Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Symulacja 1

Zapoznaj się z poniższą symulacją interaktywną, a następnie rozwiąż załączone zadania.

Zapoznaj się z opisem symulacji interaktywnej, a następnie rozwiąż załączone zadania.

RoGVysEi2JaaM1
Symulacja interaktywna dotyczy badania właściwości różnych wyrobów ceramicznych: porcelitu, porcelany, kamionki i fajansu. Opisano następujące właściwości: barwa i połysk, porowatość, odporność termiczną, odporność na działanie kwasów, przewodność elektryczną. Wszystkie wymienione wyroby ceramiczne wykazują odporność termiczną, a także na działanie kwasów. Ponadto wykazują niską przewodność elektryczną. W przypadku pozostałych właściwości, porcelit ma białe zabarwienie, połysk, a porowatość nie większą niż pół procenta. Porcelana ma zabarwienie od białego do jasnokremowego z obecnym połyskiem i  porowatość równą zero przecinek osiem procenta. Kamionka zabarwienie od białego po szare z obecnym połyskiem i porowatością mniejszą niż sześć procent. Fajans charakteryzuje zabarwienie od białego po szaro‑kremowe, obecność połysku oraz porowatość sięgająca maksymalnie do sześciu procent. Informacja: ceramika to materiały nieorganiczne i niemetaliczne, które otrzymywane są w wyniku procesu ceramicznego polegającego na wypalaniu uformowanej masy plastycznej w wysokich temperaturach.
Symulacja interaktywna pt. Jakie są właściwości fizykochemiczne wyrobów ceramicznych?
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Podpowiedźgreenwhite
Ćwiczenie 1

Który z wyrobów ceramicznych jest przezroczysty?

R17NJjqNMeGoN
Odpowiedź: (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2

Czym różni się porcelana od porcelitu?

RTVNTxshhcF65
Odpowiedź: (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3

Który z wyrobów jest stosowany do produkcji urządzeń sanitarnych?

R2RkUKYChvSPO
Odpowiedź: (Uzupełnij).