Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1VuqYIQknl5v1
Ćwiczenie 1
Argumentum ad populum polega na tym, że rozmówca jako jedną z przesłanek podaje... Możliwe odpowiedzi: 1. dogmat religijny., 2. opinię większości., 3. brak dowodu empirycznego., 4. fakt niemożliwy do weryfikacji.
RrKM87py3FtXc1
Ćwiczenie 2
Przeczytaj uważnie poniższe zdanie i uzupełnij je prawidłową nazwą chwytu. Nauczyciel mówi do uczennicy: Albo się nie uczyłaś, albo nie masz zdolności matematycznych.

Jest to przykład wybiegu o nazwie...argumentum ad ignorantiamargumentum ad populumfałszywa alternatywa argumentum ad vanitatem.
11
Ćwiczenie 3

Rozważ przykład z poprzedniego zadania i wyjaśnij, dlaczego przedstawiona alternatywa jest fałszywa.

RJ0m5oDJXEEtr
(Uzupełnij).
R1birMGBe6W1m1
Ćwiczenie 4
Fałszywa alternatywa polega na tym, że... Możliwe odpowiedzi: 1. badany problem przedstawia się w kategoriach matematycznych lub naukowych., 2. jako przesłankę przywołuje się dogmat religijny., 3. jako przesłankę rozmówca podaje intuicję., 4. przedstawia się problem w postaci prostej alternatywy, podczas gdy w istocie istnieje znacznie więcej opcji., 5. jedna z przedstawianych opcji jest nieatrakcyjna dla odbiorcy lub go dyskredytuje.
21
Ćwiczenie 5

Własnymi słowami wyjaśnij, na czym polega fałszywa alternatywa w sloganie: Jesteś z nami lub przeciw nam.

R6SW4miFCF4d7
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6
Trwają wiadomości telewizyjne, w których prezenter podaje najnowsze wyniki sondażu opinii publicznej, stwierdzając: Zdecydowana większość badanych nie zgadza się z ostatnimi decyzjami rządu. Rząd powinien zmienić swoje decyzje.
Trwają wiadomości telewizyjne, w których prezenter podaje najnowsze wyniki sondażu opinii publicznej, stwierdzając: Zdecydowana większość badanych nie zgadza się z ostatnimi decyzjami rządu. Rząd powinien zmienić swoje decyzje.
RgjFO1papafM5
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Weź rozumowanie z poprzedniego zadania. Zmień wypowiedź prezentera w taki sposób, żeby tylko pozornie miała postać argumentum ad populum.

R1Hlys3qgq9tI
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Przygotuj krótką retoryczną przemowę dotyczącą ludzkiej eksploracji kosmosu, wybierając stanowisko za lub przeciw. Zastosuj w sposób nieoczywisty co najmniej dwa chwyty erystyczne. Przedstaw swoją przemowę kilku znajomym osobom i poproś o ocenę jej efektywności. Wnioski z tego eksperymentu spisz w postaci notatki.

RvSVatqbpUEOh
(Uzupełnij).