1
Symulacja 1
Zapoznaj się z symulacją dotyczącą zdolności akomodacyjnych ludzkiego oka, a następnie wyjaśnij, jak zmienia się kształt soczewki podczas przenoszenia wzroku z przedmiotów położonych blisko na przedmioty, które znajdują się dalej.
Zapoznaj się z symulacją dotyczącą zdolności akomodacyjnych ludzkiego oka, a następnie wyjaśnij, jak zmienia się kształt soczewki podczas przenoszenia wzroku z przedmiotów położonych blisko na przedmioty, które znajdują się dalej.
Polecenie 1

Zdolność akomodacji oka zmienia się z wiekiem. Oczy większości osób powyżej 45 lat mają znacznie mniejszą zdolność akomodacji. Z tego powodu problematyczne staje się czytanie bez pomocy optycznej.

RBIDRADa2asv3
Sprawdź w dostępnych źródłach wiedzy naukowej, jak starczowzroczność jest korygowana u osób, które cierpią również na krótkowzroczność. Wyjaśnij, jak działają okulary progresywne i dwuogniskowe. (Uzupełnij).