1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
1
R3U8HI4ASV7Kq
Podaj imiona filozofów, które pojawiły się w lekcji.
1
RnUhUwb4zfHQj
(Uzupełnij).
R1DWPuTaq2aK52
2
Ćwiczenie 2
RBK3g8wyLmPb7
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Miasto narodzin Pirrona., 2. Ojczysta kraina Aleksandra Wielkiego., 3. Miasto narodzin Arystotelesa., 4. Miasto narodzin Epikura., 5. Miasto narodzin Karneadesa., 6. Miasto narodzin Arkezylaosa.
Ro4njTkgcoRDm2
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj podane postaci do odpowiednich nurtów: pirronizmu (sceptycyzmu klasycznego) i akademizmu (sceptycyzmu uprawianego w Akademii). pirronizm Możliwe odpowiedzi: 1. Karneades z Cyreny, 2. Platon z Aten, 3. Epikur z Samos, 4. Arkezylaos z Pitane, 5. Tymon z Fliuntu, 6. Pirron z Elidy akademizm Możliwe odpowiedzi: 1. Karneades z Cyreny, 2. Platon z Aten, 3. Epikur z Samos, 4. Arkezylaos z Pitane, 5. Tymon z Fliuntu, 6. Pirron z Elidy niepasujący do wymienionych nurtów Możliwe odpowiedzi: 1. Karneades z Cyreny, 2. Platon z Aten, 3. Epikur z Samos, 4. Arkezylaos z Pitane, 5. Tymon z Fliuntu, 6. Pirron z Elidy
RsrAfoRhqwU3m11
Ćwiczenie 4
Wskaż, które z poniższych twierdzeń są prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Sceptycy nazywali swoich przecinków „dogmatykami”., 2. Sceptycy bardziej skupiali się na atakowaniu epikurejczyków niż stoików., 3. Sceptycy stworzyli jednolity ruch filozoficzny, aby lepiej zwalczać stoicyzm i epikureizm., 4. Szkoły nazywane przez sceptyków „dogmatycznymi” zyskały wiele dzięki krytyce sceptyków.
RA8LU0zePNwwe11
Ćwiczenie 5
Wskaż, które ze zdań najlepiej opisuje powód, dla którego w antyku nieczęsto krytykowano sceptycyzm. Możliwe odpowiedzi: 1. Nikt nie traktował sceptycyzmu poważnie, zwłaszcza epikurejczycy i stoicy., 2. Jego tezy nie były powszechnie znane – pirronizm nie był popularny, a sceptycyzm akademicki ignorowano, gdyż Akademia straciła na świetności., 3. Jedyną odpowiedzią na sceptycyzm było umacnianie własnego stanowiska., 4. Stoicy i epikurejczycy potrzebowali sceptycznej krytyki i ją doceniali.
R13YU42YHBrJr1
Ćwiczenie 6
Połącz w pary imiona sceptyków wraz z opisem ich działalności. Pirron Możliwe odpowiedzi: 1. Odnowił sceptycyzm w Akademii jako jej dziewiąty scholarcha., 2. Wybitny satyryk prześmiewający dogmatyków., 3. Inicjator ruchu sceptyckiego., 4. Wprowadził ducha sceptycyzmu do Akademii jako jej szósty scholarcha. Tymon Możliwe odpowiedzi: 1. Odnowił sceptycyzm w Akademii jako jej dziewiąty scholarcha., 2. Wybitny satyryk prześmiewający dogmatyków., 3. Inicjator ruchu sceptyckiego., 4. Wprowadził ducha sceptycyzmu do Akademii jako jej szósty scholarcha. Arkezylaos Możliwe odpowiedzi: 1. Odnowił sceptycyzm w Akademii jako jej dziewiąty scholarcha., 2. Wybitny satyryk prześmiewający dogmatyków., 3. Inicjator ruchu sceptyckiego., 4. Wprowadził ducha sceptycyzmu do Akademii jako jej szósty scholarcha. Karneades Możliwe odpowiedzi: 1. Odnowił sceptycyzm w Akademii jako jej dziewiąty scholarcha., 2. Wybitny satyryk prześmiewający dogmatyków., 3. Inicjator ruchu sceptyckiego., 4. Wprowadził ducha sceptycyzmu do Akademii jako jej szósty scholarcha.
1
R1H8gtvdCbZE11
Ćwiczenie 7
Opowiedz własnymi słowami co oznaczają pojęcia:
regressus ad infinitum,
błędne koło,
subiektywność spostrzeżeń.
1
Ćwiczenie 7
R1e8pZrJ8CrLp
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
Wskaż, kogo sceptycy określali mianem „dogmatyków” i w jakim celu wprowadzili to określenie.
Wskaż, kogo sceptycy określali mianem „dogmatyków” i w jakim celu wprowadzili to określenie.
R1BAF1Eb5fe4u
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Odpowiedz, dlaczego zwycięstwo Aleksandra pod Cheroneą wpłynęło na grecki sposób uprawiania filozofii.

R1UScRb05EKVo
(Uzupełnij).