Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
ROkxOkMik3rWt1
Ćwiczenie 1
Jakie miejsce w twórczości Leopolda Staffa zajmował dekadentyzm? Możliwe odpowiedzi: 1. Był dominującą postawą w poezji Staffa., 2. Był jedną z wielu różnych postaw wyrażanych w poezji Staffa., 3. Był krytykowany przez Staffa na każdym etapie rozwoju twórczości., 4. Nie interesował Staffa.
RjmSORCDblAsr11
Ćwiczenie 2
Oceń prawdziwość zdań. Wskaż prawda, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub fałsz – jeśli jest fałszywe. W tomie Sny o potędze Leopold Staff ukazał drogę przełamania dekadenckich postaw wyrażonych wcześniej w utworze Deszcz jesienny. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Leopold Staff w Deszczu jesiennym odwołał się do konwencji typowych dla literatury Młodej Polski. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Leopold Staff należał do drugiego pokolenia Młodej Polski, w którym zrodziła się potrzeba przezwyciężenia pesymistycznych nastrojów epoki. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Filozofia Fryderyka Nietzschego zainspirowała Staffa do napisania Deszczu jesiennego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.
11
Ćwiczenie 3

Na podstawie wiersza Deszcz jesienny zdefiniuj pojęcie „splin”.

RLXG4kyWqRejg
(Uzupełnij).
111
Ćwiczenie 4

Wpisz w tabeli, jakie cechy dekadenckiej postawy zostały wyrażone w Deszczu jesiennym, i zilustruj je cytatami z utworu.

R18WBseih99Ur
Cecha dekadenckiej postawy 1 (Uzupełnij). Cytat 1 (Uzupełnij). Cecha dekadenckiej postawy 2 (Uzupełnij). Cytat 2 (Uzupełnij). Cecha dekadenckiej postawy 3 (Uzupełnij). Cytat 3 (Uzupełnij). Cecha dekadenckiej postawy 4 (Uzupełnij). Cytat 4 (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Scharakteryzuj postać szatana pojawiającą się w wierszu Deszcz jesienny.

RBGqrazkWkPKF
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Porównaj Deszcz jesienny z utworem Sen nieurodzony Leopolda Staffa pochodzącym z tomu Sny o potędze.

Leopold Staff Sen nieurodzony

Będę tworzył! Rozmachem szaleje mi ramię! 
Hartownym młotem będzie mi piorun mej siły! 
Oto szukam olbrzymiej, cyklopowej bryły, 
By sen swój z ognia wcielić w marmuru odłamie…

Wybrałem ogrom skalny, głaz ginący w chmurze, 
Krzyk potęgi zakrzepły w kamienną kolumnę… 
Bo potrzeba kolosu na me dzieło dumne, 
Bo sen mój chodzi w świetnej, królewskiej purpurze!

Wiem: nikły będzie w głazu skończoność odziany. 
Nie w ciebie, karla bryło, zaklinać tytany! 
Nie ma w świecie ogromu godnego mej mocy! 
Cała ziemia na posąg mego snu za mała!... 
Uśmiecham się wyniośle… dłoń spada wzdłuż ciała... 
Hej! śnie nieurodzony, śnie mych wielkich nocy!...

3 Źródło: Leopold Staff, Sen nieurodzony, [w:] tegoż, Wybór poezji, wybór M. Jastrun, Wrocław 1963, s. 10.
R17X9kyBDs7Wk
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

W jaki sposób forma wiersza Deszcz jesienny nawiązuje do opisywanego w nim zjawiska pogodowego?

R16mm9VpxaxV8
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Napisz rozprawkę na 150 słów, w której odpowiesz na pytanie: Czy wiersz Leopolda Staffa Deszcz jesienny można uznać za manifest dekadentyzmu?

Rdg3JFfES1j12
(Uzupełnij).
Praca domowa

Zastanów się, jaki inny wiersz młodopolski można uznać za „manifest dekadentyzmu”. Uzasadnij swój wybór w wypowiedzi pisemnej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida