Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
RAnkpEanHmBwI1
Który z podanych opisów nie wskazuje na wytwór kultury wysokiej? 1. Obraz przedstawiający nadmorski pejzaż - dzieło impresjonistyczne. 2. Zdjęcie starego wydania książkowego Romantyczności Adama Mickiewicza. 3. Dziesięć portretów Marlin Monroe Andy'ego Warhola. 4. Scena z inscenizacji teatralnej.
1
Ćwiczenie 1
RpBhRjCk8xlkw
(Uzupełnij).
RSNRW3OYx6jh41
Ćwiczenie 2
Zaznacz właściwe dokończenia zdania.
Za treść kultury nie można uznać… Możliwe odpowiedzi: 1. wzorów sposobów odczuwania, reagowania i myślenia., 2. wartości i norm wyrastających ze wzorów., 3. cech dziedzicznych genetycznie uwarunkowanych.
Rfach3vr8R0KU21
Ćwiczenie 3
Połącz pojęcia z ich opisami. Tworzona jest w opozycji do kultury szerszego społeczeństwa i programowo neguje wartości i normy obowiązujące powszechnie w społeczeństwie. Tworzy alternatywne wzory zachowań. Możliwe odpowiedzi: 1. subkultura, 2. kultura dominująca, 3. kontrkultura Jest to kultura większości danej społeczności. Możliwe odpowiedzi: 1. subkultura, 2. kultura dominująca, 3. kontrkultura Najczęściej kategoria ta jest używana dla wyróżnienia kultury niewielkiej zbiorowości posiadającej odmienne wartości i wzory zachowań, ale funkcjonującej w obrębie większej zbiorowości. Możliwe odpowiedzi: 1. subkultura, 2. kultura dominująca, 3. kontrkultura
21
Ćwiczenie 4
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj zadanie.
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj zadanie.
1
Stefan Chwin Po co nam kultura?

Znaczna część społeczeństwa uważa, że galerie sztuki współczesnej, ambitniejsza literatura, trudniejsze kino czy teatr eksperymentalny, są niekoniecznym marginesem życia społecznego, to znaczy marginesem, który może w ogóle nie istnieć. (…)

Rozumne państwo pojmuje jednak potrzebę istnienia tego marginesu (…). Margines ten powinien istnieć, bo po pierwsze: (…) zawodowo zajmuje się wytrącaniem umysłów z równowagi, to znaczy czasem potrząśnie kimś, żeby nie zasnął. Po drugie: (…) warto pamiętać, że nie przypadkiem wszystkie ruchy antydemokratyczne zawsze zaczynają od uderzenia w ten margines, czyli w awangardę w sztuce. (…)

Mądre państwo nie żąda od Mniejszości Intelektualnej, by usprawiedliwiła swoje istnienie. (…) Z tego samego powodu, z jakiego daje pieniądze – i to ogromne – na ochronę zagrożonych gatunków.

chwin Źródło: Stefan Chwin, Po co nam kultura?, dostępny w internecie: instytutobywatelski.pl [dostęp 10.01.2020 r.].
RoZM92aK6m3Xg
Wymień trzy argumenty, które według Stefana Chwina przemawiają za obroną kultury wysokiej przez władze państwowe. 1. (Uzupełnij). 2. (Uzupełnij). 3. (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 5

Przeanalizuj wykres i wykonaj zadanie.

RjFSUgQoKQzXT
Wykres liniowy prezentujący dane w procentach. Sytuacje, w których badani przynajmniej raz uczestniczyli w danym roku. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • Rok: 1987
  • pójście do kina: 41
  • pójście na koncert: 0
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 0
  • pójście do teatru: 13
 • 2. zestaw danych:
  • Rok: 1988
  • pójście do kina: 42
  • pójście na koncert: 0
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 0
  • pójście do teatru: 18
 • 3. zestaw danych:
  • Rok: 1989
  • pójście do kina: 25
  • pójście na koncert: 0
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 0
  • pójście do teatru: 13
 • 4. zestaw danych:
  • Rok: 1993
  • pójście do kina: 16
  • pójście na koncert: 0
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 0
  • pójście do teatru: 8
 • 5. zestaw danych:
  • Rok: 1994
  • pójście do kina: 17
  • pójście na koncert: 0
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 0
  • pójście do teatru: 10
 • 6. zestaw danych:
  • Rok: 1995
  • pójście do kina: 20
  • pójście na koncert: 0
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 0
  • pójście do teatru: 11
 • 7. zestaw danych:
  • Rok: 1996
  • pójście do kina: 22
  • pójście na koncert: 0
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 0
  • pójście do teatru: 13
 • 8. zestaw danych:
  • Rok: 1997
  • pójście do kina: 25
  • pójście na koncert: 0
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 0
  • pójście do teatru: 14
 • 9. zestaw danych:
  • Rok: 1998
  • pójście do kina: 25
  • pójście na koncert: 0
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 0
  • pójście do teatru: 11
 • 10. zestaw danych:
  • Rok: 1999
  • pójście do kina: 33
  • pójście na koncert: 0
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 0
  • pójście do teatru: 12
 • 11. zestaw danych:
  • Rok: 2000
  • pójście do kina: 26
  • pójście na koncert: 0
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 0
  • pójście do teatru: 12
 • 12. zestaw danych:
  • Rok: 2001
  • pójście do kina: 34
  • pójście na koncert: 0
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 0
  • pójście do teatru: 11
 • 13. zestaw danych:
  • Rok: 2002
  • pójście do kina: 33
  • pójście na koncert: 0
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 0
  • pójście do teatru: 10
 • 14. zestaw danych:
  • Rok: 2003
  • pójście do kina: 29
  • pójście na koncert: 0
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 0
  • pójście do teatru: 12
 • 15. zestaw danych:
  • Rok: 2004
  • pójście do kina: 33
  • pójście na koncert: 0
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 0
  • pójście do teatru: 13
 • 16. zestaw danych:
  • Rok: 2005
  • pójście do kina: 31
  • pójście na koncert: 0
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 0
  • pójście do teatru: 15
 • 17. zestaw danych:
  • Rok: 2006
  • pójście do kina: 33
  • pójście na koncert: 0
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 0
  • pójście do teatru: 13
 • 18. zestaw danych:
  • Rok: 2007
  • pójście do kina: 39
  • pójście na koncert: 0
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 0
  • pójście do teatru: 15
 • 19. zestaw danych:
  • Rok: 2008
  • pójście do kina: 39
  • pójście na koncert: 0
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 0
  • pójście do teatru: 18
 • 20. zestaw danych:
  • Rok: 2009
  • pójście do kina: 38
  • pójście na koncert: 0
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 0
  • pójście do teatru: 15
 • 21. zestaw danych:
  • Rok: 2010
  • pójście do kina: 39
  • pójście na koncert: 0
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 0
  • pójście do teatru: 15
 • 22. zestaw danych:
  • Rok: 2011
  • pójście do kina: 44
  • pójście na koncert: 34
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 26
  • pójście do teatru: 18
 • 23. zestaw danych:
  • Rok: 2012
  • pójście do kina: 43
  • pójście na koncert: 37
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 31
  • pójście do teatru: 19
 • 24. zestaw danych:
  • Rok: 2013
  • pójście do kina: 47
  • pójście na koncert: 37
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 28
  • pójście do teatru: 20
 • 25. zestaw danych:
  • Rok: 2014
  • pójście do kina: 45
  • pójście na koncert: 37
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 27
  • pójście do teatru: 19
 • 26. zestaw danych:
  • Rok: 2015
  • pójście do kina: 49
  • pójście na koncert: 40
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 32
  • pójście do teatru: 22
 • 27. zestaw danych:
  • Rok: 2016
  • pójście do kina: 47
  • pójście na koncert: 39
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 31
  • pójście do teatru: 19
 • 28. zestaw danych:
  • Rok: 2017
  • pójście do kina: 49
  • pójście na koncert: 41
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 33
  • pójście do teatru: 22
 • 29. zestaw danych:
  • Rok: 2018
  • pójście do kina: 56
  • pójście na koncert: 44
  • pójście na wystawę / do galerii / muzeum: 34
  • pójście do teatru: 24
.
Źródło: Aktywności i doświadczenia Polaków w 2018 roku, „Komunikat z badań CBOS”, 20/2019, cbos.pl [dostęp: 10.01.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RLwto6L9atRj0
Rozstrzygnij, czy na podstawie wykresu możliwe jest określenie, czy ankietowani uczestniczący w aktywnościach dotyczących kultury wysokiej są mniejszością czy większością wśród respondentów. Swoją odpowiedź wybór uzasadnij. Rozstrzygnięcie (Wybierz: jest możliwe, nie jest możliwe) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.
1
Hanna Mamzer Wielokulturowość – czy wyzwolenie z więzów etnocentryzmu?

Etnocentryzm, wyrażając się bezkrytyczną afirmacją przynależności do własnej grupy narodowej, społecznej czy kulturowej (bądź jakiejkolwiek innej), przybiera charakter wielorakich egzemplifikacji, które wcale nie muszą polegać na głoszeniu rasistowskich haseł. (…) Etnocentryzm znajduje swój wyraz w przecenianiu znaczenia własnych norm kulturowych, w wyolbrzymianiu znaczenia, jakie dana grupa społeczna wnosi w ogólnonarodowy rozwój, w niedocenianiu wkładu innych grup narodowych czy po prostu uznawaniu za najlepsze i najsłuszniejsze własnych kategorii poznawczych, przy pomocy których operujemy w codziennym życiu. (…) Absolutyzowanie i afirmacja własnego punktu widzenia służą jednocześnie deprecjonowaniu innych poglądów na świat.

mamzer Źródło: Hanna Mamzer, Wielokulturowość – czy wyzwolenie z więzów etnocentryzmu?, dostępny w internecie: hfhrpol.waw.pl [dostęp 11.01.2020 r.].
RBnT1wpD73R9K
Na podstawie tekstu wyjaśnij, na czym polega etnocentryzm. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.
1
Hanna Mielicka Kultura ludowa i narodowa. Rozważania wstępne

Na początku XIX w. w nauce polskiej powszechne było przekonanie, że kultura ludowa może być podstawą określania kultury polskiej i podstawą udowadniania konieczności istnienia państwowości polskiej. Te idee, modne w XIX w., podbudowane były ogólnie przyjętą teorią ewolucji społecznej, która głosiła, że kultura wsi znajduje się na niższym poziomie rozwoju niż kultura innych klas i warstw społecznych. Analiza stopnia opóźnienia cywilizacyjnego miała dać podstawy teoretyczne do rekonstrukcji kultury rdzennie polskiej. Przyjmowano założenie, że kultura ludowa jest niezwykle konserwatywna i nie tak łatwo podlega zmianom związanym z rozwojem form życia społecznego.

mielicka Źródło: Hanna Mielicka, Kultura ludowa i narodowa. Rozważania wstępne, dostępny w internecie: bazhum.muzhp.pl [dostęp 11.01.2020 r.].
RZl3bQnCzVvD5
Wyjaśnij, jakie było znaczenie kultury ludowej w XIX wieku. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
1
Jekatierina Szapinskaja, Siergiej Iwanow Subkultury w kontekście kultury popularnej: od subkulturowego protestu do postsubkulturowego konsumpcjonizmu

Subkultury młodzieżowe powstały jako wyraz protestu przeciwko «kulturze dorosłych», ale jednocześnie stawały się coraz bardziej widoczne w zróżnicowanej panoramie kultury (…), która zdobywała nowe obszary dzięki procesom globalizacji i mediatyzacji, bardzo intensywnym w ostatnich dziesięcioleciach ubiegłego wieku.

szap Źródło: Jekatierina Szapinskaja, Siergiej Iwanow, Subkultury w kontekście kultury popularnej: od subkulturowego protestu do postsubkulturowego konsumpcjonizmu, dostępny w internecie: journals.pan.pl [dostęp 11.01.2020 r.].
RKea5AN3uAEes
Rozstrzygnij, czy subkultury wyrosły jako protest przeciwko kulturze popularnej czy wysokiej. Uzasadnij swoje zdanie. Rozstrzygnięcie: (Wybierz: popularnej, wysokiej) Uzasadnienie: (Uzupełnij).