Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Ra8mzD8csstDG1
Ćwiczenie 1
Niech A oznacza zbiór rozwiązań równania x2-3x=x. Rozwiąż równanie i wskaż zbiór A. Możliwe odpowiedzi: 1. A=0, 2, 4, 2. A=-3, 0, 3. A jest zbiorem pustym, 4. A jest zbiorem liczb rzeczywistych
R1VRTQCmgZvDM1
Ćwiczenie 2
Rozwiąż równanie x2-16=2-x2. Wpisz w wyznaczone miejsce poprawną odpowiedź. Największą liczbą całkowitą spełniającą to równanie jest x= Tu uzupełnij.
R1Gzz6kXpRj7U21
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Dane jest równanie x2-2x=x-2x2, którego pierwiastkami są liczby x1, x2, x3. Wybierz, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.. Suma x_1+x_2+x_3 pierwiastków równania jest równa zero.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. B. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. C. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. D. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RlxgkqlewP1tP2
Ćwiczenie 4
Zaznacz poprawną odpowiedź. Rozwiązaniem równania x2+1=x2-7 są liczby: Możliwe odpowiedzi: 1. -3  3, 2. -2  2, 3. 2  3, 4. -3  -2
RRlWhMhpdSPmy2
Ćwiczenie 5
Połącz w pary równania i liczby, które je spełniają. 2x2-x=2x Możliwe odpowiedzi: 1. -1  -23  0, 2. -34  0  12, 3. -1  0  35, 4. 0  32 3x-x2=4x2 Możliwe odpowiedzi: 1. -1  -23  0, 2. -34  0  12, 3. -1  0  35, 4. 0  32 4x2+3x=x+2x2 Możliwe odpowiedzi: 1. -1  -23  0, 2. -34  0  12, 3. -1  0  35, 4. 0  32 -x2-2x=3x2+x Możliwe odpowiedzi: 1. -1  -23  0, 2. -34  0  12, 3. -1  0  35, 4. 0  32
R1I2hYGx6EIrF2
Ćwiczenie 6
Wybierz wszystkie rzeczywiste wartości parametru k dla których rozwiązaniem równania kwadratowego k2x2-3=1 z niewiadomą x jest liczba -2. Możliwe odpowiedzi: 1. -2, 2. -1, 3. -22, 4. 0, 5. 22, 6. 1, 7. 2
RKM3gVknebbSJ31
Ćwiczenie 7
Dostępne opcje do wyboru: 2, -2, 0, 1, -2, -1, 2. Polecenie: Przeciągnij w wyznaczone miejsca odpowiednie liczby. Aby równanie -x2+2x=1-m2 z niewiadomą x było sprzeczne m(-,  luka do uzupełnienia )( luka do uzupełnienia , ).
R147rR07t7hi73
Ćwiczenie 8
Dostępne opcje do wyboru: 32, 22, -22, 52, -32, 62, -52, -62, 0. Polecenie: Rozwiąż równanie 3x2-3+x2-4=4.
Przeciągnij w wyznaczone miejsce odpowiednie liczby w kolejności rosnącej. x= luka do uzupełnienia , x= luka do uzupełnienia , x= luka do uzupełnienia , x= luka do uzupełnienia