Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RKJM6LLdBH8zD
Ćwiczenie 1
Dopasuj wzór na momenty bezwładności do bryły, którą on opisuje. Walec (wokół osi symetrii) Możliwe odpowiedzi: 1. 25mR2, 2. 12mR2, 3. 112ml2, 4. mR2, 5. 13ml2 Obręcz (wokół osi symetrii) Możliwe odpowiedzi: 1. 25mR2, 2. 12mR2, 3. 112ml2, 4. mR2, 5. 13ml2 Kula Możliwe odpowiedzi: 1. 25mR2, 2. 12mR2, 3. 112ml2, 4. mR2, 5. 13ml2 Pręt (wokół końca, prostopadle do długości) Możliwe odpowiedzi: 1. 25mR2, 2. 12mR2, 3. 112ml2, 4. mR2, 5. 13ml2 Pręt (wokół środka, prostopadle do długości) Możliwe odpowiedzi: 1. 25mR2, 2. 12mR2, 3. 112ml2, 4. mR2, 5. 13ml2
RpxrtQ6pEVdgo
Ćwiczenie 2
RYp5HGpnD7GYV
Ćwiczenie 3
Oblicz moment bezwładności walca o masie 10 kg i średnicy 20 cm, obracającego się wokół osi symetrii. Iw=Tu uzupełnijkgm2
Ćwiczenie 4
R1XRroMBsDDZp
Z ołowiu (gęstość ρPb = 11 340 kg/m3) wykonano kulę o masie m i promieniu Rk. Następnie ołów przetopiono i uformowano z niego nowy odlew w kształcie walca. Wykonano go w taki sposób, że moment bezwładności kuli i walca są takie same. Jaka jest wysokość H nowego walca, jeśli promień pierwotnej kuli wynosił Rk = 1m? Odpowiedź zapisz w formie ułamka. H= Tu uzupełnijm
RiLCVzIdYRrhc
Ćwiczenie 5
Sękacz to tradycyjne ciasto z Podlasia. Powstaje przez obracanie ciasta nad rożnem - gdy się spiecze, polewa się wypiek kolejną i kolejną warstwą, tworząc coraz grubszy twór. W ten sposób całość zarówno przybiera na masie, jak i staje się coraz większa. Przyjmijmy, że sękacz jest jednorodnym walcem o promieniu R. Załóżmy, że za każdym obrotem powstaje nowa warstwa o tej samej grubości ΔR. Jaki jest stosunek momentu bezwładności nowej warstwy do momentu bezwładności walca, na którym została ona utworzona: Możliwe odpowiedzi: 1. ½, 2. 2ΔRR, 3. 2, 4. 4ΔRR
Ćwiczenie 6
R1bEQsoDDMgv1
Piłka ma średnicę 160 mm i masę 2800 g, jest wypełniona w środku. Jaki jest jej moment bezwładności? Odpowiedź zaokrąglij do czterech miejsc po przecinku. Ik= Tu uzupełnij kgm2
Ćwiczenie 7
R1Nn2GxgA3bjM
Typowa piłka do tenisa ma średnicę 6,65 cm i masę 56 g, jest pusta w środku. Jaki jest jej moment bezwładności? Odpowiedź zaokrąglij do trzech miejsc znaczących. Tu uzupełnij *10-6 kgm2
Ćwiczenie 8

Bryła przedstawiona na rysunku poniżej powstaje przez wycięcie z jednorodnego walca o masie m i promieniu R czterech jednakowych fragmentów o rozmiarze kątowym α(0;π/2). Oblicz jego moment bezwładności.

R8Ej5zGyRlCXK