Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
Powiąż przedstawione niżej opisy ilustracji miejsc, które można było napotkać w późnoantycznym mieście grecko‑rzymskim. Następnie wykonaj polecenia.
Powiąż przedstawione niżej opisy ilustracji miejsc, które można było napotkać w późnoantycznym mieście grecko‑rzymskim. Następnie wykonaj polecenia.
RsFIaqc3WTn5Z
Dopasuj nazwę do definicji: Hipodrom: 1. centralne miejsce starożytnego rzymskiego miasta, rodzaj placu, przy którym znajdowały się najważniejsze obiekty użyteczności publicznej; 2. miejsce oddawania czci Bogu chrześcijańskiemu; 3. tor do wyścigów konnych; 4 miejsce kultu bogów panteonu pogańskiego; 5. budynek na planie prostokąta stojący z reguły w centrum antycznego miasta; 6. służył za halę targową i miejsce odprawiania sądów. Forum: 1. centralne miejsce starożytnego rzymskiego miasta, rodzaj placu, przy którym znajdowały się najważniejsze obiekty użyteczności publicznej; 2. miejsce oddawania czci Bogu chrześcijańskiemu; 3. tor do wyścigów konnych; 4 miejsce kultu bogów panteonu pogańskiego; 5. budynek na planie prostokąta stojący z reguły w centrum antycznego miasta; 6. służył za halę targową i miejsce odprawiania sądów. Świątynia pogańska: 1. centralne miejsce starożytnego rzymskiego miasta, rodzaj placu, przy którym znajdowały się najważniejsze obiekty użyteczności publicznej; 2. miejsce oddawania czci Bogu chrześcijańskiemu; 3. tor do wyścigów konnych; 4 miejsce kultu bogów panteonu pogańskiego; 5. budynek na planie prostokąta stojący z reguły w centrum antycznego miasta; 6. służył za halę targową i miejsce odprawiania sądów. Bazylika: 1. centralne miejsce starożytnego rzymskiego miasta, rodzaj placu, przy którym znajdowały się najważniejsze obiekty użyteczności publicznej; 2. miejsce oddawania czci Bogu chrześcijańskiemu; 3. tor do wyścigów konnych; 4 miejsce kultu bogów panteonu pogańskiego; 5. budynek na planie prostokąta stojący z reguły w centrum antycznego miasta; 6. służył za halę targową i miejsce odprawiania sądów. Kościół chrześcijański: 1. centralne miejsce starożytnego rzymskiego miasta, rodzaj placu, przy którym znajdowały się najważniejsze obiekty użyteczności publicznej; 2. miejsce oddawania czci Bogu chrześcijańskiemu; 3. tor do wyścigów konnych; 4 miejsce kultu bogów panteonu pogańskiego; 5. budynek na planie prostokąta stojący z reguły w centrum antycznego miasta; 6. służył za halę targową i miejsce odprawiania sądów.
R1ZQ4yz7JwKB21
Ćwiczenie 2
Przyporządkuj podane niżej przyczyny założenia Konstantynopola do poszczególnych kategorii. Przyczyny gospodarcze Możliwe odpowiedzi: 1. położenie w bliskiej odległości od granic imperium, 2. położenie na przecięciu kilku ważnych szlaków handlowych, 3. otoczenie z trzech stron przez wodę, 4. niewielkie znaczenie poprzedniego ośrodka miejskiego, 5. bliskość morza Przyczyny militarne Możliwe odpowiedzi: 1. położenie w bliskiej odległości od granic imperium, 2. położenie na przecięciu kilku ważnych szlaków handlowych, 3. otoczenie z trzech stron przez wodę, 4. niewielkie znaczenie poprzedniego ośrodka miejskiego, 5. bliskość morza Przyczyny kulturowo-religijne Możliwe odpowiedzi: 1. położenie w bliskiej odległości od granic imperium, 2. położenie na przecięciu kilku ważnych szlaków handlowych, 3. otoczenie z trzech stron przez wodę, 4. niewielkie znaczenie poprzedniego ośrodka miejskiego, 5. bliskość morza
211
Ćwiczenie 3

Na podstawie zamieszczonego niżej fragmentu opracowania wyjaśnij, dlaczego w latach 20. IV w. Konstantyn poważnie rozważał utworzenie nowej stolicy cesarstwa na terenach starożytnego miasta Troi.

Eneasz

Eneasz […] z płonącej Troi uszedł z żoną Kreuzą (zginęła w czasie ucieczki) i synem Askaniuszem, wyniósł też na barkach swego starego ojca; po latach tułaczki osiadł w Lacjum (Italia); główny bohater Eneidy, uważany za protoplastę Rzymian i wcielenie cnót rzymskich […].

1c Źródło: Eneasz, Internetowa Encyklopedia PWN.
RQnQ8NeDITKCb
Twoja odpowiedz (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4
Na podstawie lekcji i dostępnych ci materiałów wskaż, co najmniej 3 starożytne zabytki, które można odnaleźć we współczesnym Konstantynopolu.
Na podstawie lekcji i dostępnych ci materiałów wskaż, co najmniej 3 starożytne zabytki, które można odnaleźć we współczesnym Konstantynopolu.
21
Ćwiczenie 5
Poniżej znajduje się opis zdjęcia tzw. Milionu, czyli kolumny postawionej w centrum Konstantynopola za panowania Konstantyna Wielkiego. W założeniu cesarza miała być ona kamieniem milowym, punktem, od którego mierzono w cesarstwie odległości. Wyjaśnij, jakie było symboliczne znaczenie ufundowania tego obiektu.
Poniżej znajduje się opis zdjęcia tzw. Milionu, czyli kolumny postawionej w centrum Konstantynopola za panowania Konstantyna Wielkiego. W założeniu cesarza miała być ona kamieniem milowym, punktem, od którego mierzono w cesarstwie odległości. Wyjaśnij, jakie było symboliczne znaczenie ufundowania tego obiektu.
RATI0WCRuYhjA
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
RKP39Il7nMpGG
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6
Zapoznaj się z opisem ilustracji przedstawiającej monetę wybitą na polecenie Konstantyna między 330 a 333 r., a następnie wykonaj polecenia.
Zapoznaj się z opisem ilustracji przedstawiającej monetę wybitą na polecenie Konstantyna między 330 a 333 r., a następnie wykonaj polecenia.
R1SbW1HId3Uye
Źródło: Ancientcointraders, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
R1Ty5pZdWtZqr
Łączenie par. . Na rewersie monety ukazano Romulusa i Remusa.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zwierzę na rewersie to lwica. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Postać na awersie to najprawdopodobniej sam Konstantyn Wielki. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Na awersie widać dawną nazwę Konstantynopola. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz

Zapoznaj się z interpretacjami, a następnie wybierz jedną z nich i uzasadnij swój wybór.

Interpretacja 1. Na rewersie ukazana jest wilczyca karmiąca dwoje dzieci. Są to Romulus i Remus. Moneta została wybita po oficjalnym poświęceniu Konstantynopola (330 r.), może to więc oznaczać, że jej celem było przypomnienie o naczelnej pozycji „starego” Rzymu.

Interpretacja 2. Nad wilczycą umieszczono dwie gwiazdy, co ma symbolizować równorzędność „starego” i „nowego” Rzymu.

RojzptVEegO9c
Mój wybór: (Wybierz: Interpretacja 1, Interpretacja 2) Uzasadnienie (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 7

Podczas synodu odbywającego się w Konstantynopolu w 381 r. duchowieństwo konstantynopolitańskie sformułowało kanon (obowiązującą zasadę) o następującej treści:

Dokumenty soborów powszechnych

III. Biskup Konstantynopola jest drugi po biskupie Rzymu

Biskup Konstantynopola powinien mieć honorowe pierwszeństwo po biskupie Rzymu, ponieważ to miasto jest Nowym Rzymem.

2c Źródło: Dokumenty soborów powszechnych, [w:] Konstantynopol. Nowy Rzym, Warszawa 2011, s. 40.
R11LsjfUd62Lv
Łączenie par. Odnosząc się do cytowanego fragmentu tekstu źródłowego, określ, które z poniższych zdań są prawdziwe, a które fałszywe. Tekst świadczy o uznawaniu przez Bizancjum władzy papieskiej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Tekst świadczy o istnieniu poważnych podziałów między Wschodem a Zachodem. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Tekst świadczy o tym, że konstantyńska idea Nowego Rzymu była wykorzystywana nie tylko przez cesarzy. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Tekst świadczy o istnieniu konfliktów w łonie hierarchii kościelnej w imperium rzymskim. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 8

W latach 30. IV w. Konstantyn rozpoczął staranne urządzanie miejsca swego przyszłego pochówku (cesarz zmarł w 337 r.). Wybór padł na kościół Świętych Apostołów w Konstantynopolu, w którego centrum przygotowano dla Konstantyna wspaniały sarkofag. Ten otoczony był (pustymi) grobami dwunastu apostołów. Poniżej zamieszczono dwie możliwe interpretacje takiego postępowania cesarza. Wybierz tę, która jest twoim zdaniem bardziej przekonująca, a następnie uzasadnij swój wybór.

Interpretacja A

Postępując w opisany wyżej sposób, Konstantyn Wielki stawiał się w roli trzynastego apostoła, a więc ucznia Jezusa, odpowiedzialnego za krzewienie nauk swego mistrza.

Interpretacja B

Postępując w opisany wyżej sposób, Konstantyn Wielki stawiał się w roli samego Chrystusa, który był niejako trzynastym pośród dwunastu apostołów.

R1cqVJijEHBsJ
Wybór: (Wybierz: Interpretacja A, Interpretacja B) Uzasadnienie (Uzupełnij).