Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RmPiPAHE04vG71
Ćwiczenie 1
text=skupiska neuronów.

text=wiązki dendrytów.

text=skupiska ciał neuronów.

text=wiązki aksonów.
11
Ćwiczenie 2
RJ3US635bO2wA11
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1YjBVZGt9KSl
Nerw jest pęczkiem równolegle ułożonych włókien nerwowych, czyli 1. osłonką mielinową, 2. nanerwie, 3. aksonów, 4. śródnerwiem, 5. onerwie, 6. Aksony. Poszczególne włókna aksonów są otoczone 1. osłonką mielinową, 2. nanerwie, 3. aksonów, 4. śródnerwiem, 5. onerwie, 6. Aksony i łącznotkankową, zwaną 1. osłonką mielinową, 2. nanerwie, 3. aksonów, 4. śródnerwiem, 5. onerwie, 6. Aksony. 1. osłonką mielinową, 2. nanerwie, 3. aksonów, 4. śródnerwiem, 5. onerwie, 6. Aksony tworzące pęczki otacza z kolei 1. osłonką mielinową, 2. nanerwie, 3. aksonów, 4. śródnerwiem, 5. onerwie, 6. Aksony, zbudowane z kilku warstw koncentrycznie ułożonych komórek tkanki łącznej. Strukturą otaczającą cały nerw jest natomiast 1. osłonką mielinową, 2. nanerwie, 3. aksonów, 4. śródnerwiem, 5. onerwie, 6. Aksony. Składa się ono z włóknistej tkanki łącznej, w której biegną naczynia krwionośne dostarczające do aksonów tlen i składniki odżywcze.
1
Ćwiczenie 3

Na schemacie przedstawiono przekrój poprzeczny przez rdzeń kręgowy i wychodzące z niego nerwy.

R1GXUMCgIOIW5
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1V3uMJ6dh6Wz
Na podstawie analizy powyższego schematu oraz własnej wiedzy zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

Nerwy rdzeniowe należą do nerwów... Możliwe odpowiedzi: 1. czuciowych, 2. mieszanych, 3. ruchowych
R1FshHrHn01b6
Możliwe odpowiedzi: 1. czuciowych., 2. mieszanych., 3. ruchowych.
RqlsJSbD5SaqA1
Ćwiczenie 4
Wskaż prawidłową odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Nerwy mieszane przewodzą impulsy z receptorów do efektorów., 2. Nerwy mieszane przenoszą bodźce pochodzące ze środowiska zewnętrznego., 3. Nerwy mieszane przenoszą informacje do narządów wykonawczych.
RBjLnoDVNll9z2
Ćwiczenie 5
Łączenie par. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.. Na obwodowy układ nerwowy składają się: mózgowie, rdzeń przedłużony, nerwy czaszkowe i rdzeniowe.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Nerwy stanowią drogę impulsu nerwowego między centralnym układem nerwowym a pozostałymi obszarami organizmu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Nerwy możemy sklasyfikować, biorąc pod uwagę kierunek przewodzenia impulsów nerwowych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Pojedyncze włókna w obrębie nerwu są otoczone zrębem tkanki łącznej tworzącej onerwie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1YD9Pwncup562
Ćwiczenie 6
Spośród wymienionych niżej cech wybierz te, które prawidłowo charakteryzują nerwy ruchowe. Możliwe odpowiedzi: 1. łączą różne typy receptorów z centralnym układem nerwowym, 2. zakończenia nerwów znajdują się w obrębie mięśni gładkich i poprzecznie prążkowanych, 3. przebiegają w kierunku odśrodkowym, 4. przebiegają w kierunku dośrodkowym, 5. przewodzą informacje z centralnego układu nerwowego do narządów wykonawczych
31
Ćwiczenie 7

Na schemacie przedstawiono rdzeń kręgowy wraz z nerwami rdzeniowymi.

R1WNe0itEIVUG
Legenda:
niebieski – nerwy czuciowe
czerwony – nerwy ruchowe
zielony – nerw trzewiowy
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1OFuu100igbB
Na podstawie analizy informacji przedstawionych na schemacie wyjaśnij, na czym polega różnica w unerwieniu mięśnia gładkiego i szkieletowego. W odpowiedzi uwzględnij udział neuronów kojarzeniowych oraz położenie receptorów. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego niezbędna jest mielina – substancja tłuszczowa otaczająca aksony komórek nerwowych. Rolą osłonki mielinowej jest zwiększenie prędkości przewodzenia impulsu nerwowego. Jedną z chorób nerwów obwodowych, w których następuje utrata otoczki mielinowej, jest stwardnienie rozsiane.

R1eq7ckpE9Qzw
Wyjaśnij, dlaczego choroba ta zakłóca sygnalizację między mózgiem a innymi częściami ciała. (Uzupełnij).