Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RNuY2nTIbWchn1
Ćwiczenie 1
Wybierz wyroby ceramiczne o czerepie spieczonym: Możliwe odpowiedzi: 1. cegła klinkierowa, 2. garnki, 3. naczynia techniczne, 4. pustaki, 5. dachówki, 6. cegła budowlana
RGwtCsyVrnbX81
Ćwiczenie 2
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Najpopularniejszy wyrób budowlany., 2. Najszlachetniejszy wyrób otrzymywany z glinki kaolinowej., 3. Jedna z charakterystycznych cech wyrobów ceramicznych., 4. Służy do wyrobu naczyń i sanitariów., 5. Wyroby ceramiczne otrzymywane z glin oraz dodatków, tj. szamot lub piasek kwarcowy., 6. Otrzymywane na powierzchni wyrobu ceramiczne po drugim wypaleniu., 7. Przykład wyrobu kamionkowego., 8. Wyroby ....... służą do budowy kominków.
R1DJf5QJ3h1Rg1
Ćwiczenie 3
Wskaż prawidłową odpowiedź.

Wyrób ceramiczny jako jedyny cechujący się przezroczystością: Możliwe odpowiedzi: 1. porcelana, 2. porcelit, 3. fajans, 4. klinkier
RfXfBI25St11N2
Ćwiczenie 4
Wskaż prawidłową odpowiedź.

Do wyrobów ceramicznych charakteryzujacych się dużą nasiąkliwością rzędu 22%, nie należy: Możliwe odpowiedzi: 1. Wyroby półporcelanowe, 2. Fajans, 3. Cegła budowlana, 4. Sączki melioracyjne
21
Ćwiczenie 5

Przedstaw klasyfikację wyrobów ceramicznych ze względu na rodzaj tworzywa.

R9lLtvqd7eBnQ
Odpowiedź: (Uzupełnij).
Rosz54zUCw4qo2
Ćwiczenie 6
B. Biała, połysk, bardzo wysoka twardość, odporność na działanie kwasów, nieprzepuszczalna dla cieczy i gazów, niskie przewodnictwo elektryczne, odporność chemiczna, duża kruchość, przeświecalność Możliwe odpowiedzi: 1. kamionka, 2. fajans, 3. porcelit, 4. porcelana B. biała do jasnokremowej, połysk, duża twardość, nieprzepuszczalność dla gazów i cieczy, niskie przewodnictwo elektryczne, odporność chemiczna, duża kruchość, nieprzeświecalny Możliwe odpowiedzi: 1. kamionka, 2. fajans, 3. porcelit, 4. porcelana B. Biała do szarej, połysk, odporność na działanie kwasów, nieprzepuszczalność dla gazów i cieczy, niskie przewodnictwo elektryczne, odporność chemiczna Możliwe odpowiedzi: 1. kamionka, 2. fajans, 3. porcelit, 4. porcelana B. biała do szaro-kremowej, połysk, niska wytrzymałość, duża nasiąkliwość, duża kruchość, nieprzeświecalność Możliwe odpowiedzi: 1. kamionka, 2. fajans, 3. porcelit, 4. porcelana
31
Ćwiczenie 7

Pewien porcelanowy przedmiot wykonany został z porcelany twardej, do której przygotowania wykorzystano 55% masowych  kaolinu Al2O3·2 SiO2·2 H2O, 25% skaleni K[AlSi3O8], 20% kwarcu SiO2. Oblicz procent masowy tlenku glinu w kaolinie (glince porcelanowej) i w tym przedmiocie.

R2zW945Di1ipL
Rozwiązanie oraz odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
R1AA2MDhNC5Ku
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

W trakcie wypalania ceramiki zachodzi poniższa reakcja. Wiedząc, że do reakcji użyto 11,2 mol metakaolinitu, oblicz, ile gramów mulitu powstało. Wynik końcowy zapisz z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3(Al2O3·2 SiO2)metakaolinit3 Al2O3·2 SiO2mulit+4 SiO2krystobalit
R5xqiUUfhsAzK
Rozwiązanie oraz odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
RRLLkZz0zbVTb
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida