Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1D3fdpAgKxbb1
Ćwiczenie 1
Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Zbiór liczb rzeczywistych jest przedziałem ograniczonym., 2. Zbiór liczb rzeczywistych jest przedziałem nieograniczonym., 3. Zbiór liczb rzeczywistych nie jest przedziałem., 4. Zbiór liczb rzeczywistych jest przedziałem -, +., 5. Do przedziału -, + należą wszystkie liczby rzeczywiste.
1
Ćwiczenie 2

Wskaż oś liczbową, na której przedstawiono przedziały A= oraz B=-3, 4.

Uzupełnij zdania zapisane pod rysunkiem.

R76twwfdjeVWM
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1FfftkFo49lL
Dostępne opcje do wyboru: -3, 4, -3, 4, -3, 4, -3, 4, -, +. Polecenie: Przeciągnij poprawną odpowiedź w tekst. AB= luka do uzupełnienia
AB= luka do uzupełnienia
R6a4nKPricpxG2
Ćwiczenie 3
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1BecgewaIoOi2
Ćwiczenie 4
Wskaż wszystkie równania, których rozwianiem jest zbiór liczb rzeczywistych. Możliwe odpowiedzi: 1. 3x+5=3·x+5, 2. 5x-3=5·x-1+2, 3. x2-4x-1=xx-4-1, 4. xx+1-3=3-x1-x
R1dwN5tySVicj21
Ćwiczenie 5
Rozwiąż nierówności, przeciągnij do okienka "Rozwiązaniem jest przedział nieograniczony" te, których rozwiązaniem jest przedział nieograniczony -, +, a resztę przenieś do okienka "Pozostałe". Rozwiązaniem jest przedział nieograniczony Możliwe odpowiedzi: 1. 5x-2·x-1>4x+2, 2. x-1-5x-2-4x+1, 3. 3·x-1+2+x2<xx+3+2, 4. 7x-x+36·x+4 Pozostałe Możliwe odpowiedzi: 1. 5x-2·x-1>4x+2, 2. x-1-5x-2-4x+1, 3. 3·x-1+2+x2<xx+3+2, 4. 7x-x+36·x+4
2
Ćwiczenie 6
Rt0QBsv9Dw23T
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1ABP4myZvNEK3
Ćwiczenie 7
Znajdź zbiory ZW i wskaż wszystkie zdania prawdziwe.
Z=x: x2+40
W=x: xx-1=x+42-x Możliwe odpowiedzi: 1. Iloczyn zbiorów ZW jest przedziałem -4, +., 2. Suma zbiorów ZW jest przedziałem -, +., 3. Iloczyn zbiorów ZW jest zbiorem liczb rzeczywistych., 4. Suma zbiorów ZW zawiera tylko liczby dodatnie.
31
Ćwiczenie 8

Na rysunku przedstawiono zbiór P określony następująco: P=x, y: xy.

R16FKMQIhI8py
R1bswavkdCUQQ
Łączenie par. . A=x: 4-x2+1=2+3-x3. Możliwe odpowiedzi: . A. Możliwe odpowiedzi: