1
Pokaż ćwiczenia:
RRHGDg3ATumdy1
Ćwiczenie 1
Połącz w pary pojęcie z definicją. refrakcja Możliwe odpowiedzi: 1. proces zmiany kształtu krzywizny soczewki i jej mocy skupiającej w wyniku obserwacji przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach od oczu, 2. najmniejsza odległość od oka z jakiej obserwowany przedmiot może być widziany jako ostry, 3. zmiana kierunku promieni świetlnych wynikająca z przenikania do ośrodka o innej gęstości (np. z powietrza do rogówki), 4. odległość od obserwowanego przedmiotu, po przekroczeniu której soczewka nie zmienia już swojego kształtu – nie następuje już dalsza akomodacja punkt dali wzrokowej Możliwe odpowiedzi: 1. proces zmiany kształtu krzywizny soczewki i jej mocy skupiającej w wyniku obserwacji przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach od oczu, 2. najmniejsza odległość od oka z jakiej obserwowany przedmiot może być widziany jako ostry, 3. zmiana kierunku promieni świetlnych wynikająca z przenikania do ośrodka o innej gęstości (np. z powietrza do rogówki), 4. odległość od obserwowanego przedmiotu, po przekroczeniu której soczewka nie zmienia już swojego kształtu – nie następuje już dalsza akomodacja punkt bliży wzrokowej Możliwe odpowiedzi: 1. proces zmiany kształtu krzywizny soczewki i jej mocy skupiającej w wyniku obserwacji przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach od oczu, 2. najmniejsza odległość od oka z jakiej obserwowany przedmiot może być widziany jako ostry, 3. zmiana kierunku promieni świetlnych wynikająca z przenikania do ośrodka o innej gęstości (np. z powietrza do rogówki), 4. odległość od obserwowanego przedmiotu, po przekroczeniu której soczewka nie zmienia już swojego kształtu – nie następuje już dalsza akomodacja akomodacja Możliwe odpowiedzi: 1. proces zmiany kształtu krzywizny soczewki i jej mocy skupiającej w wyniku obserwacji przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach od oczu, 2. najmniejsza odległość od oka z jakiej obserwowany przedmiot może być widziany jako ostry, 3. zmiana kierunku promieni świetlnych wynikająca z przenikania do ośrodka o innej gęstości (np. z powietrza do rogówki), 4. odległość od obserwowanego przedmiotu, po przekroczeniu której soczewka nie zmienia już swojego kształtu – nie następuje już dalsza akomodacja
R1Ub3jBeCzF7N1
Ćwiczenie 2
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R5lpeAWolO5Ev1
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Zaznacz zdania prawdziwe i fałszywe..
R1RsPaCu4n7Ob2
Ćwiczenie 4
Wskaż elementy tekstu tak, aby utworzyć poprawne zdania, dotyczące widzenia z bliska. Podczas widzenia z bliska mięśnie rzęskowe kurczą się/rozkurczają się, ciągnąc brzeg naczyniówki w kierunku/a brzeg naczyniówki odsuwa się od soczewki. Więzadła rzęskowe rozluźniają się/rozciągają soczewkę. Soczewka staje się zaokrąglona/płaska i ogniskuje się na bliskich/odległych obiektach.

Informacja do ćwiczenia nr 5 oraz ćwiczenia nr 6

Poniższe schematy przedstawiają jedną z wad wzroku – krótkowzroczność oraz sposób, w jaki jest korygowana. Przeanalizuj je, a następnie wykonaj ćwiczenie nr 5 oraz ćwiczenie nr 6.

R19UJMOgGZHZC
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
21
Ćwiczenie 5
R1cjiXZ6p7RHo
Wyjaśnij, na czym polega krótkowzroczność. (Uzupełnij).
RI6imEheEMMLD2
Ćwiczenie 6
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
31
Ćwiczenie 7
R12V9Sz3JLovR
Wyjaśnij, dlaczego ludzie po 55. roku życia często potrzebują okularów do czytania. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Oko rybie, podobnie jak oko ssaka, posiada zdolność do oglądania przedmiotów znajdujących się blisko i daleko, lecz wykazuje odmienną budowę. Okrągła soczewka w oku ryby jest bardzo twarda, w przeciwieństwie do owalnej, elastycznej soczewki ssaków. W oku ryby obecny jest mięsień o sierpowatym kształcie przymocowany do soczewki, który jest odpowiedzialny za przybliżanie i oddalanie jej od źrenicy; w oku ssaka także występuje mięsień przytwierdzony do soczewki, lecz jego skurcz i rozkurcz nie powoduje zmiany położenia soczewki.

Indeks górny Źródło: Maria Prost, Fizjologia zwierząt, ,,Medycyna Weterynaryjna'', 2004, wydanie nr 5 Indeks górny koniec

R1BlVkHhXq3ex
Opisz różnicę między mechanizmem akomodacji oka u ssaków i u ryb. (Uzupełnij).