice’a.

R1Ch5hwwlpXRC
(Uzupełnij) – Tak, jestem szczęśliwa. – Więc nie słyszałaś burzy? Murem targnął wiatr, wieża ziewnęła jak lew, wielką bramą na skrzypiących zawiasach. – (Uzupełnij) (Uzupełnij) – O tak, chciałbym, żebyś została ze mną. (Uzupełnij) – Nikogo jak ciebie.
31
Ćwiczenie 10
Zapoznaj się z fragmentem pochodzącym z książki psychologa Marshalla B. Rosenberga Porozumienie bez przemocy, a następnie wskaż inne niż podane przez autora przykłady komunikatów, które mogą świadczyć o wyparciu się odpowiedzialności rozmówców.
Zapoznaj się z fragmentem pochodzącym z książki psychologa Marshalla B. Rosenberga Porozumienie bez przemocy, a następnie wskaż inne niż podane przez autora przykłady komunikatów, które mogą świadczyć o wyparciu się odpowiedzialności rozmówców.
Rzt1nYP1y934x
(Uzupełnij).
Marshall B. Rosenberg Porozumienie bez przemocy

Kolejnym typem komunikatów odcinających od życia jest wyparcie się odpowiedzialności. Komunikat odcinający od życia zaćmiewa naszą świadomość tego, że każdy z nas odpowiada za własne myśli, uczucia i czyny. Często używane słowo „musieć” – tak jak w zdaniu „Pewne rzeczy człowiek po prostu robić musi, chce czy nie chce” – może być przykładem, jak tego rodzaju frazeologia zamąca poczucie odpowiedzialności za własne występki. Wyrażenie „przez ciebie czuję się...” – na przykład w zdaniu „Przez ciebie czuję się winny” – to kolejny przykład, jak język ułatwia odmowę wzięcia na siebie odpowiedzialności za własne uczucia i myśli.

marsh Źródło: Marshall B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy, Warszawa 2014, s. 33.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida