Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R9IsNeUNxalZJ1
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie.
Prezydent Rzeczypospolitej ponosi odpowiedzialność karną przed… Możliwe odpowiedzi: 1. Sądem Najwyższym., 2. Trybunałem Stanu., 3. Trybunałem Konstytucyjnym., 4. sądem powszechnym.
R2VLkqZJTzdM11
Ćwiczenie 2
Zaznacz opisy, które odnoszą się do procedury impeachmentu. Możliwe odpowiedzi: 1. wykształciła się w Anglii, 2. pozwala na pociągnięcie do odpowiedzialności prezydenta, 3. umożliwia Zgromadzeniu Narodowemu sądzenie głowy państwa, 4. wymaga na pewnym etapie większości kwalifikowanej, 5. jest jedną z form odpowiedzialności politycznej
RljYPOx1Aw8Ft2
Ćwiczenie 3
Rozstrzygnij, które stwierdzenia odnoszą się do Polski, a które do Stanów Zjednoczonych. Postawienie prezydenta w stan oskarżenia wymaga uzyskania co najmniej 2/3 głosów. Możliwe odpowiedzi: Polska, Stany Zjednoczone. Sędzia podlega procedurze odpowiedzialności konstytucyjnej. Możliwe odpowiedzi: Polska, Stany Zjednoczone. Organ sądzący aktualnego prezydenta może zastosować wobec niego przepisy prawa karnego. Możliwe odpowiedzi: Polska, Stany Zjednoczone. Postawienie prezydenta w stan oskarżenia oznacza zawieszenie go w sprawowaniu funkcji. Możliwe odpowiedzi: Polska, Stany Zjednoczone
RQVTBP6afumEb2
Ćwiczenie 4
Poniżej wymienione są trzy konstytucyjne organy, które mają w Polsce prawo postawić przed Trybunałem Stanu osobę zajmującą ważne stanowisko w państwie. Połącz je z odpowiednimi podmiotami, których może to dotyczyć. Sejm RP Możliwe odpowiedzi: 1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli, 2. senator, 3. Prezydent Rzeczypospolitej, 4. Prezes Narodowego Banku Polskiego Senat RP Możliwe odpowiedzi: 1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli, 2. senator, 3. Prezydent Rzeczypospolitej, 4. Prezes Narodowego Banku Polskiego Zgromadzenie Narodowe Możliwe odpowiedzi: 1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli, 2. senator, 3. Prezydent Rzeczypospolitej, 4. Prezes Narodowego Banku Polskiego
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj zadanie.

1
Wojciech Jakubowski Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych

Prezydent zgodnie z mechanizmami rządów parlamentarno‑gabinetowych – nie ponosi odpowiedzialności politycznej za swą działalność. Parlament nie może go odwołać lub wyrazić wobec niego wotum nieufności. Natomiast pewna, specyficzna forma odpowiedzialności politycznej jest wprzęgnięta w sposób wyboru prezydenta – i to jedynie w sytuacji, gdy ubiega się on o reelekcję, czyli ponowny wybór. Możemy wtedy mówić o odpowiedzialności politycznej Prezydenta wobec Narodu.

spoleczenstwo Źródło: Wojciech Jakubowski, Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Warszawa 2003, s. 911.
R11xsVqGB9Q7k
Wyjaśnij, czym różni się odpowiedzialność polityczna od odpowiedzialności konstytucyjnej. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z fragmentem tekstu źródłowego i wykonaj zadanie.

1
Opublikowano kolejne zeznania dyplomaty obciążające Trumpa

Bill Taylor, najwyższy rangą dyplomata USA na Ukrainie, zeznał przed komisjami Izby Reprezentantów prowadzącymi śledztwo ws. impeachmentu Donalda Trumpa, że administracja prezydenta groziła cofnięciem pomocy wojskowej Ukrainie, jeśli ta nie podejmie śledztwa ws. Joe Bidena i jego syna Huntera – wynika z zapisu zeznań złożonych przez Taylora 22 października, który opublikowano w środę.

Taylor oświadczył, że „było dla niego jasne”, iż pomoc zostanie wstrzymana, jeśli śledztwo wobec Bidena i jego syna nie zostanie wznowione.

Trump zaprzecza, jakoby groził wstrzymaniem pomocy wojskowej Ukrainie.

W przyszłym tygodniu komisje prowadzące śledztwo ws.  impeachmentu mają rozpocząć publiczne przesłuchania świadków. Pierwszym zeznającym w tym trybie będzie właśnie Taylor.

Zeznając 22 października za zamkniętymi drzwiami, Taylor powiedział, że dwóch przedstawicieli Departamentu Stanu oświadczyło, iż Trump „nie podpisze czeku” na blisko 400 mln dolarów, przeznaczonych na pomoc wojskową dla Ukrainy, dopóki Ukraina nie ogłosi, iż wszczyna śledztwo przeciwko Bidenowi – faworytowi prawyborów prezydenckich w Partii Demokratycznej, byłemu wiceprezydentowi USA.

Śledztwo miało mieć związek z zasiadaniem Huntera Bidena, syna byłego wiceprezydenta, w zarządzie ukraińskiej spółki naftowej Burisma. Trump twierdził, że Biden wykorzystał swoje stanowisko w administracji, aby doprowadzić do odstąpienia od śledztwa ws. Burismy.

trump Źródło: Opublikowano kolejne zeznania dyplomaty obciążające Trumpa, 7.11.2019 r., dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 10.12.2019 r.].
R8FaPcTrQuV1y
Wyjaśnij, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby prezydent Donald Trump został usunięty ze stanowiska. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z fragmentem tekstu źródłowego i wykonaj zadanie.

1
Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu

Art. 19

1. W pierwszej instancji Trybunał Stanu orzeka w składzie: przewodniczący i 4 członków.

2. W drugiej instancji Trybunał Stanu orzeka w składzie: przewodniczący i 6 członków, z wyłączeniem sędziów, którzy uczestniczyli w rozpatrzeniu sprawy w pierwszej instancji.

3. Jeżeli przy rozpatrywaniu sprawy przez Trybunał Stanu wyłoni się zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy, Trybunał może odroczyć rozpatrywanie sprawy i przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia pełnemu składowi Trybunału Stanu.

4. Poza rozprawą Trybunał Stanu orzeka w składzie: przewodniczący i 2 członków. (…)

Art. 26. Za czyny stanowiące przestępstwo lub przestępstwo skarbowe Trybunał Stanu orzeka kary lub środki karne przewidziane w ustawie.

Art. 26a. Jeżeli po rozpoczęciu rozprawy, a przed wydaniem wyroku, zostanie wybrany nowy skład Trybunału Stanu, rozprawę w danej instancji prowadzi od początku Trybunał Stanu w nowym składzie.

Art. 26b. W zakresie odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu senatorów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy odnoszące się do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu posłów. W tym zakresie kompetencje Sejmu i jego organów przysługują odpowiednio Senatowi i jego organom.

trybunal Źródło: Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 18.05.2020 r.].
RmoDLk9kYVe1D
Wskaż, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. O winie Prezydenta Rzeczypospolitej Trybunał Stanu orzeka w pełnym ustawowym składzie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Trybunał Stanu może orzec karę pozbawienia wolności. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z fragmentem tekstu źródłowego i wykonaj zadanie.

1
Daniel Bochen Trybunał Stanu orzekł ws. prywatyzacji PZU i TP S.A. „Sprawa Emila Wąsacza powinna się przedawnić”

Według środowej uchwały Trybunału Stanu, sprawa odpowiedzialności konstytucyjnej ministra skarbu w rządzie AWS Emila Wąsacza powinna się przedawnić. Chodzi m.in. o nieprawidłowości przy prywatyzacji PZU i TP SA.

Pytanie zadał w marcu 2017 r. pięcioosobowy skład Trybunału Stanu (TS) zajmujący się kwestią ewentualnego umorzenia sprawy byłego ministra skarbu w rządzie Jerzego Buzka – Emila Wąsacza. Sprawa dotyczyła nieprawidłowości z końca lat 90. przy prywatyzacji PZU, TP SA oraz Domów Towarowych Centrum.

Pytanie odnosiło się do zasad przerwania biegu przedawnienia sprawy przed tym Trybunałem. O umorzenie sprawy z powodu przedawnienia wniosła w lutym 2017 r. obrona Wąsacza – jej zdaniem przedawnienie nastąpiło w 2012 r.

Trybunał Stanu rozpoznał zagadnienie prawne w pełnym składzie – w posiedzeniu uczestniczyło 18 sędziów TS pod przewodnictwem I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, która z urzędu jest przewodniczącym TS. Sześciu sędziów zgłosiło jednak zdania odrębne do uchwały – podaje PAP.

bochen Źródło: Daniel Bochen, Trybunał Stanu orzekł ws. prywatyzacji PZU i TP S.A. „Sprawa Emila Wąsacza powinna się przedawnić”, 15.05.2015 r., dostępny w internecie: money.pl [dostęp 10.12.2020 r.].
RjubJNqrOtRgZ
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).