Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1UuUMZWOLDVL1
Ćwiczenie 1
Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.

Wysokim poziomem przedsiębiorczości i poszanowaniem pracy charakteryzują się społeczności: Możliwe odpowiedzi: 1. rzymskokatolickie, 2. protestanckie, 3. islamskie, 4. buddyjskie
RASA16lCqE7eU11
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Ćwiczenie 2
Ra7aGLGpsVyNH
Uzupełnij tekst: Do religii chrześcijańskich zalicza się m.in. katolicyzm, 1. protestantyzm, 2. islam, 3. prawosławni, 4. prawosławie, 5. bahaizm, 6. Protestancka, 7. protestancki i 1. protestantyzm, 2. islam, 3. prawosławni, 4. prawosławie, 5. bahaizm, 6. Protestancka, 7. protestancki. Każda z tych religii ma inne zasady, a przed wyznawcami stawia inne zadania. 1. protestantyzm, 2. islam, 3. prawosławni, 4. prawosławie, 5. bahaizm, 6. Protestancka, 7. protestancki mentalność nakazuje poszanowanie pracy i własności prywatnej, stąd polityczny i ekonomiczny sukces państw o taich korzeniach, np. Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Szwecji. Religia może mieć również przełożenie na kulturę i życie społeczne. Duchowni 1. protestantyzm, 2. islam, 3. prawosławni, 4. prawosławie, 5. bahaizm, 6. Protestancka, 7. protestancki (oprócz biskupów) oraz zdecydowanej większości kościołów odrzucają celibat i zakładają rodziny. Powoduje to, że duchowni funkcjonują tak jak inni, a ich aktywność na rzecz kościoła można porównać do wykonywania pracy, często też podejmują oni inne „zwykłe” zawody. Z kolei np. 1. protestantyzm, 2. islam, 3. prawosławni, 4. prawosławie, 5. bahaizm, 6. Protestancka, 7. protestancki odłam adwentystów odrzuca rywalizację w sporcie. Funkcjonowanie kościołów chrześcijańskich może mieć także wpływ na architekturę, ponieważ świątynie od wieków były inspiracją dla wielu artystów, w pewnym stopniu wyznacznikiem stylów, a także pozwalały na rozwój twórców, którzy przygotowywali elementy wystroju kościołów (rzeźby, malowidła).
R11Vs0kZ1Ftj31
Ćwiczenie 3
Zaznacz religię / religie, w której (których) występują ograniczenie w zakresie żywności: Możliwe odpowiedzi: 1. hinduizm, 2. buddyzm, 3. islam, 4. chrześcijaństwo, 5. judaizm
Rf2sij7ml9Eg911
Ćwiczenie 4
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Ćwiczenie 4
R1ZvbOwMtuwyd
Do nazwy religii dopasuj miejsce kultu. chrześcijaństwo Możliwe odpowiedzi: 1. synagoga, 2. meczet, 3. kościół, 4. cerkiew islam Możliwe odpowiedzi: 1. synagoga, 2. meczet, 3. kościół, 4. cerkiew judaizm Możliwe odpowiedzi: 1. synagoga, 2. meczet, 3. kościół, 4. cerkiew prawosławie Możliwe odpowiedzi: 1. synagoga, 2. meczet, 3. kościół, 4. cerkiew
R1Y06qUZZgW2r2
Ćwiczenie 5
judaizm Możliwe odpowiedzi: 1. zakaz uboju bydła, 2. brak hodowli trzody chlewnej, 3. skromność, 4. odrzucenie celibatu, 5. poszanowanie pracy, 6. koszerność, 7. brak hodowli trzody chlewnej, 8. buddyzm skromność, 9. odrzucenie celibatu, 10. odrzucenie rywalizacji w sporcie, 11. sumienność przedsiębiorców hinduizm Możliwe odpowiedzi: 1. zakaz uboju bydła, 2. brak hodowli trzody chlewnej, 3. skromność, 4. odrzucenie celibatu, 5. poszanowanie pracy, 6. koszerność, 7. brak hodowli trzody chlewnej, 8. buddyzm skromność, 9. odrzucenie celibatu, 10. odrzucenie rywalizacji w sporcie, 11. sumienność przedsiębiorców protestantyzm Możliwe odpowiedzi: 1. zakaz uboju bydła, 2. brak hodowli trzody chlewnej, 3. skromność, 4. odrzucenie celibatu, 5. poszanowanie pracy, 6. koszerność, 7. brak hodowli trzody chlewnej, 8. buddyzm skromność, 9. odrzucenie celibatu, 10. odrzucenie rywalizacji w sporcie, 11. sumienność przedsiębiorców prawosławie Możliwe odpowiedzi: 1. zakaz uboju bydła, 2. brak hodowli trzody chlewnej, 3. skromność, 4. odrzucenie celibatu, 5. poszanowanie pracy, 6. koszerność, 7. brak hodowli trzody chlewnej, 8. buddyzm skromność, 9. odrzucenie celibatu, 10. odrzucenie rywalizacji w sporcie, 11. sumienność przedsiębiorców islam Możliwe odpowiedzi: 1. zakaz uboju bydła, 2. brak hodowli trzody chlewnej, 3. skromność, 4. odrzucenie celibatu, 5. poszanowanie pracy, 6. koszerność, 7. brak hodowli trzody chlewnej, 8. buddyzm skromność, 9. odrzucenie celibatu, 10. odrzucenie rywalizacji w sporcie, 11. sumienność przedsiębiorców
3
Ćwiczenie 6

Na podstawie tekstu źródłowego oceń prawdziwość stwierdzeń w tabeli poniżej.

1

Co zaś się tyczy podejścia charakterystycznego dla współczesnego judaizmu w traktowaniu biznesu, to Meir Tamari z Centrum Etyki Biznesu w Jerozolimie zwraca uwagę na fakt, że judaizm jest w znacznym stopniu prawodawstwem połączonym z religią. Z tego też powodu, mimo iż używa się w środowiskach żydowskich nazwy etyka biznesu, to właściwsze byłoby mówienie o działaniach zabronionych i obligatoryjnych. Te dwa rodzaje działań określone są i zalecane przez owe dwa nurty boskiego prawodawstwa i duchowości, sprawiedliwości i prawości, charakterystyczne dla judaizmu. Gdy osoba staje przed boskim sądem, pierwszym pytaniem, jakie jest jej zadawane, jest: „Czy uczciwie prowadziłeś biznes” [Talmud, Shabbat, 33b]. Człowiekiem kierują bowiem dwie siły (yetser): dobre skłonności (yetser hatov) i złe skłonności (yetser harah). Ta druga skłania ludzi do działania, przybierając nierzadko postać dobra. Tradycja judaistyczna jest antyutopijna i uważa, że wszystkie struktury czy to polityczne, czy społeczne, czy wreszcie gospodarcze są płynne. Dlatego powinny być pod kontrolą (prawa), czyli skłonności dobrej. Skłonność ta manifestuje się również w okazywaniu pomocy potrzebującym (tsedaka), co wymaga zaangażowania (mitzvah).
Indeks dolny Źródło: W. Gasparski, Religie a biznes, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2008, vol. 11, nr 1, s. 23–30. Indeks dolny koniec

R15ApHjh6Jav5
Łączenie par. . 1. W judaizmie sposób postępowania w gospodarce jest wynikiem zapisów religijnych, które w dużym stopniu są prawem.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 2. Nadrzędną zasadą prowadzenia biznesu jest sprawiedliwość.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 3. Nadrzędną zasadą prowadzenia biznesu jest sprawiedliwość.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
3
Ćwiczenie 7

Na podstawie poniższych informacji i własnej wiedzy odpowiedz na pytanie, której religii dotyczą przedstawione zasady etyki biznesu.

  1. Legitymizacja działalności gospodarczej i zysku,

  2. duchowe źródło i uświęcenie bogactwa,

  3. wyróżniona pozycja ochrony świętości życia ludzkiego w podejmowaniu decyzji,

  4. ochrona konsumentów przed krzywdą ze strony komercji,

  5. unikanie przekupstwa i fałszerstw w handlu,

  6. moralny obowiązek czynienia więcej niż tego wymaga prawo.

RKRgv88kKrq8F
Możliwe odpowiedzi: 1. protestantyzm, 2. hinduzim, 3. buddyzm, 4. judaizm, 5. prawosławie
Źródło: W. Gasparski, Religie a biznes, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym" 2008, vol. 11, nr 1, s. 23–30.
3
Ćwiczenie 8

Na podstawie tekstu źródłowego i innych źródeł informacji oceń prawdziwość stwierdzeń zawartych w tabeli poniżej.

1

Bez względu na to, czy jesteśmy osobami religijnymi czy nie, religia ma ogromny wpływ na nasze życie. Kształtuje, przynajmniej częściowo, nasze systemy prawne, a więc i nasze konstytucje. Co za tym idzie, ma wpływ na wewnętrzną i zagraniczną politykę krajów, w których żyjemy. Nasuwa się więc logiczny wniosek, że religia ma również wpływ na to, jak jednostki i całe społeczeństwa postrzegają swoją rolę w kwestii ochrony środowiska. Zbytnim uproszczeniem byłoby stwierdzenie, że jedna religia jest bardziej przyjazna środowisku niż inna. Jednakże wiele osób uważa, że w każdym systemie wierzeń są pewne różnice, które pokazują, jakie jest nasze stanowisko względem Ziemi. Wygląda na to, że na przestrzeni wieków religie świata starały się odpowiedzieć na dwa pytania: czy ludzie, na równi z innymi istotami, są jednym z elementów większego organizmu, któremu służą i który powinni szanować oraz żywić? Czy może organizm ten istnieje po to, aby służyć i zapewniać pożywienie człowiekowi? W swojej przełomowej, choć jednocześnie kontrowersyjnej rozprawie z 1967 roku zatytułowanej Historyczne korzenie kryzysu ekologicznego, Lynn White napisał: sposób, w jaki ludzie odnoszą się do środowiska, zależy od tego, jak postrzegają swoją rolę względem świata, który ich otacza. Ludzka ekologia jest w znacznym stopniu zależna od poglądów na temat naszej natury i przeznaczenia – czyli od religii.
Indeks dolny Źródło: Ecoportal.com, Która religia jest bardziej „ekologiczna”?, 21.02.2008, ecoportal.com (dostęp 29.06.2021). Indeks dolny koniec

RZOIX27HCSabD
Łączenie par. . 1. Człowiek powstał na podobieństwo boga i tylko on posiada duszę, której nie posiadają inne istoty, stąd przyroda postawiona jest na niższej pozycji niż człowiek.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 2. W islamie cenione jest każde stworzenie, który czyni innym dobro, dlatego naturalne jest, że wyznawcy islamu za istotny cel uznają ochronę środowiska.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 3. Najmniej przyjaznym dla środowiska wyznaniem musi być hinduizm, stawiający na wykorzystanie zasobów środowiskowych w jak największym stopniu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz