Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RxgiOfjQ01Euf1
Ćwiczenie 1
Pierwszym filozofem, który głosił obiektywność i racjonalność cnoty, był: Możliwe odpowiedzi: 1. Epikur z Samos, 2. Sokrates Ateńczyk, 3. Platon Ateńczyk, 4. Arystoteles ze Stagiry
1
RwKlWDdbp9mEy11
Ćwiczenie 2
Uporządkuj filozofów od najstarszego do najmłodszego: Epikur z Samos, Sokrates Ateńczyk, Arystoteles ze Stagiry.
Źródło: domena publiczna.
1
Ćwiczenie 2
RKMVa3INKeUHC
(Uzupełnij).
RnFez1JtGWn5j1
Ćwiczenie 3
Do cech hedonizmu należy: Możliwe odpowiedzi: 1. Każdorazowe wprowadzanie hierarchii przyjemności., 2. Przekonanie, że przyjemność jest głównym celem życia ludzkiego., 3. Zasada wstrzemięźliwości., 4. Wskazywanie dwóch występków dla każdej cnoty., 5. Przekonanie, że jedyną przyjemnością jest cnota., 6. Przekonanie, że jedyną cnotą jest przyjemność.
RT8U3s1ev3ISC11
Ćwiczenie 4
Uzupełnij tekst. Najpopularniejszym przedstawieniem etyki Arystotelesa jest dzieło noszące tytuł 1. subiektywne, 2. Etyka Eudemejska, 3. obiektywne, 4. Etyka wielka, 5. trzynastu, 6. Etyka Nikomachejska, 7. dziewięciu, 8. dziesięciu, 9. relatywne,. Stagiryta zaprezentował w niej tabelę dotyczącą 1. subiektywne, 2. Etyka Eudemejska, 3. obiektywne, 4. Etyka wielka, 5. trzynastu, 6. Etyka Nikomachejska, 7. dziewięciu, 8. dziesięciu, 9. relatywne, cnót, zaś każdej przypisał dwie skrajności. Wynika z niej, że cnoty są 1. subiektywne, 2. Etyka Eudemejska, 3. obiektywne, 4. Etyka wielka, 5. trzynastu, 6. Etyka Nikomachejska, 7. dziewięciu, 8. dziesięciu, 9. relatywne, i różnicują się w zależności od konkretnej dziedziny naszego życia.
R9Awh4qoclNo32
Ćwiczenie 5
Poniższe zestawienie dotyczy arystotelesowskiego podziału na cnoty i ich skrajności. Dopasuj do trzech cnót odpowiednie opisy. Niedobór: 1. tchórzostwo, 2. zuchwalstwo, 3. niewrażliwość, 4. umiarkowanie, 5. rozwiązłość, 6. małostkowość, 7. wielki gest, 8. szafowanie pieniędzmi, 9. skąpstwo, 10. szczodrość, 11. rozrzutność. Umiar: 1. tchórzostwo, 2. zuchwalstwo, 3. niewrażliwość, 4. umiarkowanie, 5. rozwiązłość, 6. małostkowość, 7. wielki gest, 8. szafowanie pieniędzmi, 9. skąpstwo, 10. szczodrość, 11. rozrzutność. Nadmiar: 1. tchórzostwo, 2. zuchwalstwo, 3. niewrażliwość, 4. umiarkowanie, 5. rozwiązłość, 6. małostkowość, 7. wielki gest, 8. szafowanie pieniędzmi, 9. skąpstwo, 10. szczodrość, 11. rozrzutność.
R1bUzKcYrQdVK2
Ćwiczenie 6
Poniższe zestawienie zawiera twierdzenia dotyczące etyki. Oceń ich prawdziwość. Zagadnienie cnoty należy do jednych z najważniejszych dla etyki. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Głównym pojęciem etyki jest pojęcie piękna. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Pierwszym filozofem, który badał pojęcie cnoty, był Arystoteles. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Sofiści głosili obiektywność cnoty. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Subiektywizm sofistów polegał na uzależnieniu cnoty od konkretnej korzyści. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.
31
Ćwiczenie 7

Własnymi słowami określ, na czym polegają obiektywistyczne teorie cnoty.

R16gtoVptsdad
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Własnymi słowami opisz, na czym polegają teorie deontologiczne.

R13fITUhHEELK
(Uzupełnij).