Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1JpinWHIkLnH1
Ćwiczenie 1
Wybierz prawidłową kolejność działań ekologicznych w myśl zasady 3R. Możliwe odpowiedzi: 1. Reduce, Reuse, Recycle, 2. Recycle, Reduce, Reuse, 3. Recycle, Reuse, Reduce
R1YKfM1281fOU1
Ćwiczenie 2
Czym jest greenwashing? Wskaż poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Zielone kłamstwo, 2. Mycie naczyń ekologicznym płynem, 3. Ekologiczny styl życia
RmigpWxQ3ouIu1
Ćwiczenie 3
Upcykling Możliwe odpowiedzi: 1. Gromadzenie, transport, unieszkodliwianie, przetwarzanie i monitorowanie odpadów powstających w wyniku działalności człowieka., 2. Zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj surowców, z których zostały wyprodukowane., 3. Forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają produkty o wyższej wartości., 4. Proces przekształcania odpadów w nowe materiały i przedmioty. Recykling Możliwe odpowiedzi: 1. Gromadzenie, transport, unieszkodliwianie, przetwarzanie i monitorowanie odpadów powstających w wyniku działalności człowieka., 2. Zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj surowców, z których zostały wyprodukowane., 3. Forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają produkty o wyższej wartości., 4. Proces przekształcania odpadów w nowe materiały i przedmioty. Gospodarowanie odpadami Możliwe odpowiedzi: 1. Gromadzenie, transport, unieszkodliwianie, przetwarzanie i monitorowanie odpadów powstających w wyniku działalności człowieka., 2. Zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj surowców, z których zostały wyprodukowane., 3. Forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają produkty o wyższej wartości., 4. Proces przekształcania odpadów w nowe materiały i przedmioty. Segregacja odpadów Możliwe odpowiedzi: 1. Gromadzenie, transport, unieszkodliwianie, przetwarzanie i monitorowanie odpadów powstających w wyniku działalności człowieka., 2. Zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj surowców, z których zostały wyprodukowane., 3. Forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają produkty o wyższej wartości., 4. Proces przekształcania odpadów w nowe materiały i przedmioty.
21
Ćwiczenie 4

Rozwiń akronim PSZOK.

RyCuYziYWbxNF
Odpowiedź: (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 5
RH55eLgmFmv3n2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com/pl/, domena publiczna.
R1VcYvZS6aZbd
Dopasuj opis do nazwy symbolu. zielony punkt Możliwe odpowiedzi: 1. symbol oznaczający, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych; symbol to dwie strzałki tworzące koło, skierowane zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jedna z nich jest biała, a druga zielona
R15l0k6x7Sz3721
Ćwiczenie 6
Łączenie par. . Kwestie prawne dotyczące ochrony środowiska przed odpadami reguluje Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Najstarszy znak ekologiczny promujący firmy oraz towary i usługi przyjazne dla środowiska to Błękitny Anioł.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Komisja Europejska, w tzw. Strategii Plastikowej zobowiązuje państwa członkowskie aby do 2050 roku wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych, wprowadzane do obrotu na rynku unijnym nadawały się do ponownego użycia.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 7

Podaj pięć przykładów czynności, które mają wpływ na redukcję odpadów.

R1AqAzbZqE2aC
Odpowiedź: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
RYbThoC1UxFED31
papierowa etykietka z butelki magazyn stary zeszyt karton plastikowa butelka nakrętka słoika puszka po napoju,pojemnik po jogurcie folia aluminiowa kapsel z butelki karton po mleku słoik szklana butelka szklana butelka po oliwie rozbita szklanka zepsuty telefon komórkowy płyta CD żarówka świetlówka skorupka jajka trawa z koszenia fusy z kawy gałęzie drzew zwiędłe kwiaty żółtko jajka,zużyty ręcznik papierowy paragon zatłuszczony papier po maśle resztki pieczonego kurczaka wydruk z bankomatu
R9bqOTPEzQwNJ
(Uzupełnij).