Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Wybierz dowolny wpis z osi czasu i stwórz „zbliżenie” na ten moment – oś czasu ilustrującą wydarzenia bezpośrednio poprzedzające lub następujące po wybranym przez ciebie momencie.

RTSuFtzigGQz9
(Uzupełnij).
R19BLKf4NSJty
1951 Pierwsi członkowie – Niemcy, Francja, Belgia, Holandia (Niderlandy), Luksemburg, Włochy , 7.2.1992 Traktat z Maastricht Pogłębianie integracji
1
Ćwiczenie 2
Rsm5i1AYd6Pxy
Uporządkuj traktaty europejskie w kolejności chronologicznej. Elementy do uszeregowania: 1. traktat nicejski, 2. traktat z Maastricht, 3. traktat fuzyjny, 4. traktat amsterdamski, 5. traktat lizboński, 6. traktaty rzymskie, 7. traktat paryski, 8. Jednolity Akt Europejski
2
Ćwiczenie 3
R1vs8bSw49kGR
Dopasuj traktaty europejskie do rozwiązań, jakie wprowadzały. traktat paryski Możliwe odpowiedzi: 1. obywatelstwo europejskie, 2. utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, 3. europejska inicjatywa obywatelska, 4. utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euratomu, 5. przygotowanie do utworzenia wspólnego rynku europejskiego traktaty rzymskie Możliwe odpowiedzi: 1. obywatelstwo europejskie, 2. utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, 3. europejska inicjatywa obywatelska, 4. utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euratomu, 5. przygotowanie do utworzenia wspólnego rynku europejskiego Jednolity Akt Europejski Możliwe odpowiedzi: 1. obywatelstwo europejskie, 2. utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, 3. europejska inicjatywa obywatelska, 4. utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euratomu, 5. przygotowanie do utworzenia wspólnego rynku europejskiego traktat z Maastricht Możliwe odpowiedzi: 1. obywatelstwo europejskie, 2. utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, 3. europejska inicjatywa obywatelska, 4. utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euratomu, 5. przygotowanie do utworzenia wspólnego rynku europejskiego traktat lizboński Możliwe odpowiedzi: 1. obywatelstwo europejskie, 2. utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, 3. europejska inicjatywa obywatelska, 4. utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euratomu, 5. przygotowanie do utworzenia wspólnego rynku europejskiego
2
Ćwiczenie 4
RliMZH6n3tty4
Dopasuj państwa do roku, w którym stały się członkami wspólnoty europejskiej. 1951 Możliwe odpowiedzi: 1. Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr, Malta, 2. Chorwacja, 3. Grecja, 4. Niemcy, Francja, Belgia, Holandia (Niderlandy), Luksemburg, Włochy, 5. Austria, Finlandia, Szwecja, 6. Dania, Irlandia, Wielka Brytania, 7. Bułgaria, Rumunia, 8. Hiszpania, Portugalia 1973 Możliwe odpowiedzi: 1. Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr, Malta, 2. Chorwacja, 3. Grecja, 4. Niemcy, Francja, Belgia, Holandia (Niderlandy), Luksemburg, Włochy, 5. Austria, Finlandia, Szwecja, 6. Dania, Irlandia, Wielka Brytania, 7. Bułgaria, Rumunia, 8. Hiszpania, Portugalia 1981 Możliwe odpowiedzi: 1. Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr, Malta, 2. Chorwacja, 3. Grecja, 4. Niemcy, Francja, Belgia, Holandia (Niderlandy), Luksemburg, Włochy, 5. Austria, Finlandia, Szwecja, 6. Dania, Irlandia, Wielka Brytania, 7. Bułgaria, Rumunia, 8. Hiszpania, Portugalia 1986 Możliwe odpowiedzi: 1. Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr, Malta, 2. Chorwacja, 3. Grecja, 4. Niemcy, Francja, Belgia, Holandia (Niderlandy), Luksemburg, Włochy, 5. Austria, Finlandia, Szwecja, 6. Dania, Irlandia, Wielka Brytania, 7. Bułgaria, Rumunia, 8. Hiszpania, Portugalia 1995 Możliwe odpowiedzi: 1. Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr, Malta, 2. Chorwacja, 3. Grecja, 4. Niemcy, Francja, Belgia, Holandia (Niderlandy), Luksemburg, Włochy, 5. Austria, Finlandia, Szwecja, 6. Dania, Irlandia, Wielka Brytania, 7. Bułgaria, Rumunia, 8. Hiszpania, Portugalia 2004 Możliwe odpowiedzi: 1. Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr, Malta, 2. Chorwacja, 3. Grecja, 4. Niemcy, Francja, Belgia, Holandia (Niderlandy), Luksemburg, Włochy, 5. Austria, Finlandia, Szwecja, 6. Dania, Irlandia, Wielka Brytania, 7. Bułgaria, Rumunia, 8. Hiszpania, Portugalia 2007 Możliwe odpowiedzi: 1. Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr, Malta, 2. Chorwacja, 3. Grecja, 4. Niemcy, Francja, Belgia, Holandia (Niderlandy), Luksemburg, Włochy, 5. Austria, Finlandia, Szwecja, 6. Dania, Irlandia, Wielka Brytania, 7. Bułgaria, Rumunia, 8. Hiszpania, Portugalia 2013 Możliwe odpowiedzi: 1. Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr, Malta, 2. Chorwacja, 3. Grecja, 4. Niemcy, Francja, Belgia, Holandia (Niderlandy), Luksemburg, Włochy, 5. Austria, Finlandia, Szwecja, 6. Dania, Irlandia, Wielka Brytania, 7. Bułgaria, Rumunia, 8. Hiszpania, Portugalia
RT2tHfbR726U12
Ćwiczenie 5
Uzupełnij tekst. 1. Poszerzanie, 2. terytorialny, 3. instytucji, 4. instytucje, 5. członków, 6. formalny, 7. współzawodnictwa, 8. głowy państw, 9. Pogłębianie, 10. współpracy integracji polega na przyjmowaniu do grona Unii Europejskiej nowych 1. Poszerzanie, 2. terytorialny, 3. instytucji, 4. instytucje, 5. członków, 6. formalny, 7. współzawodnictwa, 8. głowy państw, 9. Pogłębianie, 10. współpracy. W efekcie tego procesu zwiększa się zasięg 1. Poszerzanie, 2. terytorialny, 3. instytucji, 4. instytucje, 5. członków, 6. formalny, 7. współzawodnictwa, 8. głowy państw, 9. Pogłębianie, 10. współpracy obowiązywania unijnego prawa, przesuwają się granice Unii Europejskiej rozumianej jako obszar wyznaczony przez zewnętrzne granice państw członkowskich.
1. Poszerzanie, 2. terytorialny, 3. instytucji, 4. instytucje, 5. członków, 6. formalny, 7. współzawodnictwa, 8. głowy państw, 9. Pogłębianie, 10. współpracy integracji to proces obejmujący wszelkie działania podejmowane przez unijne 1. Poszerzanie, 2. terytorialny, 3. instytucji, 4. instytucje, 5. członków, 6. formalny, 7. współzawodnictwa, 8. głowy państw, 9. Pogłębianie, 10. współpracy i organy z zamiarem prawnego usankcjonowania na poziomie Unii Europejskiej coraz większej liczby aspektów funkcjonowania państw członkowskich i ich 1. Poszerzanie, 2. terytorialny, 3. instytucji, 4. instytucje, 5. członków, 6. formalny, 7. współzawodnictwa, 8. głowy państw, 9. Pogłębianie, 10. współpracy.
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z materiałami źrodłowymi i wykonaj polecenie.

RCZZab1eVHcZS
Wykres kolumnowy. Które państwo, oficjalnie uznane za kraj kandydujący do UE, powinno zostać przyjęte jako pierwsze? . Lista elementów: 1. zestaw danych:państwo: nie wiem/trudno powiedziećpoparcie (w procentach): 27,92. zestaw danych:państwo: Czarnogórapoparcie (w procentach): 22,93. zestaw danych:państwo: Serbiapoparcie (w procentach): 20,04. zestaw danych:państwo: Macedonia Północnapoparcie (w procentach): 12,15. zestaw danych:państwo: Albaniapoparcie (w procentach): 6,76. zestaw danych:państwo: Turcjapoparcie (w procentach): 6,47. zestaw danych:państwo: żadne – Unia nie powinna przyjmować nowych państwpoparcie (w procentach): 4,0
Wyniki ogólnopolskiego badania, przeprowadzonego na grupie 1100 osób w dniach 12–13.07.2019 r.
Sondaż dla Interii: Kogo Polacy chcieliby przyjąć do UE?, fakty.interia.pl [online, dostęp: 17.09.2019].
R1J3aMy0b1VXM
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R85fGO9IiGCvg
Przeanalizuj dane statystyczne zawarte w materiale źródłowym i rozstrzygnij, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe. Niemal 10% więcej respondentów popiera przyjęcie do Unii Europejskiej Czarnogóry niż Macedonii. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Większość respondentów nie ma zdania w kwestii, której dotyczyło badanie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wśród respondentów popierających przyjęcie Macedonii w poczet państw członkowskich UE większość stanowią osoby z wyższym wykształceniem. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.
3
Ćwiczenie 7
RfHulhJNsZlRb
Zaznacz, które państwa aktywnie uczestniczyły w procesie integracji europejskiej od samego początku. Możliwe odpowiedzi: 1. Francja, 2. Niemcy, 3. Włochy, 4. Belgia, 5. Holandia (Niderlandy), 6. Luksemburg, 7. Wielka Brytania, 8. Hiszpania, 9. Norwegia
31
Ćwiczenie 8
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

Państwa Bałkanów Zachodnich potencjalnie najbliżej przystąpienia do UE

Niemal rok temu Komisja Europejska opublikowała dokument strategiczny w sprawie rozszerzenia, w którym podaje rok 2025 jako przybliżoną datę przystąpienia Serbii i Czarnogóry do UE. Innymi krajami kandydującymi są Albania i Republika Macedonii Północnej. Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo (nie wszystkie kraje UE uznają jego niepodległość) uważane są za potencjalnych kandydatów. (...)

„Stabilność, dobrobyt i pokój na kontynencie można zapewnić tylko wtedy, gdy my, Unia Europejska, poprzemy te konkretne kraje, by sprostały różnym wyzwaniom strukturalnym i pokonały różne lokalne problemy” - powiedział sprawozdawca do spraw Serbii, niemiecki eurodeputowany David McAllister (Europejska Partia Ludowa).

Natomiast pochodzący z Wielkiej Brytanii sprawozdawca ds. Czarnogóry Charles Tannock (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy) podkreślił, że „rok 2025 jest dość oddalony, ale nie możemy ignorować rosnącego sceptycyzmu w niektórych częściach UE wobec wszystkich przyszłych rozszerzeń, ze szczególnym niepokojem w kwestii korupcji i zorganizowanej przestępczości.

/Źródło: M. Kicka, Państwa Bałkanów Zachodnich potencjalnie najbliżej przystąpienia do UE, kurier.pap.pl [online, dostęp: 17.09.2019]./

R1TOGiSazFScG
Rozstrzygnij, czy Charles Tannock podziela optymistyczny stosunek Davida McAllistera do przyjęcia przez Unię Europejską nowych członków. Uzasadnij swoją odpowiedź, powołując się na wypowiedzi obu eurodeputowanych przytoczone w artykule. (Uzupełnij).