Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Jaką rolę pełnił górski krajobraz w poezji Jana Kasprowicza? Zaznacz poprawne odpowiedzi.

Rt9AdojTqkXTw
Możliwe odpowiedzi: 1. przeszkoda na drodze podróży, 2. odpowiednik przeżyć wewnętrznych podmiotu lirycznego, 3. pesymistyczna sceneria rodząca zwątpienie, 4. powiernik, 5. pocieszenie w codziennym znoju życia
Rb5Qw0gq47OGK11
Ćwiczenie 2
Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P – jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. Symbolistyczny cykl sonetów Krzak dzikiej róży opowiada o fikcyjnym miejscu położonym w Tatrach. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W ostatnich tomach poezji Jana Kasprowicza góry stanowią tło dla pesymistycznych refleksji o zbliżającej się śmierci. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kasprowicz odwiedzał Zakopane przez cały okres swojej działalności literackiej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W niektórych utworach Kasprowicza góry podlegają personifikacji i są traktowane przez podmiot liryczny jako towarzysze życia. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.
RDMK2xKoR1knH1
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj cytaty do właściwych pojęć. Personifikacja Możliwe odpowiedzi: 1. I owszem, przyznaję, że jeszcze
Mrok jakiś kryje się na dnie,
Cień świata, co rwał mnie w swą otchłań,
I dzisiaj mi radość mą kradnie., 2. W dali echowe słychać grania:
Jakby nie z tego świata dźwięki
Płyną po rosie, co hal miękki
Aksamit w wilgną biel osłania., 3. Pytasz się, Wierchu, swym blaskiem
Patrzący do mego wnętrza,
Czy wiem już, że wszystkim jest słońce,
Że to potęga najświętsza? Bezpośredni wyraz uczuć Możliwe odpowiedzi: 1. I owszem, przyznaję, że jeszcze
Mrok jakiś kryje się na dnie,
Cień świata, co rwał mnie w swą otchłań,
I dzisiaj mi radość mą kradnie., 2. W dali echowe słychać grania:
Jakby nie z tego świata dźwięki
Płyną po rosie, co hal miękki
Aksamit w wilgną biel osłania., 3. Pytasz się, Wierchu, swym blaskiem
Patrzący do mego wnętrza,
Czy wiem już, że wszystkim jest słońce,
Że to potęga najświętsza? Krajobraz odzwierciedlający pośrednio uczucia podmiotu Możliwe odpowiedzi: 1. I owszem, przyznaję, że jeszcze
Mrok jakiś kryje się na dnie,
Cień świata, co rwał mnie w swą otchłań,
I dzisiaj mi radość mą kradnie., 2. W dali echowe słychać grania:
Jakby nie z tego świata dźwięki
Płyną po rosie, co hal miękki
Aksamit w wilgną biel osłania., 3. Pytasz się, Wierchu, swym blaskiem
Patrzący do mego wnętrza,
Czy wiem już, że wszystkim jest słońce,
Że to potęga najświętsza?
1
Ćwiczenie 4

Zdecyduj, z jaką estetyką można powiązać poniższy cytat z wiersza Jana Kasprowicza Tą samą chodzę drogą…?

Jan Kasprowicz II [Tą samą chodzę drogą]

Nie nużę się chodzić dalej
Po jednej tej samej drodze:
Znam, czego nie poznali
Pospiesznych kroków wodze.

Ta jedna licha drzewina –
Nie trzeba dębów tysięcy! –
Z szeptem się ku mnie przegina:
„Jest Bóg i czegoż ci więcej?!”

To małe, nędzne pacholę
Prawi mi, patrząc w oczy:
„W tym jednostajnym kole
Wieczność wraz z tobą kroczy…”

droga Źródło: Jan Kasprowicz, II [Tą samą chodzę drogą], [w:] Jan Kasprowicz, Wybór poezji, oprac. J.J. Lipski, Kraków 1990, s. 357.
R1NkyhFdWwoMO
Możliwe odpowiedzi: 1. impresjonizm, 2. symbolizm, 3. stylizacja ludowa, 4. franciszkanizm
21
Ćwiczenie 5

Nazwij jednym słowem uczucie opisane przez Kasprowicza w wierszu Zasnuły się senne góry. Uzasadnij swój wybór.

R1FsTGdb3L5vJ
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6
Zapoznaj się z treścią wierszy Kasprowicza o Tatrach i wypisz z nich przynajmniej pięć pojęć określających typowo górskie elementy krajobrazu. Przygotuj słowniczek, w którym objaśnisz krótko ich znaczenie.
Zapoznaj się z treścią wierszy Kasprowicza o Tatrach i wypisz z nich przynajmniej pięć pojęć określających typowo górskie elementy krajobrazu. Przygotuj słowniczek, w którym objaśnisz krótko ich znaczenie.
R1HaRhHPlzusR
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

W rozprawce na 200 słów porównaj ze sobą postawę podmiotu w cyklu sonetów Krzak dzikiej róży i w wierszu O Wierchu, ty Wierchu Lodowy!

RgdmWm6V83LjV
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Przeczytaj poniższy fragment powieści młodopolskiego artysty Tadeusza Micińskiego Nietota. Księga tajemna Tatr i odpowiedz w 300 słowach na pytanie: Czym różni się wizja górskiego krajobrazu wykreowana przez Micińskiego od tej obecnej w utworach Kasprowicza?

Tadeusz Miciński Nietota. Księga tajemna Tatr

Mroczne fortece pradawnych Tatr, na których wygrzewa się Król Wężów… wielkie jego cielsko siedem i pół razy owija górę olbrzymkę, zarosłą ciemnym niedźwiedziowym lasem i zakończoną na wirchu lodozwałami nietającymi nigdy.
Król Wężów – to piorun i słońce dla jednych, to Życie lub Zły Duch Myśliciel dla tych, co go znają już w sobie. Zielony jad zebrał się grubą warstwą na grzbiecie jego. Przecudna i straszna korona z nadludzkich męczarni mrocznieje nad szmaragdowymi oczyma.
W dziedzictwo jego idziemy.
W te mroczne Tatry nie z czasów dzisiejszych, lecz takie, jak oglądałby jasnowidzący:
Tatry – Himalaje.
Tatry, u stóp których bezmierne szafirowe morze, zaorywane w wielkie skiby fal złowieszczymi uroki Księżyca i Halnym wichrem; fiordów miłosne ręce zapuszczają się w gęstwinę boru, w tajemnicze wgięcia regli podobnych dziewiczym piersiom olbrzymek [...].
Kraina nie baśni, lecz najgłębszej istotności, rozpościera się przed nami.
Idziemy – za cieniem chmur płynących. –

nietota Źródło: Tadeusz Miciński, Nietota. Księga tajemna Tatr, Kraków 2002, s. 7.
R1aBQUnkfKxRc
(Uzupełnij).