Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Przypomnij znane ci koncepcje sztuki. Jak różni artyści, poeci i filozofowie uzasadniali sens sztuki?

RhMgGIQIyZx9Q
(Uzupełnij).
RjKVEmw0QYheG11
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
1
Ćwiczenie 2
R1XNzmq0Z4KXT
Epoka: antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, Młoda Polska. Wartości, którym ma służyć sztuka: A. Rolą sztuki jest wyrażać emocje indywidualnego człowieka, porywać do czynu. B. Rolą sztuki jest zadziwiać, zachęcać do refleksji wyszukaną formą, a jednocześnie przypominać o marności ziemskiego świata. C. Pochwała Boga, wskazywanie wzorcowych postaw, które pozwolą dostąpić zbawienia po śmierci. D. Sztuka jest jednocześnie domeną artystów i rzemiosłem. Twórcy uprawiają ją, by zdobyć nieśmiertelną chwałę. E. Rolą sztuki jest pochwała człowieka, dzieła boskiego stworzenia. F. Sztuka dla sztuki – sztuka jest wartością sama w sobie. G. Rolą sztuki jest poprawiać świat. Hasło: 1. Zjadaczy chleba w aniołów przerabiać. 2. Exegi monumentum. 3. Evviva l’arte!. 4. Uczyć, bawić, wychowywać. 5. Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. 6. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. 7. Memento mori. (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 3

Przedstaw poetów i artystów będących bohaterami znanych ci dzieł literackich. Co tych bohaterów literackich łączy, a co dzieli?

RFa7JAGTJYlbG
(Uzupełnij).
RN3gwWbQgFRPf1
Ćwiczenie 4
Niekiedy twórcy są jednocześnie bohaterami dzieł – własnych lub innych artystów. Obejrzyj obraz, który jest ilustracją do Hymnu o zachodzie słońca nad morzem (Smutno mi, Boże) Juliusza Słowackiego. Jakie cechy romantycznego twórcy można wyczytać z obrazu? Wybierz poprawne odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. wzburzone morze symbolizuje uczucia poety, 2. melancholijna tonacja barwna współgra z emocjami postaci, 3. na drugim planie malarz umieścił obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, co ma symbolizować tęsknotę za ojczyzną, 4. poeta stoi zapatrzony w dal, co jest symbolem romantycznej tęsknoty, 5. poeta patrzy na północ, co oznacza, że wiąże nadzieje z przyszłością, 6. przezroczysta kolumna jest symbolem sławy poetyckiej
Rxxhp74mM6pxQ1
Kazimierz Mordasewicz, Ilustracja do Hymnu o zachodzie słońca nad morzem (Smutno mi, Boże) Juliusza Słowackiego, 1899
Źródło: ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, domena publiczna.
RBfKlwGmbDnPT2
Ćwiczenie 5
Zapoznaj się z przytoczonym fragmentem manifestu poetyckiego Confiteor Stanisława Przybyszewskiego. Następnie pośród podanych niżej par pojęć zaznacz tę, która nie odpowiada modernistycznemu pojmowaniu roli sztuki: Możliwe odpowiedzi: 1. sztuka = absolut, 2. absolut = dusza, 3. dusza = sztuka, 4. sztuka = wolność od idei, 5. sztuka = biblia pauperum
Stanisław Przybyszewski Confiteor

Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu — duszy. A ponieważ jest absolutem, więc nie może być ujętą w żadne karby, nie może być na usługach jakiejkolwiek idei, jest panią, praźródłem, z którego całe życie się wyłoniło. Sztuka stoi nad życiem, wnika w istotę wszechrzeczy, czyta zwykłemu człowiekowi ukryte runy, obejmuje wszechrzecz od jednej wieczności do drugiej, nie zna ni granic, ni praw, zna tylko jedną odwieczną ciągłość i potęgę bytu duszy, kojarzy duszę człowieka z duszą wszechnatury, a duszę jednostki uważa za przejaw tamtej. Sztuka tendencyjna, sztuka pouczająca, sztuka‑rozrywka, sztuka‑patriotyzm, sztuka, mająca jakiś cel moralny lub społeczny, przestaje być sztuką, a staje się „biblia pauperum” dla ludzi, którzy nie umieją myśleć, lub są zbyt mało wykształceni, by móc przeczytać odnośne podręczniki – a dla takich ludzi potrzebni są nauczyciele wędrowni, a nie sztuka. Działać na społeczeństwo pouczająco albo moralnie, rozbudzać w nim patriotyzm lub społeczne instynkty za pomocą sztuki, znaczy poniżać ją, spychać z wyżyn absolutu do nędznej przypadkowości życia, a artysta, który to robi, niegodny jest miana artysty. Sztuka demokratyczna, sztuka dla ludu, jeszcze niżej stoi. Sztuka dla ludu, to wstrętne i płaskie banalizowanie środków, jakimi się artysta posługuje, to plebejuszowskie udostępnienie tego, co z natury rzeczy jest trudno dostępnym. Dla ludu chleba potrzeba nie sztuki, a jak będzie miał chleb, to sam sobie drogę znajdzie. Zwlekać sztukę z jej piedestału, włóczyć ją po wszystkich rynkach i ulicach to rzecz świętokradcza.

con Źródło: Stanisław Przybyszewski, Confiteor. Cytat za: Wolne Lektury.
21
Ćwiczenie 6

Wyjaśnij, jaki wpływ na odbiorców mogą mieć utwory literackie i dzieła sztuki? Podaj przykłady znane ci z kultury.

R1G6wy9aZB5gf
(Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 7
Zapoznaj się z mapą myśli przedstawiającą zagadnienie wolności i wielkości poety w romantyzmie i w Młodej Polsce. Na jej podstawie stwórz wypunktowanie, w którym znajdą się cytaty ze znanych ci dzieł literackich i manifestów.
Zapoznaj się z mapą myśli przedstawiającą zagadnienie wolności i wielkości poety w romantyzmie i w Młodej Polsce. Na jej podstawie stwórz wypunktowanie, w którym znajdą się cytaty ze znanych ci dzieł literackich i manifestów.
RnHbmTahx3RvP
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: Wolność i wielkość poety
  • Elementy należące do kategorii Wolność i wielkość poety
  • Nazwa kategorii: romantyzm
   • Elementy należące do kategorii romantyzm
   • Nazwa kategorii: poeta jest obdarzony nadzwyczajnymi zdolnościami twórczymi
   • Nazwa kategorii: poeta jest gotów poświęcić życie w imię wolności
   • Nazwa kategorii: poeta sam decyduje o sposobie swojej śmierci
   • Nazwa kategorii: poeta ma moralne prawo występować w imieniu jakiejś zbiorowości
   • Nazwa kategorii: poeta-wieszcz jest przywódcą narodu
   • Koniec elementów należących do kategorii romantyzm
  • Nazwa kategorii: Młoda Polska
   • Elementy należące do kategorii Młoda Polska
   • Nazwa kategorii: poeta, jako kapłan sztuki, jest niezależny od nikogo i niczego
   • Nazwa kategorii: poeta, przez to, że obcuje ze sztuką, jest jednostką wybitną
   • Nazwa kategorii: poeta nie łaknie sławy i poklasku, jest ponad nimi
   • Koniec elementów należących do kategorii Młoda Polska
   Koniec elementów należących do kategorii Wolność i wielkość poety
uzupełnij treść
31
Ćwiczenie 8

Przywołaj teksty kultury, których bohaterami są poeci lub inni twórcy. Postawa którego z nich wydaje ci się najbardziej adekwatna w czasach współczesnych kryzysów? Napisz esej. 

RvAkWiOEv7E9v
(Uzupełnij).
uzupełnij treść