Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Pokaż ćwiczenia:
RU1WH3HNIbBCO1
Ćwiczenie 1
Pochodna funkcji określonej wzorem fx=5x3-5 w punkcie x0=-1 jest równa: Możliwe odpowiedzi: 1. 15, 2. -15, 3. -10
RO7tDTtszKkfw1
Ćwiczenie 2
Dana jest funkcja określona wzorem fx=2x. Zaznacz zdania, które są prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Pochodna funkcji f w punkcie x0=9 wynosi 13., 2. Iloraz różnicowy funkcji f w punkcie x0=2 o zadanym przyroście h jest równy 12+h+2., 3. Pochodna funkcji f w punkcie x0=16 wynosi 18., 4. Iloraz różnicowy funkcji f w punkcie x0=1 o zadanym przyroście h jest równy 21+h+1.
R143IVcTRsIay2
Ćwiczenie 3
Połącz w pary wzór funkcji z wartością pochodnej tej funkcji w punkcie x0=4. fx=-x3+1 Możliwe odpowiedzi: 1. f'4=12, 2. f'4=-48, 3. f'4=-1, 4. f'4=18 fx=16x Możliwe odpowiedzi: 1. f'4=12, 2. f'4=-48, 3. f'4=-1, 4. f'4=18 fx=12x Możliwe odpowiedzi: 1. f'4=12, 2. f'4=-48, 3. f'4=-1, 4. f'4=18 fx=12x-4 Możliwe odpowiedzi: 1. f'4=12, 2. f'4=-48, 3. f'4=-1, 4. f'4=18
R1ZlM6tXHM54A2
Ćwiczenie 4
Wstaw w tekst odpowiednie liczby. Jeżeli fx=x5-2x, to f'-2=1. -1, 2. 78, 3. -78, 4. -14, 5. 14, 6. 1.
Jeżeli fx=-1x, to f'2=1. -1, 2. 78, 3. -78, 4. -14, 5. 14, 6. 1.
Jeżeli fx=4x-1, to f'3=1. -1, 2. 78, 3. -78, 4. -14, 5. 14, 6. 1.
2
Ćwiczenie 5

Oblicz pochodną funkcji f określonej wzorem fx=2x2 w punkcie x0=12.

2
Ćwiczenie 6

Oblicz pochodną funkcji f określonej wzorem fx=2x-1 w punkcie x0=2.

3
Ćwiczenie 7

Wykaż, że pochodna funkcji f określonej wzorem fx=ax+b, gdzie a, b, w punkcie x0 nie zależy od wartości tego punktu.

3
Ćwiczenie 8

Wykaż, że nie istnieje pochodna funkcji f określonej wzorem fx=x+3 w punkcie x0=-3.