Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1DuKfliu9e3J1
Ćwiczenie 1
Połącz w pary funkcję i przedział, w którym funkcja ta przyjmuje wartości dodatnie. f(x)=3x+2 Możliwe odpowiedzi: 1. (-1,1), 2. (-,+), 3. -32,+, 4. (-,4) f(x)=17x2+3 Możliwe odpowiedzi: 1. (-1,1), 2. (-,+), 3. -32,+, 4. (-,4) f(x)=-12x+2 Możliwe odpowiedzi: 1. (-1,1), 2. (-,+), 3. -32,+, 4. (-,4) f(x)=1-|x| Możliwe odpowiedzi: 1. (-1,1), 2. (-,+), 3. -32,+, 4. (-,4)
R1d9vHv3DC0YG1
Ćwiczenie 2
Połącz w pary funkcję i zbiór, w którym funkcja ta przyjmuje wartości ujemne. f(x)=x2-4 Możliwe odpowiedzi: 1. (-1,+), 2. (-,2)(2,+), 3. (-2,2), 4. [-1,2] f(x)=-2x+1 Możliwe odpowiedzi: 1. (-1,+), 2. (-,2)(2,+), 3. (-2,2), 4. [-1,2] f(x)=-|x-2| Możliwe odpowiedzi: 1. (-1,+), 2. (-,2)(2,+), 3. (-2,2), 4. [-1,2] f(x)=-x+1-2-x Możliwe odpowiedzi: 1. (-1,+), 2. (-,2)(2,+), 3. (-2,2), 4. [-1,2]
RnGA8sy3C00xs2
Ćwiczenie 3
RKeoYvz4mCMlK2
Ćwiczenie 4
2
Ćwiczenie 5

Rysunek przedstawia wykres funkcji f.

R1LIMOfdHCpjt
R8dKrjdnscswb
Funkcja f przyjmuje wartości dodatnie dla x ( 1. (, 2. , 3. -2, 4. , 5. 3, 6. 2, 7. -3, 8. ), 9. 1, 1) 1. (, 2. , 3. -2, 4. , 5. 3, 6. 2, 7. -3, 8. ), 9. 1 1. (, 2. , 3. -2, 4. , 5. 3, 6. 2, 7. -3, 8. ), 9. 1, 1. (, 2. , 3. -2, 4. , 5. 3, 6. 2, 7. -3, 8. ), 9. 1 1. (, 2. , 3. -2, 4. , 5. 3, 6. 2, 7. -3, 8. ), 9. 1 .
2
Ćwiczenie 6

Rysunek przedstawia wykres funkcji f.

R1BTOp9OibKdx
R8OHwJoEFnG7a
RPsGOVLiBbPiL2
Ćwiczenie 7
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1EiwNYubrxPo2
Ćwiczenie 8
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R12c5511BdBTs2
Ćwiczenie 9
Połącz w pary funkcję i zbiór argumentów, dla których przyjmuje ona wartości dodatnie. f(x)=-2x Możliwe odpowiedzi: 1. (-,0), 2. (-,1)(1,+), 3. 1,+), 4. (0,+) f(x)=1x Możliwe odpowiedzi: 1. (-,0), 2. (-,1)(1,+), 3. 1,+), 4. (0,+) f(x)=(x-1)2 Możliwe odpowiedzi: 1. (-,0), 2. (-,1)(1,+), 3. 1,+), 4. (0,+) f(x)=[x] Możliwe odpowiedzi: 1. (-,0), 2. (-,1)(1,+), 3. 1,+), 4. (0,+)
R11Zi5AlH8Js22
Ćwiczenie 10
Połącz w pary funkcję i zbiór argumentów, dla których przyjmuje ona wartości ujemne. f(x)=x-1 Możliwe odpowiedzi: 1. (-,0), 2. (-,0)(0,+), 3. (-,1), 4. (-,+) f(x)=-2x2 Możliwe odpowiedzi: 1. (-,0), 2. (-,0)(0,+), 3. (-,1), 4. (-,+) f(x)=1x Możliwe odpowiedzi: 1. (-,0), 2. (-,0)(0,+), 3. (-,1), 4. (-,+) f(x)=-1-|x| Możliwe odpowiedzi: 1. (-,0), 2. (-,0)(0,+), 3. (-,1), 4. (-,+)
R1QtPrJUCBB4W2
Ćwiczenie 11
R6L7SrHp52DIp2
Ćwiczenie 12
RKDKttXRgPzIl2
Ćwiczenie 13
Funkcja f jest określona wzorem
f(x)= -x-2,jeśli x(-3,0)12x-2,jeśli x0,4. Zbiór, w którym funkcja f przyjmuje wartości dodatnie to 1. -2,4, 2. (-2,4), 3. (-3,-2, 4. (-3,-2).
Zbiór, w którym funkcja f przyjmuje wartości ujemne to 1. -2,4, 2. (-2,4), 3. (-3,-2, 4. (-3,-2)
RzqqhZ8X7amwE2
Ćwiczenie 14
Funkcja f jest określona wzorem
f(x)= x+1,jeśli x-3,-1)0,jeśli x-1,0)x,jeśli x0,4. Zbiór, w którym funkcja f przyjmuje wartości dodatnie to 1. (-1,4, 2. -3,0), 3. (0,4, 4. (-3,-1).
Zbiór, w którym funkcja f przyjmuje wartości ujemne to 1. (-1,4, 2. -3,0), 3. (0,4, 4. (-3,-1).
3
Ćwiczenie 15

Rysunek przedstawia wykres funkcji f.

RLFLLxjJiNZ3i
R1du3zmCxrkVk
Uzupe
3
Ćwiczenie 16

Rysunek przedstawia wykres funkcji f.

Rs54xNASeQ2Av
R1LUvdWnMWKlT
Uzupełnij: Zbiór, w którym funkcja f przyjmuje wartości dodatnie to 1. -1,12,4, 2. -3,-1)(0,2), 3. (-1,1)2,4, 4. -3,-1)(1,2), 5. 2,4.
Zbiór, w którym funkcja f przyjmuje wartości ujemne to 1. -1,12,4, 2. -3,-1)(0,2), 3. (-1,1)2,4, 4. -3,-1)(1,2), 5. 2,4.