Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1VDr9IyZA4k11
Ćwiczenie 1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
11
Ćwiczenie 2

Wymień przynajmniej trzy pojęcia lub nazwy, które z kart powieści Orwella trafiły do powszechnego użytku. 

R1WWoXP0aNvGs
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1Iz4Y2cdyFcI1
Ćwiczenie 3
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
11
Ćwiczenie 4

Na podstawie poniższego fragmentu wyjaśnij, w jaki sposób (między innymi) była tworzona nowomowa. Jaki cel dzięki temu osiągała władza?

George Orwell Rok 1984

– Niszczenie słów to coś pięknego. Najwięcej, oczywiście, wyrzucamy czasowników i przymiotników, ale setki rzeczowników też są zupełnie zbędne. Usuwamy nie tylko synonimy, lecz także wyrazy przeciwstawne. Bo jaką rację bytu mają słowa, których znaczenie jest po prostu przeciwieństwem innych? Każde słowo zawiera w sobie swoje przeciwieństwo. Weźmy na przykład przymiotnik „dobry”. Jeśli mamy „dobry”, po co nam taki przymiotnik jak „zły”? „Bezdobry” wystarczy w zupełności; jest nawet o tyle lepszy, że stanowi dokładne przeciwieństwo przymiotnika „dobry”, czego nie można powiedzieć o „zły”. A gdy z kolei chcemy coś wzmocnić, czy ma sens stosowanie mętnych i w sumie bezużytecznych określeń typu „wspaniały” lub „znakomity”? „Plusdobry” adekwatnie spełnia każdy wymóg, jeśli natomiast zachodzi potrzeba jeszcze większej emfazy, można użyć „dwaplusdobry”. Akurat tymi formami posługujemy się już dzisiaj, lecz w swoim ostatecznym kształcie cała nowomowa będzie taka. Z czasem pojęcie dobra i zła ograniczy się do zaledwie sześciu słów, a naprawdę do jednego. Czyż to nie wspaniałe, Winston? Oczywiście był to pomysł W.B. – dorzucił jakby po namyśle.

pol1 Źródło: George Orwell, Rok 1984 , 2017.
RnzZwpY6TMeoT
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
21
Ćwiczenie 5

Na podstawie fragmentu powieści Orwella zamieszczonego poniżej wyjaśnij, jaki efekt chcą osiągnąć urzędnicy, „majstrując” przy języku? Na jakim założeniu się opierają?

George Orwell Rok 1984

– Niszczenie słów to coś pięknego. Najwięcej, oczywiście, wyrzucamy czasowników i przymiotników, ale setki rzeczowników też są zupełnie zbędne. Usuwamy nie tylko synonimy, lecz także wyrazy przeciwstawne. Bo jaką rację bytu mają słowa, których znaczenie jest po prostu przeciwieństwem innych? Każde słowo zawiera w sobie swoje przeciwieństwo. Weźmy na przykład przymiotnik „dobry”. Jeśli mamy „dobry”, po co nam taki przymiotnik jak „zły”? „Bezdobry” wystarczy w zupełności; jest nawet o tyle lepszy, że stanowi dokładne przeciwieństwo przymiotnika „dobry”, czego nie można powiedzieć o „zły”. A gdy z kolei chcemy coś wzmocnić, czy ma sens stosowanie mętnych i w sumie bezużytecznych określeń typu „wspaniały” lub „znakomity”? „Plusdobry” adekwatnie spełnia każdy wymóg, jeśli natomiast zachodzi potrzeba jeszcze większej emfazy, można użyć „dwaplusdobry”. Akurat tymi formami posługujemy się już dzisiaj, lecz w swoim ostatecznym kształcie cała nowomowa będzie taka. Z czasem pojęcie dobra i zła ograniczy się do zaledwie sześciu słów, a naprawdę do jednego. Czyż to nie wspaniałe, Winston? Oczywiście był to pomysł W.B. – dorzucił jakby po namyśle.

pol1 Źródło: George Orwell, Rok 1984 , 2017.
R16tFFQ4XENS8
(Uzupełnij).
RJsg3BRUtNaKe2
Ćwiczenie 6
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Rx4EapMNSgp1J21
Ćwiczenie 7
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
31
Ćwiczenie 8

Wymień i scharakteryzuj grupy składające się na społeczeństwo Oceanii. Jakie relacje je łączą? Porównaj to społeczeństwo ze znanym ci współczesnym społeczeństwem demokratycznym (np. polskim). Wskaż podobieństwa i różnice.

RWR8T6O6O1V4o
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida