1
Pokaż ćwiczenia:
RgwL8zKyVLOFo1
Ćwiczenie 1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem e-materiału.
Mistrz Górnego Renu, obraz bez tytułu, The Yorck Project
Źródło: domena publiczna.
1
Ćwiczenie 1
R49ur3myhBsil
(Uzupełnij).
R18XE8WrBLx0f1
Ćwiczenie 2
Zaznacz poprawne odpowiedzi. Lament świętokrzyski jest przykładem liryki: Możliwe odpowiedzi: 1. pośredniej opisowej, 2. wyznania, 3. maski, 4. roli, 5. inwokacyjnej
21
Ćwiczenie 3

Uzasadnij swój wybór z ćwiczenia 2.

RBN212OGorqeg
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4
R7aqvfFZD4qUs
Wysłuchaj nagrania abstraktu, ułóż do niego pytania i zadaj je koledze.
RCpUx9ZCAdKXV
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 5

Odpowiedz na pytanie, po co w wierszu występuje aż czterech adresatów monologu lirycznego. W tym celu uzupełnij formularz, w którym podasz cel wypowiedzi skierowanej do konkretnych adresatów.

RD9qLVaKY3N7i
Wszyscy ludzie (Uzupełnij). Jezus Chrystus (Uzupełnij). Archanioł Gabriel (Uzupełnij). Inne matki (Uzupełnij).
Rzi413CU69rGZ2
Ćwiczenie 6
W podanym fragmencie Lamentu świętokrzyskiego wskaż słowa pokrewne od wyrazu krew.Posłuchajcie, bracia miła, Kcęć wam skorżyć krwawą głowę; Usłyszycie moj zamętek, Jen mi się zstał w Wielki Piątek. Pożałuj mię, stary, młody, Boć mi przyszły krwawe gody; Jednegociem Syna miała I tegociem ożalała. Zamęt ciężki dostał się mie, ubogiej żenie, Widzęć rozkrwawione me miłe narodzenie, Ciężka moja chwila, krwawa godzina, Widzęć niewiernego Żydowina, Iż on bije, męczy mego miłego Syna. [...] Synku, bych cię nisko miała, Niecoć bych ci wspomagała; Twoja głowka krzywo wisa, tęć bych ja podparła, Krew po tobie płynie, tęć bych ja utarła, Picia wołasz, piciać bych ci dała, Ale nie lza dosiąc twego świętego ciała.
2
Ćwiczenie 6
R1TEewoiPaDYa
Posłuchajcie, bracia miła, Kcęć wam skorżyć krwawą głowę; Usłyszycie moj zamętek, Jen mi się zstał w Wielki Piątek. Pożałuj mię, stary, młody, Boć mi przyszły krwawe gody; Jednegociem Syna miała I tegociem ożalała. Zamęt ciężki dostał się mie, ubogiej żenie, Widzęć rozkrwawione me miłe narodzenie, Ciężka moja chwila, krwawa godzina, Widzęć niewiernego Żydowina, Iż on bije, męczy mego miłego Syna. [...] Synku, bych cię nisko miała, Niecoć bych ci wspomagała; Twoja głowka krzywo wisa, tęć bych ja podparła, Krew po tobie płynie, tęć bych ja utarła, Picia wołasz, piciać bych ci dała, Ale nie lza dosiąc twego świętego ciała. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Sformułuj wniosek, czemu służy nagromadzenie w tekście wyrazów pochodnych od słowa „krew”.

ROikCaZcgSrWD
(Uzupełnij).
RbIq3IbS2bHQG21
Ćwiczenie 8
Przyporządkuj przykłady do odpowiednich środków stylistycznych. apostrofy Możliwe odpowiedzi: 1. Synek, 2. Żydowin, 3. krwawa głowa, 4. O anjele Gabryjele, 5. krwawe gody, 6. rozkrwawione narodzenie, 7. krwawa godzina, 8. Proścież Boga, wy miłe i żądne maciory, 9. głowka, 10. Posłuchajcie, bracia miła, 11. uboga żena, 12. miły Syn, 13. Synku, bych cię nisko miała, 14. Synku miły i wybrany, 15. zamęt ciężki epitety Możliwe odpowiedzi: 1. Synek, 2. Żydowin, 3. krwawa głowa, 4. O anjele Gabryjele, 5. krwawe gody, 6. rozkrwawione narodzenie, 7. krwawa godzina, 8. Proścież Boga, wy miłe i żądne maciory, 9. głowka, 10. Posłuchajcie, bracia miła, 11. uboga żena, 12. miły Syn, 13. Synku, bych cię nisko miała, 14. Synku miły i wybrany, 15. zamęt ciężki zdrobnienia Możliwe odpowiedzi: 1. Synek, 2. Żydowin, 3. krwawa głowa, 4. O anjele Gabryjele, 5. krwawe gody, 6. rozkrwawione narodzenie, 7. krwawa godzina, 8. Proścież Boga, wy miłe i żądne maciory, 9. głowka, 10. Posłuchajcie, bracia miła, 11. uboga żena, 12. miły Syn, 13. Synku, bych cię nisko miała, 14. Synku miły i wybrany, 15. zamęt ciężki
31
Ćwiczenie 9

Określ, jaką funkcję pełnią w tekście wymienione w poprzednim ćwiczeniu typy środków stylistycznych.

RuHH1VPM8JHNU
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 10

Człowiek wobec cierpienia. Omów zagadnienie na podstawie Lamentu świętokrzyskiego. Uwzględnij również wybrany kontekst.

R6FnESAHVcqyz
(Uzupełnij).