Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RQbzzq9ZOhqqd
Ćwiczenie 1
Mediana zestawu danych: 3, 4, 7, 2 jest równa Możliwe odpowiedzi: 1. 3,5, 2. 4, 3. 5,5, 4. text=7
R131hK3Uet1Kz
Ćwiczenie 2
Mediana zestawu kolejnych liczb naturalnych, z których najmniejsza to 3 jest równa 8. Ile liczb jest w tym zestawie? Możliwe odpowiedzi: 1. 17, 2. 16, 3. 13, 4. 11
R3bkDrNywbwQi
Ćwiczenie 3
Zaznacz każde zdanie prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Mediana zestawu liczb 2, 4, 6 jest równa średniej arytmetycznej tych liczb., 2. Mediana zestawu liczb 1, 3, 6 jest większa od średniej arytmetycznej tych liczb., 3. Jeśli do zestawu liczb 3, 6, 7, 8 dopiszemy liczbę 10, to mediana tak otrzymanego zestawu liczb będzie o 0,5 większa od mediany początkowego zestawu liczb., 4. W pięciokrotnym rzucie kostką mediana zestawu liczb wyrzuconych oczek jest nie większa niż 5.
RyqkwARbT0RCz
Ćwiczenie 4
Dostępne opcje do wyboru: 1, 8, 5, 2. Polecenie: Średnia arytmetyczna zestawu liczb x, 3x+4, x-2, x-4, 2x, x+2 jest równa 6.
Uzupełnij zdania, przeciągając odpowiednie liczby. Mediana zestawu tych liczb jest o  luka do uzupełnienia mniejsza od ich średniej arytmetycznej.

Mediana zestawu składającego się z 3 największych z tych liczb jest równa luka do uzupełnienia .

Mediana zestawu składającego się z 3 najmniejszych z tych liczb jest równa luka do uzupełnienia .

Mediana zestawu liczb x-7, x+6, x+1 jest równa luka do uzupełnienia .
RXBv0yZjQBvnD
Ćwiczenie 5
Dopasuj medianę do odpowiedniego zestawu danych. 2, 2, 2, 4, 5, 8, 10 Możliwe odpowiedzi: 1. 8, 2. 3, 3. 4, 4. 10 2, 4, 6, 10, 20, 50 Możliwe odpowiedzi: 1. 8, 2. 3, 3. 4, 4. 10 1, 10, 10, 8, 12, 20 Możliwe odpowiedzi: 1. 8, 2. 3, 3. 4, 4. 10 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4 Możliwe odpowiedzi: 1. 8, 2. 3, 3. 4, 4. 10
R1ai4g7iCtSQl
Ćwiczenie 6
Różne liczby naturalne 1, x, y, z, 10 zapisano w porządku rosnącym.
Mediana liczb 1, x, y jest równa 3.
Mediana liczb x, y, z, 10 jest równa 5.
Uzupełnij tekst, wpisując odpowiednie liczby w wyznaczone miejsca. Wartość sumy y+z wynosi: Tu uzupełnij. Mediana zestawu liczb 1, x, y, z, 10 wynosi: Tu uzupełnij. Suma średniej arytmetycznej liczb 1, x, y, z, 10 i liczby 0,2 wynosi: Tu uzupełnij. Mediana zestawu liczb x, x, x, z, 10 wynosi: Tu uzupełnij.
Ćwiczenie 7

W tabeli podano procentowy podział uczniów ze względu na liczbę posiadanych zwierząt domowych.

Liczba zwierząt

Liczba uczniów

0

10%

1

50%

2

30%

4

10%

RZvBuIvVUXVZx
Mediana liczby posiadanych zwierząt jest równa Możliwe odpowiedzi: 1. 0, 2. 1, 3. 2, 4. 3, 5. 4
Ćwiczenie 8

Na wykresie przedstawiono dane dotyczące wieku zawodników uczestniczących w biegach przełajowych.

Znajdź medianę wieku tych zawodników.

RDvhBjT439Oqj