Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Pokaż ćwiczenia:
R1XevKesWMvsG1
Ćwiczenie 1
Zaznacz rok, który nazywany jest Rokiem Afryki. Możliwe odpowiedzi: 1. 1940, 2. 1950, 3. 1960, 4. 1970
R1HIqW8sugTxD1
Ćwiczenie 2
Zaznacz odpowiedź wyjaśniającą co wydarzyło się w Roku Afryki. Możliwe odpowiedzi: 1. Założono Organizację Jedności Afrykańskiej, później przemianowaną na Unię Afrykańską., 2. W Afryce rozpoczęła się eksplozja demograficzna oraz rewolucja w zakresie edukacji i ochrony zdrowia., 3. Pierwsze afrykańskie państwa odzyskały niepodległość., 4. Niepodległość proklamowało aż 17 afrykańskich państw.
R1K0ThcVPAEMU1
Ćwiczenie 3
Na osi czasu wpisz nazwy państw, które w danym roku odzyskały niepodległość. 1947 Możliwe odpowiedzi: 1. Indie, 2. Namibia, 3. Nigeria, 4. Mozambik, 5. Indonezja 1960 Możliwe odpowiedzi: 1. Indie, 2. Namibia, 3. Nigeria, 4. Mozambik, 5. Indonezja 1949 Możliwe odpowiedzi: 1. Indie, 2. Namibia, 3. Nigeria, 4. Mozambik, 5. Indonezja 1990 Możliwe odpowiedzi: 1. Indie, 2. Namibia, 3. Nigeria, 4. Mozambik, 5. Indonezja 1975 Możliwe odpowiedzi: 1. Indie, 2. Namibia, 3. Nigeria, 4. Mozambik, 5. Indonezja
R1MuxtnUv3yly1
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Oceń prawdziwość stwierdzeń odnoszących się do procesu dekolonizacji..

1. Do rozpadu systemu kolonialnego przyczyniły się I i II wojna światowa, które osłabiły ekonomicznie takie metropolie kolonialne jak Wielka Brytania czy Francja.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.

2. Udział żołnierzy pochodzących z kolonii w II wojnie światowej obalił mit potężnego „białego” człowieka.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.

3. Po powołaniu w 1945 roku ONZ, której celem jest pokojowe współistnienie narodów i państw, metropolie kolonialne wspierały ruchy niepodległościowe w swoich koloniach.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.

4. Na czele wielu ruchów wyzwoleńczych w latach 60 XX wieku stali rdzenni mieszkańcy, którzy zdobyli wykształcenie na europejskich uczelniach.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz

Rqb2NEKMp3NnF2
Ćwiczenie 5
Przyporządkuj współczesne państwa – byłe kolonie, do państw którym niegdyś podlegały. Wielka Brytania Możliwe odpowiedzi: 1. Mozambik, 2. Algieria, 3. Wybrzeże Kości Słoniowej, 4. Nigeria, 5. Pakistan, 6. Kenia, 7. Indonezja, 8. Angola, 9. Indie, 10. Madagaskar, 11. Niger Francja Możliwe odpowiedzi: 1. Mozambik, 2. Algieria, 3. Wybrzeże Kości Słoniowej, 4. Nigeria, 5. Pakistan, 6. Kenia, 7. Indonezja, 8. Angola, 9. Indie, 10. Madagaskar, 11. Niger Portugalia Możliwe odpowiedzi: 1. Mozambik, 2. Algieria, 3. Wybrzeże Kości Słoniowej, 4. Nigeria, 5. Pakistan, 6. Kenia, 7. Indonezja, 8. Angola, 9. Indie, 10. Madagaskar, 11. Niger Holandia Możliwe odpowiedzi: 1. Mozambik, 2. Algieria, 3. Wybrzeże Kości Słoniowej, 4. Nigeria, 5. Pakistan, 6. Kenia, 7. Indonezja, 8. Angola, 9. Indie, 10. Madagaskar, 11. Niger
RFcTMACkTBraq2
Ćwiczenie 6
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R14FFRyM6IB3r2
Ćwiczenie 7
Połącz definicje z podanymi terminami. DEKOLONIZACJA Możliwe odpowiedzi: 1. proces rozpadu systemu kolonialnego, w wyniku którego dawne kolonie uzyskają niepodległość, 2. utrzymywanie związków oraz zależności gospodarczych i politycznych przez mocarstwo w stosunku do kolonii, które ogłosiły niepodległość., 3. proces polegający na opanowaniu i utrzymaniu kontroli politycznej i gospodarczej przez jedne kraje nad innymi w celu ich eksploatacji NEOKOLONIALIZM Możliwe odpowiedzi: 1. proces rozpadu systemu kolonialnego, w wyniku którego dawne kolonie uzyskają niepodległość, 2. utrzymywanie związków oraz zależności gospodarczych i politycznych przez mocarstwo w stosunku do kolonii, które ogłosiły niepodległość., 3. proces polegający na opanowaniu i utrzymaniu kontroli politycznej i gospodarczej przez jedne kraje nad innymi w celu ich eksploatacji KOLONIALIZM Możliwe odpowiedzi: 1. proces rozpadu systemu kolonialnego, w wyniku którego dawne kolonie uzyskają niepodległość, 2. utrzymywanie związków oraz zależności gospodarczych i politycznych przez mocarstwo w stosunku do kolonii, które ogłosiły niepodległość., 3. proces polegający na opanowaniu i utrzymaniu kontroli politycznej i gospodarczej przez jedne kraje nad innymi w celu ich eksploatacji
R9sHpvCAepvk32
Ćwiczenie 8
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Nosiły miano „perły w koronie” kolonialnego imperium brytyjskiego., 2. Najstarsza republika w Afryce, państwo które ogłosiło niepodległość w 1847 roku., 3. Posiadłość państwa, położona poza jego granicami, pozostająca w pełnej zależności od macierzystego kraju., 4. Kraj, który posiada terytoria poza swoimi granicami., 5. Polityka państw o aspiracjach mocarstwowych, zmierzająca do rozszerzenia ich wpływów na obszary do nich nienależące., 6. 6. Państwo, którego koloniami były między innymi Mozambik, Wyspy Zielonego Przylądka oraz Malediwy., 7. Terytorium znajdujące się w ramach imperium brytyjskiego, stanowiące formę pośrednią między samorządną kolonią a suwerennym państwem, jednak z czasem ewoluująca zdecydowanie w stronę tego ostatniego., 8. Państwo posiadające posiadłości w środkowej Afryce, należała do niego tereny Demokratycznej Republiki Konga., 9. Państwo, z Półwyspu Iberyjskiego, które miało miano imperium "nad którym nigdy nie zachodziło Słońce"., 10. Segregacja rasowa panująca w Republice Południowej Afryki, wywodząca się z kolonializmu., 11. Państwo, którego politykę kolonialną zakończyła I wojna światowa. Należały do niego np. współczesna Angola czy Kamerun., 12. Kraj, który w czasach kolonializmu nosił nazwę Holenderskich Indii Wschodnich., 13. Zespół poglądów przyjmujących wyższość jednych ras nad innymi, typowy dla epoki kolonializmu.
31
Ćwiczenie 9

Zapoznaj się z fragmentem artykułu o Adi Aminie - dyktatorze z Ugandy. Na jego podstawie wskaż, z jakimi politycznymi niebezpieczeństwami musiały zmagać się niektóre państwa Afryki po uzyskaniu niepodległości.

1

Człowiek, który sam siebie nazywał „ostatnim królem Szkocji”, jest doskonałym portretem postkolonialnej Afryki: nieodgadnionej, nieprzewidywalnej, szokującej.

[...] Kiedy w 1962 r. Uganda uzyskała niepodległość, Amin awansował na stopień pułkownika w nowo tworzonej armii. Został absolwentem (jako analfabeta!) znanej szkoły oficerskiej piechoty w Woolwich. Prezydent Milton Obote powierzył mu dowództwo ugandyjskich sił zbrojnych. Od tego momentu Amin rozpoczął powolne przygotowywanie gruntu pod zamach stanu. Oddziały Amina angażowały się w nielegalne operacje zbrojne i procedery przestępcze. Ugandyjscy żołnierze wspierali rebeliantów walczących z siłami rządowymi Mobutu Sese Seko w Kongu oraz przemycali złoto i kość słoniową.

Amin przystąpił do finalnego ataku w 1971 r. 25 stycznia dokonał krwawego zamachu stanu, odsuwając od władzy będącego w zagranicznej podróży służbowej prezydenta Obote. Od tej chwili Uganda musiała zmierzyć się z tragicznym okresem ośmioletnich rządów człowieka, który stał się jednym z największych tyranów w afrykańskiej historii XX w. Przejmując urząd prezydenta i skupiając w swoich rękach zwierzchnictwo nad armią, Amin stał się dyktatorem, który doprowadził kraj na skraj upadku. Wstrzymał wszystkie reformy zapoczątkowane przez Obote. W polityce zagranicznej Uganda zmieniła kierunek z lewej na prawą stronę. Zerwano porozumienia oraz przymierza z Tanzanią i innymi państwami lewicowymi. Amin nawiązał bliskie kontakty z Sudanem i Egiptem. Jego popularność na Czarnym Lądzie wzrosła, kiedy zwrócił się przeciwko krajom Europy Zachodniej, wytykając im kolonializm i późniejszą walkę o wpływy w Afryce. Jako orędownik sprawiedliwości wśród biednych nacji afrykańskich pokazał jedną ze swoich wielu twarzy. Potrafił zmieniać sojuszników i zachowywać się jak chorągiewka na wietrze. Kiedy zachłysnął się przyjaźnią z Muammarem Kaddafim, odstawił na boczny tor Egipt i kraje z Półwyspu Arabskiego. Następnie usilnie zabiegał o dobre relacje ze Związkiem Radzieckim. Kiedy powstała Ludowa Republika Angoli, w roli patrona biednej kolorowej Afryki widział Chiny.

[...] Jego rządy charakteryzowały się strachem, bestialstwem i głupotą. Nawet najbliżsi współpracownicy obawiali się o swoją przyszłość. W Ugandzie Amina nikt nie mógł być pewny jutra. Dyktator chciał mieć kontrolę nad każdą dziedziną życia społecznego. Był pełen podziwu dla Adolfa Hitlera. Planował w stolicy kraju, Kampali, wystawić mu pomnik. Wielokrotnie powtarzał, że nazistowska polityka i terror miały szczytny cel: zjednoczenie Europy.

Indeks górny Źródło: Konrad Szelest, „Rzeźnik z Ugandy” Idi Amin - hańba Afryki, dostępny online: rp.pl/Historia/307029913‑Rzeznik‑z-Ugandy‑Idi‑Amin–hanba‑Afryki.html [dostęp: 09.10.2020]. Indeks górny koniec

uzupełnij treść