Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R8wmpjWrvZQhg1
Ćwiczenie 1
Zaznacz miejsca w organizmie człowieka, w których obecne są receptory smaku. Możliwe odpowiedzi: 1. wargi, 2. język, 3. podniebienie, 4. zęby, 5. gardło, 6. łuki podniebienne, 7. nagłośnia, 8. przełyk, 9. żołądek
RBiE173emzArh1
Ćwiczenie 2
Przyporządkuj odpowiednie związki do odczuwanych dzięki nim smaków. słodki Możliwe odpowiedzi: 1. alkaloidy, 2. aminokwas (kwas glutaminowy), 3. kationy sodu i potasu, 4. cukry proste i złożone, 5. kwasy organiczne i nieorganiczne słony Możliwe odpowiedzi: 1. alkaloidy, 2. aminokwas (kwas glutaminowy), 3. kationy sodu i potasu, 4. cukry proste i złożone, 5. kwasy organiczne i nieorganiczne gorzki Możliwe odpowiedzi: 1. alkaloidy, 2. aminokwas (kwas glutaminowy), 3. kationy sodu i potasu, 4. cukry proste i złożone, 5. kwasy organiczne i nieorganiczne kwaśny Możliwe odpowiedzi: 1. alkaloidy, 2. aminokwas (kwas glutaminowy), 3. kationy sodu i potasu, 4. cukry proste i złożone, 5. kwasy organiczne i nieorganiczne umami Możliwe odpowiedzi: 1. alkaloidy, 2. aminokwas (kwas glutaminowy), 3. kationy sodu i potasu, 4. cukry proste i złożone, 5. kwasy organiczne i nieorganiczne
RmjL5qvnRFX9N1
Ćwiczenie 3
Uporządkuj podane niżej struktury, zaczynając od najmniejszej. Elementy do uszeregowania: 1. język, 2. receptor smaku, 3. brodawka smakowa, 4. kubek smakowy
R9pfayDfvq9eY2
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Określ, czy podane stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe.. Na języku wyróżnia się obszary odpowiedzialne za odczuwanie konkretnych smaków, a różnice we wrażliwości w ich odczuwaniu są znaczące.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Niektóre ryby i płazy są zdolne do odczuwania smaku także przez receptory umieszczone na powierzchni skóry.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W analizie smaku potraw znacznie pomagają receptory węchowe, bo odbierają o wiele więcej bodźców niż receptory smaku.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RDtry2qBq1HZt2
Ćwiczenie 5
Łączenie par. Pod wpływem różnych czynników możliwe jest zniesienie (ageuzja), zmniejszenie (hipogeuzja) lub zwiększenie (hipergeuzja) odczuwania smaku. Przeanalizuj tabelę poniżej i zaznacz, który z nich powoduje hipogeuzję, a który – hipergeuzję.. Palenie papierosów i alkoholizm. Możliwe odpowiedzi: hipogeuzja, hipergeuzja. Niewłaściwa higiena jamy ustnej. Możliwe odpowiedzi: hipogeuzja, hipergeuzja. Choroby psychiczne. Możliwe odpowiedzi: hipogeuzja, hipergeuzja. Infekcje wirusowe lub bakteryjne. Możliwe odpowiedzi: hipogeuzja, hipergeuzja
2
Ćwiczenie 6

Synsepal słodki (Synsepalum dulcificum) jest pochodzącym z Afryki Zachodniej krzewem, którego owoce słyną ze swych „magicznych” właściwości. Zawierają one pewne białko nazywane mirakuliną – które potrafi zmienić kwaśny czy ostry smak potrawy w słodki. (…) Owoce synsepala słodkiego podobne są do jagód lub owoców dzikiej róży – z jednym nasionem wielkości ziarenka kawy. Wystarczy zjeść tylko kilka z nich, a przez kilka godzin potrawy, które mają smak kwaśny, gorzki lub ostry dla nas smakują słodko. (…) Odkryto, że mirakulina wpływa na trzy zupełnie różne sposoby na receptory smaku słodkiego. Przy niskich poziomach kwaśności ta glikoproteina nie ma praktycznie żadnego efektu, lecz rośnie on właśnie wraz ze wzrostem kwaśności podawanej substancji. Dzieje się tak dlatego, że związek ten zmienia swój kształt po wystawieniu na kwasy. Im wyższe ich stężenie – tym bardziej zmienia się kształt. A ponieważ proteiny bardzo silnie łączą się z receptorami na naszym języku, zmiany te zmieniają też sposób, w jaki nasz język reaguje na kwasy (…).

Indeks górny Źródło: geekweek.pl, Odkryto sekret „cudownego owocu”, opublikowano 29.09.2011, g. 11:30. Indeks górny koniec

RCa0pumhgHP12
Zapoznaj się z powyższym tekstem i na jego podstawie wskaż zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Im niższy odczyn pH podanej substancji, tym słodziej ona smakuje pod wpływem działania mirakuliny., 2. Zmiana smaku po podaniu mirakuliny jest skutkiem uszkodzenia nerwów czuciowych., 3. Zmiana smaku po podaniu mirakuliny zachodzi w wyniku modyfikacji działania receptorów smaku słodkiego w taki sposób, że są one stymulowane przez kwasy., 4. Im wyższy odczyn pH podanej substancji, tym słodziej ona smakuje pod wpływem działania mirakuliny.

Tabela do ćwiczenia 7

Liczba smaków

5

Liczba kubków smakowych

ok. 10000

Liczba receptorów smakowych w każdym kubku

50–150

Próg wrażliwości na smak słony (NaCl)

0,5 g/dmIndeks górny 3

Czas reakcji na smak słony

ok. 0,3 s

Próg wrażliwości na smak słodki (sacharoza)

4 g/dmIndeks górny 3

Próg wrażliwości na smak kwaśny (HCl)

0,02 g/dmIndeks górny 3

Próg wrażliwości na smak gorzki (chinina)

0,0003 g/dmIndeks górny 3

Czas reakcji na smak gorzki

ok. 1 s

31
Ćwiczenie 7

W powyższej tabeli podano informacje dotyczące zmysłu smaku u człowieka.

R12ocs6Vf9SzM
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Wśród alkaloidów znana jest substancja o nazwie kapsaicyna, która odpowiada za ostry, piekący smak papryki chili. Oprócz receptorów smaku działa ona także na nocyceptory rozpoznające i przekazujące sygnały bólowe, co powoduje uczucie pieczenia w jamie ustnej. Kapsaicyna jest dobrze rozpuszczalna w tłuszczach, lecz nie rozpuszcza się w wodzie.

RIbU96QvriuoM
Wyjaśnij, dlaczego chcąc usunąć nieprzyjemne uczucie pieczenia, lepiej popić ostrą potrawę mlekiem niż wodą. (Uzupełnij).