Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RE8Busk0d6Pze1
Ćwiczenie 1
Przenieś poszczególne czynniki ryzyka chorób układu krążenia do odpowiedniej grupy. Czynniki modyfikowalne – nawyki Możliwe odpowiedzi: 1. nadmierny stres, 2. wiek, 3. niska aktywność fizyczna lub jej brak, 4. cukrzyca, 5. nadużywanie alkoholu, 6. obciążenia genetyczne, 7. płeć męska, 8. palenie tytoniu, 9. nieprawidłowa dieta, 10. otyłość Czynniki modyfikowalne – choroby Możliwe odpowiedzi: 1. nadmierny stres, 2. wiek, 3. niska aktywność fizyczna lub jej brak, 4. cukrzyca, 5. nadużywanie alkoholu, 6. obciążenia genetyczne, 7. płeć męska, 8. palenie tytoniu, 9. nieprawidłowa dieta, 10. otyłość Czynniki niemodyfikowalne Możliwe odpowiedzi: 1. nadmierny stres, 2. wiek, 3. niska aktywność fizyczna lub jej brak, 4. cukrzyca, 5. nadużywanie alkoholu, 6. obciążenia genetyczne, 7. płeć męska, 8. palenie tytoniu, 9. nieprawidłowa dieta, 10. otyłość
RzN2qb0Y6788F1
Ćwiczenie 2
Wskaż wszystkie sposoby profilaktyki choroby niedokrwiennej serca. Możliwe odpowiedzi: 1. Unikanie tłuszczów zwierzęcych trans., 2. Spożywanie tłustych ryb zawierających kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6., 3. Spożywanie przetworów z pełnego mleka., 4. Zażywanie leków obniżających poziom cholesterolu LDL.
211
Ćwiczenie 3

Wykres przedstawia wyniki badań, w których stwierdzono zależność między dzienną liczbą wypalanych papierosów a ryzykiem zawału mięśnia sercowego.

R1FzId5VF9MF4
Wykres liniowy.
Liczba wypalanych papierosów a ryzyko zawału mięśnia sercowego
. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • Dzienna liczba wypalanych papierosów: 0
  • Prawdopodobieństwo zawału mięśnia sercowego: 1; Podpis osi wartości: Ryzyko zawału mięśnia sercowego
 • 2. zestaw danych:
  • Dzienna liczba wypalanych papierosów: 1–5
  • Prawdopodobieństwo zawału mięśnia sercowego: 1.38; Podpis osi wartości: Ryzyko zawału mięśnia sercowego
 • 3. zestaw danych:
  • Dzienna liczba wypalanych papierosów: 6–10
  • Prawdopodobieństwo zawału mięśnia sercowego: 2.1; Podpis osi wartości: Ryzyko zawału mięśnia sercowego
 • 4. zestaw danych:
  • Dzienna liczba wypalanych papierosów: 11–15
  • Prawdopodobieństwo zawału mięśnia sercowego: 2.99; Podpis osi wartości: Ryzyko zawału mięśnia sercowego
 • 5. zestaw danych:
  • Dzienna liczba wypalanych papierosów: 16–20
  • Prawdopodobieństwo zawału mięśnia sercowego: 3.83; Podpis osi wartości: Ryzyko zawału mięśnia sercowego
 • 6. zestaw danych:
  • Dzienna liczba wypalanych papierosów: 21–25
  • Prawdopodobieństwo zawału mięśnia sercowego: 5.8; Podpis osi wartości: Ryzyko zawału mięśnia sercowego
 • 7. zestaw danych:
  • Dzienna liczba wypalanych papierosów: 26–30
  • Prawdopodobieństwo zawału mięśnia sercowego: 5.26; Podpis osi wartości: Ryzyko zawału mięśnia sercowego
 • 8. zestaw danych:
  • Dzienna liczba wypalanych papierosów: 31–40
  • Prawdopodobieństwo zawału mięśnia sercowego: 6.34; Podpis osi wartości: Ryzyko zawału mięśnia sercowego
 • 9. zestaw danych:
  • Dzienna liczba wypalanych papierosów: powyżej 40
  • Prawdopodobieństwo zawału mięśnia sercowego: 9.16; Podpis osi wartości: Ryzyko zawału mięśnia sercowego
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o. o., Na podstawie: Yusuf S., Hawken S., Ounpuu S., Dans T., Avezum A., Lanas F., McQueen M., Budaj A., Pais P., Varigos J., Lisheng L.; INTERHEART Study Investigators, Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study , Lancet. 2004 Sep 11-17;364(9438):937-52, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1eE77aeeJuLO
Na podstawie wyników badań sformułuj wniosek. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4
R10Xotklmn1AM
Wymień dwie korzyści, jakie przynosi zaprzestanie palenia papierosów. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z fragmentem artykułu, a następnie rozwiąż polecenie.

W jednym z badań przeprowadzonym w rok po hospitalizacji z powodu zawału serca […] 20% pacjentów nadal paliło, 80% miało nadwagę, 47% za wysokie ciśnienie tętnicze, a 73% za wysokie stężenie cholesterolu LDL (low‑density lipoprotein) ≥ 1,8 mmol/l. Ponadto co dziesiąty chory nie zażywał żadnego leku przeciwpłytkowego.

Indeks górny Źródło: P. Jankowski. Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Zasady profilaktyki chorób układu krążenia w 2018 roku, Kardiologia Inwazyjna nr 5 (12), 2017 Indeks górny koniec

Rj847DEXjUpBE
Zaproponuj trzy prawdopodobne przyczyny uzyskania opisanych wyników. (Uzupełnij).
RmYxjELJGJ5oY2
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Oceń poprawność zdań dotyczących profilaktyki chorób układu krążenia, zaznaczając odpowiednie komórki.. Tłuszcze trans obniżają poziom cholesterolu LDL we krwi.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych tracimy zbędne kalorie, a uwalniane wówczas hormony pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Palenie tytoniu wpływa na obniżenie poziomu „dobrego” cholesterolu HDL oraz podnosi poziom niekorzystnych dla zdrowia triglicerydów.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz

Wykres do ćwiczeń 7 i 8

Na wykresie przedstawiono wyniki badania wpływu diety śródziemnomorskiej na nawrót chorób serca u osób po przebytym zawale mięśnia sercowego.

ROGT7o2vyfE4P
Wykres liniowy. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • Lata po zawale mięśnia sercowego: 0
  • Dieta śródziemnomorska: 100; Podpis osi wartości: Procent osób bez nawrotów choroby
  • Inna dieta: 100; Podpis osi wartości: Procent osób bez nawrotów choroby
 • 2. zestaw danych:
  • Lata po zawale mięśnia sercowego: 1
  • Dieta śródziemnomorska: 97.5; Podpis osi wartości: Procent osób bez nawrotów choroby
  • Inna dieta: 93; Podpis osi wartości: Procent osób bez nawrotów choroby
 • 3. zestaw danych:
  • Lata po zawale mięśnia sercowego: 2
  • Dieta śródziemnomorska: 97; Podpis osi wartości: Procent osób bez nawrotów choroby
  • Inna dieta: 91; Podpis osi wartości: Procent osób bez nawrotów choroby
 • 4. zestaw danych:
  • Lata po zawale mięśnia sercowego: 3
  • Dieta śródziemnomorska: 96; Podpis osi wartości: Procent osób bez nawrotów choroby
  • Inna dieta: 90.5; Podpis osi wartości: Procent osób bez nawrotów choroby
 • 5. zestaw danych:
  • Lata po zawale mięśnia sercowego: 4
  • Dieta śródziemnomorska: 95; Podpis osi wartości: Procent osób bez nawrotów choroby
  • Inna dieta: 82; Podpis osi wartości: Procent osób bez nawrotów choroby
 • 6. zestaw danych:
  • Lata po zawale mięśnia sercowego: 5
  • Dieta śródziemnomorska: 92; Podpis osi wartości: Procent osób bez nawrotów choroby
  • Inna dieta: 80; Podpis osi wartości: Procent osób bez nawrotów choroby
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o. o., Na podstawie: de Lorgeril M., Salen P., Martin J.L., Monjaud I., Delaye J., Mamelle N., Mediterranean diet, traditional risk factors, and the rate of cardiovascular complications after myocardial infarction: final report of the Lyon Diet Heart Study., Circulation. 1999 Feb 16;99(6):779-85., licencja: CC BY-SA 3.0.
21
Ćwiczenie 7
RL9FsAJ80tqsu
Określ grupę badawczą i grupę kontrolną tego badania. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
R1QgoxfD9GyxA
Odczytaj z wykresu i podaj odsetek osób stosujących dietę śródziemnomorską i stosujących inną dietę, u których cztery lata po zawale mięśnia sercowego nie odnotowano nawrotu choroby. Sformułuj obserwacje oraz odpowiedni wniosek na podstawie przedstawionych na wykresie wyników. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Zapoznaj się z opisem przeprowadzonego badania, a następnie sformułuj problem badawczy.

W 22 krajach na 5 kontynentach przeprowadzono badanie z udziałem 3000 pacjentów z pierwszym udarem mózgu i 3000 zdrowych pacjentów jako grupy kontrolnej. Na jego podstawie ustalono i uszeregowano czynniki ryzyka odpowiedzialne za wystąpienie udaru mózgu. Na pierwszym miejscu znalazło się nadciśnienie tętnicze, a na kolejnych palenie tytoniu, zaburzenia poziomu lipidów, otyłość brzuszna, picie alkoholu w dużych ilościach, niewłaściwa dieta, cukrzyca, depresja i stres psychospołeczny. W sumie wymienione czynniki odpowiadały za 90% udarów.

Indeks górny Na podstawie: O’Donnell M.J., Xavier D., Liu L. i in. Risk faktors for ischaemic and intercerebral haemorrhagic stroke in 22 countries (the INTERSTROKE study): a case–control study, Lancet 2010; 376, 112–123 Indeks górny koniec

RK2Lx6WlzCs2v
Sformułuj problem badawczy. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 10
RsSHrvYpRNm5y
Podaj czynnik ryzyka, który w największym stopniu wpływa na powstawanie udarów mózgu. Określ działania profilaktyczne, jakie powinny podjąć osoby zagrożone tą chorobą. (Uzupełnij).