Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RvuZsatKQ7pCq1
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie, wybierając poprawną odpowiedź.
O dwunastościanie można powiedzieć, że: Możliwe odpowiedzi: 1. krawędzi jest o 50% więcej niż wierzchołków., 2. ma 30 krawędzi i 10 wierzchołków., 3. suma jego wierzchołków i ścian jest równa sumie krawędzi.
Rcm0LsRXbIalH1
Ćwiczenie 2
Dokończ zdanie, wybierając poprawną odpowiedź.
Dwudziestościan foremny ma: Możliwe odpowiedzi: 1. o 10 krawędzi więcej niż ścian., 2. o 2 wierzchołki więcej niż ścian., 3. 14 wierzchołków.
RoCk0pvCFLJuQ2
Ćwiczenie 3
Uzupełnij zdania, przeciągając prawidłową odpowiedź w puste miejsca.
  • Pole powierzchni ośmiościanu foremnego o krawędzi długości 4 cm wynosi 1. 92cm3, 2. Prawda, 3. Fałsz, 4. 323cm2, 5. 272cm3, 6. 83cm2.
  • Objętość ośmiościanu foremnego o krawędzi długości 3 cm wynosi 1. 92cm3, 2. Prawda, 3. Fałsz, 4. 323cm2, 5. 272cm3, 6. 83cm2.

Określ poprawność poniższego zdania.
  • Liczba krawędzi ośmiościanu foremnego jest o 100% większa od liczby jego wierzchołków. 1. 92cm3, 2. Prawda, 3. Fałsz, 4. 323cm2, 5. 272cm3, 6. 83cm2
RMTRq87qydXty2
Ćwiczenie 4
Ściany wielościanu foremnego malujemy w ten sposób, aby żadne dwie ściany mające wspólną krawędź nie były tego samego koloru. Jakiej najmniejszej liczby kolorów należy użyć do pomalowania poszczególnych wielościanów? Połącz w pary nazwę bryły z odpowiednią liczbą. czworościan foremny Możliwe odpowiedzi: 1. 2, 2. 4, 3. 3 sześcian Możliwe odpowiedzi: 1. 2, 2. 4, 3. 3 ośmiościan foremny Możliwe odpowiedzi: 1. 2, 2. 4, 3. 3
R7Mri3GiCkZyY2
Ćwiczenie 5
Promień kuli opisanej na czworościanie foremnym ma długość 43. Połącz w pary poniższe opisy wielkości z odpowiednimi wynikami. długość promienia kuli wpisanej w czworościan foremny Możliwe odpowiedzi: 1. 1283, 2. 5123, 3. 433 pole czworościanu foremnego Możliwe odpowiedzi: 1. 1283, 2. 5123, 3. 433 objętość czworościanu foremnego Możliwe odpowiedzi: 1. 1283, 2. 5123, 3. 433
R1a9Dd3JwpSLQ2
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Objętość sześcianu wynosi V.
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Przy każdym zdaniu w tabeli zaznacz „Prawda” albo „Fałsz”. . Promień kuli wpisanej w sześcian jest większy od promienia kuli opisanej na nim o 3.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Promień kuli opisanej na sześcianie ma długość 32V3.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Objętość kuli wpisanej w sześcian wynosi V6π.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Objętość kuli opisanej na sześcianie jest ok. 5 razy większa od objętości kuli wpisanej w ten sześcian.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
3
Ćwiczenie 7

Pole powierzchni czworościanu foremnego jest cztery razy większe od pola powierzchni ośmiościanu foremnego. Oblicz stosunek objętości tych wielościanów.

3
Ćwiczenie 8

Dwa czworościany foremne tej samej wielkości połączono podstawami i w ten sposób otrzymano wielościan o sześciu ścianach. Oblicz objętość bryły, jeśli pole jednego czworościanu wynosi S6.