Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RkUJAvniepm0T1
Ćwiczenie 1
Zawartość krzemu w skorupie ziemskiej mieści się w przedziale: Możliwe odpowiedzi: 1. 26,95-28,0%., 2. 10,1-15,0%., 3. 15,1-28,0%., 4. 28,1-31,5%.
R16IhmaolrFtn1
Ćwiczenie 2
Krzemionka w roślinie pełni rolę: Możliwe odpowiedzi: 1. usztywniającą., 2. przewodzącą., 3. wydzielniczą., 4. spichrzową.
R1NhjpnVm7QhF1
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Oceń prawdziwość podanych informacji. Zaznacz, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe.. Związki krzemu pozytywnie działają w przypadku wypadania włosów, łamliwości paznokci, żylaków czy problemów skórnych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Obecność krzemu w organizmie ludzkim rośnie wraz z wiekiem.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Szkielety okrzemek zbudowane są z krzemianów.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Charakterystyczne rośliny o dużej zawartości krzemionki to: turzyce, skrzyp polny, trzciny.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RVzUtoUQDugPR1
Ćwiczenie 4
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R7SsL5GIaE3io2
Ćwiczenie 5
Zaznacz w zdaniach jedno z dwóch wyrażeń tak, by utworzyły prawdziwą informację. Ziemia okrzemkowa, powstała z okrzemek, stosowana jest do produkcji dynamitu/nawożenia roślin w ogródku. Związki krzemu są odpowiedzialne za regulację przemiany materii, zmniejszają/zwiększają przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych oraz zwiększają/zmniejszają krzepliwość krwi. niski/wysoki poziom krzemu w organizmie może zwiększać/zmniejszać ryzyko miażdżycy, prowadząc do ostrej lub przewlekłej formy choroby niedokrwiennej serca. Powstałe w wyniku urazów otarcia naskórka, drobne skaleczenia i stłuczenia ulegają szybkiej/wolnej regeneracji, gdy w organizmie występuje prawidłowe stężenie krzemu. Niska/Wysoka zawartość krzemu w organizmie człowieka obserwowana jest w stadium płodowym i u noworodków, ale zmniejsza/zwiększa się z wiekiem nawet o 80%. Kwas krzemowy stymuluje/hamuje wchłanianie glinu, najobficiej występującego w biosferze neurotoksycznego metalu o działaniu neurodegeneracyjnym, najprawdopodobniej będącego przyczyną choroby Alzheimera.
21
Ćwiczenie 6

Z zastosowaniem równań reakcji chemicznych zapisz sposób otrzymywania kwasu metakrzemowego z tlenku krzemu(IV) i wodorotlenku sodu oraz kwasu chlorowodorowego.

R1TG385lAiLkE
Równania reakcji zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
R2V2bMu7PmaMb
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

W cząsteczce pewnego kwasu krzemowego stosunek masowy atomów wodoru, krzemu i tlenu wynosi 3:28:56. Wyznacz jego wzór rzeczywisty.

R1LWeXYQm7Zic
Rozwiązanie oraz odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
RNP0NUyOjiLyr
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Organizm ludzki do prawidłowego funkcjonowania zużywa średnio 0,7 mgkg masy ciała. Dodatkowo wraz z moczem wydalane jest około 20 mg krzemu na dobę. Oblicz, jaką dawkę przyswajalnego krzemu powinien przyjąć mężczyzna ważący 70 kg, aby skutecznie uzupełniła ona jego zapotrzebowanie na tlen.

RRM90DaZKX3BK
Rozwiązanie oraz odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
RRL1uPjYGwGS8
(Uzupełnij).